ALLA BERÄTTELSER

“D. 22 S. Strömoln, lugnt, Rydberg var i Norunga kyrka. Vid m. t. kom en temligen stark hagelskur, som varade 10 minuter. På e. m. var Albertina Blomqvist här, Carl Andersson i Gundlered var äfven här. Jag var på Ryorna och Kyrkebacken och tingade potatisupptagare åt Rydberg och Emil. På afton var Aug. i Nolhagen hos mig.”

Hanna Benjaminsdotter på Kyrkebacken

Kyrkebacken låg på Stommens mark. Från 1840-talet innehades torpet av en Anders och hans hustru Katarina Olofsdotter. De hade två söner, August, som reste till Amerika och Benjamin f. 1844, som övertog torpet. Benjamin arbetade på närbelägna Iglabo. Det var vanligt att patronerna skrämde upp torparna så att de inte vågade knysta, men Benjamin vände på bladet. Han var en sträng herre, som bestämde över både sig själv och andra. Som Benjamin var mycket duktig att sköta sina åligganden ville husbönderna inte stöta sig med honom, och därför fick han arbeta som han själv ville. Benjamin och hans hustru hade tre söner och tre döttrar. Hustrun dog när den yngsta dottern föddes. Sonen Albert var lägenhetsägare och kyrkvaktmästare i Algutstorp. Oskar var gårdssmed och snickare vid Lagmansholms egendom, och Gottfrid gifte sig till en större gård i Stora Mellby. Dottern Hulda var gift med lägenhetsägaren Emil Johansson i Hökåsen, Viktoria dog i ungdomen och Hanna f. 1888 övertog hemmet. Hanna dog 1962 och efter hennes död blev det ett ödetorp.

Torpen väster om Iglabo. Klicka på kartan för att se en förstoring

Det fanns två torp på Ryorna, Västra och Östra. Både låg på Stommens mark men innehavarna gjorde dagsverken på Iglabo.

Västra Ryerna innehades under 1870- och 1880-talen av Anders Petter Andersson och hans hustru Johanna. De hade tre söner och en dotter, vilka tidigt måste lämna hemmet och ta tjänst hos bönderna. Då ingen av barnen ville överta hemmet, återgick det till stamgården efter föräldrarnas död.

Östra Ryerna, som kallades ”Hökes”, bodde på 1800-talet Carl Johansson och hans hustru. De hade inga barn.

Torpet Nolhagen innehades av Johannes Olofsson, född den förste september 1819 på torpet och hans hustru Catharina Olofsdotter från Backen i Lida. De hade sonen August som föddes på stället den 12e september 1854. Han gifte sig med Anna Pettersdotter. Amanda, dotter till Carl Rydberg och Catharina Kjellborg, var inackorderad på Nolhagen, eftersom hon var utvecklingsstörd. Därav kom det sig att folk från Iglabo ofta besökte Nolhagen. August var en mycket duktig snickare och byggde det nya undantagshuset 1889.

LJUR STOMMEN NOLHAGEN

1814–1851

 • Olof Olofsson f 1788 i Gundlered död 1858 “Föjern”
 • h16 Stina Nilsdotter f 1798 i Nolhagen död 1863
 • s Andreas f 1816 död 1817
 • s Johannes f 1819 se nedan
 • d Anna Christina f 1821 till Tolsgården 38
 • s Andreas f 1823 död 1832
 • s Anders f 1824 död ung
 • s Gabriel f 1827 gift i Ekelund
 • d Johanna f 1831död 1837

1851-ca 1885

 • Johannes Olofsson f 1/9 1819 i Nolhagen se ovan död 7/5 1889 urmakare med mera
 • h Anna Pettersdotter f 1815 i Åred Lillegård död 1854
 • s August f 1851 se nedan
 • s Fredrik f 1852 död 1853

 

 • h(2) Katarina Olofsdotter f 20/7 1830 i Lidabacka Nårunga död 1910
 • s Johan Fredrik f 1861 död 1861
 • Amanda Rydberg f 13/1 1836 i Öna “svagsint” “idiot” död 1912

1885–1925

 • August Johansson f 12/9 1851 i Nolhagen se ovan snickare död 1925

RYORNA (sid 191) till Gundlered Västergården Backstuga

 • Lars ? död 1855
 • Maja Greta Jonsdotter född 1806? Hogland? Hästhagen 52 enka 55 fattigstugan
 • d Lotta Larsdotter född 30/7 44 Hästhagen
 • d Johanna do f 13/6 47 do t Iglabo 66

LJUR STOMMEN KYRKEBACKEN

1872-ca 1950

 • Benjamin Andersson f 29/8 1844 död 1931
 • h Maja Stina Jonsdotter f 3/1 1843 död 7/1 1888
 • s Albert f 3/7 1872 till Kullings-Skövde 89 kyrkvaktmästare i Algutstorp
 • s Gottfrid f 4/5 1874 Kyrkebacken dödfödd
 • s Oscar Viktor f 30/6 1875 Kyrkebacken smed i Lagmansholm
 • d Hulda Serafia f 3/4 1878 Kyrkebacken g 12/6 1908 m Emil Johansson Hökåsen Ornunga
 • d Naemi Viktoria f 3/5 1881 Kyrkebacken död 25/4 1922 Vänersborg till Kullings-Skövde Hoberg Korsgården 23/11 1903. Adopterad Johansson av Johan Andersson Sax och Kristina Jonasdotter. Gift 5/9 1915 i Kullings-Skövde med Gustaf Andersson Andell, född 15/3 1880 död 25/4 1922 Vänersborg, handlanden i Vänersborg.
 • s Karl Gottfrid Fridolf f 11/1 1884 Krykebacken Ljur g i Ubby St Mellby till Borgstena 27/10 1905 från Borgstena 24/11 1904
 • d Hanna Maria f 1/1 1888 Krykebacken ogift d 1/7 1962 Kyrkebacken

DAGBOK 1889

16 September Måndag
"16 M. Klart, lugnt, något nattfrost. Termometern visade på m. 1 gr. blidt. Vid in. t. 13 gr. blidt. Rydberg körde bräder från Krutg. Jag var hos Skomakaren Nils Peter Andersson med ett par stöflar åt Rydberg, för att halfsulas. Vid m. t. 13 gr. blidt. Potatis togs...

FÖRHANDSBESTÄLL "ORIGINAL PÅ BÖGDA"

Nu kan du förhandsbeställa boken "ORIGINAL PÅ BÖGDA" och få den levererad före jul. Boken handlar om speciella människor som levt i Svältbygderna. Där finns berättelsen om "Ljurskamjölnaren", "Ledsbackabarnen", "Anders Alf", "Petter-Smed" och många fler.

Pris: 395 kr plus frakt 65 kr = 460 kr

20% rabatt vid förhandsbeställning senast 30/9 2021 315 kr, plus frakt 65 kr. Total 380 kr.

Använd koden ORIGINAL20 när du betalar för att få rabatten eller Swisha med namn till 0735392030 eller maila mig.

KÄLLOR

Karl Eriksson "Gårdsägarna Torparn och Knekten"

Abraham Winka: "Iglabo - En gårds historia"

J W A Yllander: "Min dagbok året om 1889"

Svältornas Fornminnesförening: årsskrifter

ArkivDigital: Kyrkoböcker

Linnar Linnarsson: Ett flertal skrifter

Oskar Lidén: Svältorna och Livet i Svältbygden förr och nu