“D. 20 T. Nästan mulet. Var unga herr Knut Heyman från Wårgårda här för att skjuta orrar, dock lyckades det honom ej att få skjuta någon, emedan Johannes Andersson i Norunga Vesterg. var här i går och skjöt bort 4 st. troligen så många som då befann sig i Iglabo skog. Fred. Gustafsson på Iglabo körde igår ihjäl en liten vacker tikvalp af utmärkt fågelhundsras, tillhörande herr Ludv. Frantzich i Ljung och för hvilken han var bjuden 200 kr. (Genom olyckshändelse förstås)

Vårgårda Kvarn Foto Kaleb Torin Järnvägsmuseet

Knut Aron Heyman föddes den 30 december 1870 i Siene församling. Han dog den 27 januari 1926.

Vårgårda Herrgård Foto Gustaf Ewald Vänersborgs Museum

Heyman var verksam som godsägare i Vårgårda. Hans far Aron Heyman köpte Vårgårda herrgård 1859 och inledde satsningen på kvarnverksamhet som senare ledde fram till tillverkningen av Vårgårdaris och Doggy hundfoder. Familjen Heyman hade fram till dess framgångsrikt drivit textilindustri i Göteborg. I riksdagen var Knut Heyman ledamot av första kammaren från 1920, invald i Älvsborgs läns valkrets. Familjebolaget A Heyman med Vårgårda kvarn togs över av sonen Ivan Heyman.

Han var ordförande i Siene sockens kommunalstämma och kommunalnämnd och ledamot i Älvsborgs läns landsting.

◊◊◊—————◊◊◊

 

IGLABO

Iglabo är i en liten vacker by vid kanten av Iglabo sjö strax utanför Vårgårda. På 1600-talet fanns här bara en gård, vilken gjordes till säteri av adelsmannen Nils Nilsson Stiernflycht.

Här "föddes" det unika äpplet "Iglabo Stött" år 1687 och det finns fortfarande kvar på en del gårdar runt omkring och givetvis även i Iglabo.

De viktigaste ägarna till Iglabo har varit adelsfamiljerna Igelström, Stiernflycht, von Schwartzenhoff och Ridderbielke. Läs mer om Iglabos samtliga ägare.

Läs dagens spännande berättelse.

Klicka på bilden nedan så öppnar sig sidan med dagens spännande berättelse.

ROLF BERÄTTAR

Se kortfilmerna där Rolf berättar om adel och torpare, säterier och gårdar, hemskheter och trevliga episoder från förr.

DAGBOK 1889

1889: Februari D. 22 Fr.
"22 Fr. Klart, lugnt, på m. 12 gr. kyla. På f. m. var jag i Nolhagen. Vid 14 m. t. 7 gr. k. i skuggan. På e. m. mulet med något yrväder. Jag arbetade med bokklistring, jag gjorde äfven en virkkrok (eller virknål) åt Hulda. Rydberg stökade med sina redskap. Frun...

ALLA BERÄTTELSER

KÄLLOR

Karl Eriksson “Gårdsägarna Torparn och Knekten”

Abraham Winka: “Iglabo – En gårds historia”

J W A Yllander: “Min dagbok året om 1889”

Svältornas Fornminnesförening: årsskrifter

ArkivDigital: Kyrkoböcker

Linnar Linnarsson: Ett flertal skrifter