"D. 30 M. Strömoln lugnt, på morgon reste Rydberg, såsom ombud för Ljurs socken till tinget i Ljung, för att der svara på de af domaren Häradshöfdingen T. H. Odencrantz då framstälda förslagen. Rydberg fick åka med Nämndemannen A. P. Larsson i Trollö. På afton kuskade Johan på Trollö Rydberg hem till Iglabo.

Under september månad hafva inträffat flera lindrigare frostnätter och termometern har varieradt ända från 1 till högst 12 å 14 grader blidt."

Tingssalen i Ljung Anno 1776. Foto Birgitta Saunders

Thor Herman Odencrantz, häradshövding i Borås

Thor Hartwig Odencrants, född 26 februari 1817 på Torpa gård i Ljungarums socken, död där 2 februari 1886, var en svensk jurist och riksdagsman.

Odencrants (Nr 1947), som var hovrättsnotarie och vice häradshövding, var ledamot av Ridderskapet och adeln vid 1844–1845 års riksdag. Han var senare riksdagsman i första kammaren 1873–1875 för Jönköpings län. Odencrants var ordförande i Jönköpings Missionsförening, och verkade för bildandet av Evangeliska fosterlands-stiftelsen (EFS). Han var dessutom ordförande i styrelsen för Halls boktryckeri i Jönköping. Han var från 1858 som en mentor åt diktaren Lina Sandell.

Från 1836 var Odencrants aktiv i den inomkyrkliga väckelsen, som hade sitt upphov hos prästen Per Magnus Elmblad. När rörelsens ledning togs över av C. M. Rahmn, började Odencrants vistas flitigt i dennes hem där det ofta samlades till så kallade missionsböner. Odencrants fungerade efterhand, när samlingarna flyttat över till Jönköpings lärdomsskolas aula, som "kantor". Tillsammans med Rahmn bildade han Jönköpings traktatsällskap.

Han var gift med Jacquette Gyllenhaal (Nr 814), och far till hovrättsassessorn Henning Odencrants.

IGLABO

Iglabo är i en liten vacker by vid kanten av Iglabo sjö strax utanför Vårgårda. På 1600-talet fanns här bara en gård, vilken gjordes till säteri av adelsmannen Nils Nilsson Stiernflycht.

Här "föddes" det unika äpplet "Iglabo Stött" år 1687 och det finns fortfarande kvar på en del gårdar runt omkring och givetvis även i Iglabo.

De viktigaste ägarna till Iglabo har varit adelsfamiljerna Igelström, Stiernflycht, von Schwartzenhoff och Ridderbielke. Läs mer om Iglabos samtliga ägare.

Läs dagens spännande berättelse.

Klicka på bilden nedan så öppnar sig sidan med dagens spännande berättelse.

ROLF BERÄTTAR

Se kortfilmerna där Rolf berättar om adel och torpare, säterier och gårdar, hemskheter och trevliga episoder från förr.

DAGBOK 1889

AFOTO
FOTOARKIV

ALLA BERÄTTELSER

KÄLLOR

Karl Eriksson “Gårdsägarna Torparn och Knekten”

Abraham Winka: “Iglabo – En gårds historia”

J W A Yllander: “Min dagbok året om 1889”

Svältornas Fornminnesförening: årsskrifter

ArkivDigital: Kyrkoböcker

Linnar Linnarsson: Ett flertal skrifter