ALLA BERÄTTELSER

“D. 30 M. Strömoln lugnt, på morgon reste Rydberg, såsom ombud för Ljurs socken till tinget i Ljung, för att der svara på de af domaren Häradshöfdingen T. H. Odencrantz då framstälda förslagen. Rydberg fick åka med Nämndemannen A. P. Larsson i Trollö. På afton kuskade Johan på Trollö Rydberg hem till Iglabo.

Under september månad hafva inträffat flera lindrigare frostnätter och termometern har varieradt ända från 1 till högst 12 å 14 grader blidt.”

Tingssalen i Ljung Anno 1776. Foto Birgitta Saunders

Thor Herman Odencrantz, häradshövding i Borås

Thor Hartwig Odencrants, född 26 februari 1817 på Torpa gård i Ljungarums socken, död där 2 februari 1886, var en svensk jurist och riksdagsman.

Odencrants (Nr 1947), som var hovrättsnotarie och vice häradshövding, var ledamot av Ridderskapet och adeln vid 1844–1845 års riksdag. Han var senare riksdagsman i första kammaren 1873–1875 för Jönköpings län. Odencrants var ordförande i Jönköpings Missionsförening, och verkade för bildandet av Evangeliska fosterlands-stiftelsen (EFS). Han var dessutom ordförande i styrelsen för Halls boktryckeri i Jönköping. Han var från 1858 som en mentor åt diktaren Lina Sandell.

Från 1836 var Odencrants aktiv i den inomkyrkliga väckelsen, som hade sitt upphov hos prästen Per Magnus Elmblad. När rörelsens ledning togs över av C. M. Rahmn, började Odencrants vistas flitigt i dennes hem där det ofta samlades till så kallade missionsböner. Odencrants fungerade efterhand, när samlingarna flyttat över till Jönköpings lärdomsskolas aula, som “kantor”. Tillsammans med Rahmn bildade han Jönköpings traktatsällskap.

Han var gift med Jacquette Gyllenhaal (Nr 814), och far till hovrättsassessorn Henning Odencrants.

DAGBOK 1889

26 September Torsdag
"D. 26 Th. Duggregn, kom snickaren Gustaf Petersson i Ödegärdet hit, för att fortsätta arbetet med förstuguqvisten till nya byggningen. På f. m. var jag i Långaredsboden och köpte 1000 spånspik åt Rydberg samt sirap till frun. På e. m. visade sig på en gång 2 vackra...

FÖRHANDSBESTÄLL "ORIGINAL PÅ BÖGDA"

Nu kan du förhandsbeställa boken "ORIGINAL PÅ BÖGDA" och få den levererad före jul. Boken handlar om speciella människor som levt i Svältbygderna. Där finns berättelsen om "Ljurskamjölnaren", "Ledsbackabarnen", "Anders Alf", "Petter-Smed" och många fler.

Pris: 395 kr plus frakt 65 kr = 460 kr

20% rabatt vid förhandsbeställning senast 30/9 2021 315 kr, plus frakt 65 kr. Total 380 kr.

Använd koden ORIGINAL20 när du betalar för att få rabatten eller Swisha med namn till 0735392030 eller maila mig.

KÄLLOR

Karl Eriksson "Gårdsägarna Torparn och Knekten"

Abraham Winka: "Iglabo - En gårds historia"

J W A Yllander: "Min dagbok året om 1889"

Svältornas Fornminnesförening: årsskrifter

ArkivDigital: Kyrkoböcker

Linnar Linnarsson: Ett flertal skrifter

Oskar Lidén: Svältorna och Livet i Svältbygden förr och nu