“D. 19 L. Strömoln, lugnt. På e. m. var jag i Långareds bod och köpte krita åt frun. I Ljurs bod hemtade jag Göteborgs Veckoblad åt Emil och Alma, och hos Skollärarinnan Albertina Blomqvist hemtade jag återstoden af de 6 skjortor hon sytt åt mig samt hos smeden Emil Svensson 4 krokar och 8 sinkar till logedörrarne i Rydbergs nya ladugård.”

Göteborgs Weckotidning Torsdagen den 17 oktober 1889

Göteborgs Weckoblad var en veckotidning som grundades 1875 och som 1893 övergick i Göteborgs Veckotidning. Den utgavs ända till 1977. I Göteborgs Weckoblad den 17 Oktober 1889 kan vi läsa följande:

GÖTEBORG

”Man har sagt, att den innevarande tiden är en jäsningens tid; och det är tvifvelsutan sannt. Det jäser i alla samhällslager och det jäser på alla områden, det religiösa, det moraliska, det politiska, det sociala. Det är visserligen dervid mycken och ond surdeg, som råkat och alltfort råkar i jäsning, men vi må icke heller vara blinda för det myckna goda, som rörer sig i tiden; vi må icke vara blinda för att himmelriket med jäsningsart uti sig arbetar sig fram ibland oss för att med sina ädla safter genomsyra detta jordelifvets alla områden och förhållanden.”

IGLABO

Iglabo är i en liten vacker by vid kanten av Iglabo sjö strax utanför Vårgårda. På 1600-talet fanns här bara en gård, vilken gjordes till säteri av adelsmannen Nils Nilsson Stiernflycht.

Här "föddes" det unika äpplet "Iglabo Stött" år 1687 och det finns fortfarande kvar på en del gårdar runt omkring och givetvis även i Iglabo.

De viktigaste ägarna till Iglabo har varit adelsfamiljerna Igelström, Stiernflycht, von Schwartzenhoff och Ridderbielke. Läs mer om Iglabos samtliga ägare.

Läs dagens spännande berättelse.

Klicka på bilden nedan så öppnar sig sidan med dagens spännande berättelse.

ROLF BERÄTTAR

Se kortfilmerna där Rolf berättar om adel och torpare, säterier och gårdar, hemskheter och trevliga episoder från förr.

DAGBOK 1889

1889: Februari D. 22 Fr.
"22 Fr. Klart, lugnt, på m. 12 gr. kyla. På f. m. var jag i Nolhagen. Vid 14 m. t. 7 gr. k. i skuggan. På e. m. mulet med något yrväder. Jag arbetade med bokklistring, jag gjorde äfven en virkkrok (eller virknål) åt Hulda. Rydberg stökade med sina redskap. Frun...

ALLA BERÄTTELSER

KÄLLOR

Karl Eriksson “Gårdsägarna Torparn och Knekten”

Abraham Winka: “Iglabo – En gårds historia”

J W A Yllander: “Min dagbok året om 1889”

Svältornas Fornminnesförening: årsskrifter

ArkivDigital: Kyrkoböcker

Linnar Linnarsson: Ett flertal skrifter