"Den 5 L. Klart. Fick jag åka med Herr Kasper Åhman i Wängdala från Kättlingabo till Wårgårda der vi togo in hos den nye gästgifvaren Ludvig Frantzich, och blefvo af honom bjudna på en gentil middag. Herr Åhman och jag skrefvo oss till vittne på att Herr L. Frantzich till förre egaren af gästgifvargården Herr Alexandersson som äfven kallar sig Sander, betalte 6 000 kronor å köpesumman, samt 108 kr. 64 öre för enskilda räkningar dem emellan. Nu återstår endast 500 kr. å köpesumman för gästgifvarg. Sedan var jag hos Herr Herman Jonsson der jag blef bjuden på 2 knabrar. Jag träffade äfven Herr Fanjunkaren Edv. Ternstedt på Åsen, hvilken var så artig att bjuda på öl. Seden promenerade jag vägen genom Hägrunga, Kilatorp och Grutlanda hem till Iglabo. Jag träffade äfven Fröken Sigrid v. Sydow från Olstorp i Wårgårda, som berättade att Patron Rutensköld var rest till Norrland. Jag igenlöste mitt fickur hos urmakaren Nilsson för 75 öre hvilket varit der till lagning."

Olstorps herrgård i Algutstorp

Ludvig Frantzich, var son till Anders Johan Woidich Frantzich och Anna Jonsdotter från Nårunga. Woidich och Anna hade även dottern Eleonora Jakobina, gift med Carl Fredrik Gustafsson på Iglabo. Det fanns därför ett nära band mellan Olstorp och Iglabo.

IGLABO

Iglabo är i en liten vacker by vid kanten av Iglabo sjö strax utanför Vårgårda. På 1600-talet fanns här bara en gård, vilken gjordes till säteri av adelsmannen Nils Nilsson Stiernflycht.

Här "föddes" det unika äpplet "Iglabo Stött" år 1687 och det finns fortfarande kvar på en del gårdar runt omkring och givetvis även i Iglabo.

De viktigaste ägarna till Iglabo har varit adelsfamiljerna Igelström, Stiernflycht, von Schwartzenhoff och Ridderbielke. Läs mer om Iglabos samtliga ägare.

Läs dagens spännande berättelse.

Klicka på bilden nedan så öppnar sig sidan med dagens spännande berättelse.

ROLF BERÄTTAR

Se kortfilmerna där Rolf berättar om adel och torpare, säterier och gårdar, hemskheter och trevliga episoder från förr.

DAGBOK 1889

AFOTO
FOTOARKIV

ALLA BERÄTTELSER

KÄLLOR

Karl Eriksson “Gårdsägarna Torparn och Knekten”

Abraham Winka: “Iglabo – En gårds historia”

J W A Yllander: “Min dagbok året om 1889”

Svältornas Fornminnesförening: årsskrifter

ArkivDigital: Kyrkoböcker

Linnar Linnarsson: Ett flertal skrifter