“D. 14 M. Regndusk och blåst. Kom Svante Andersson på Mossen hit för att drifva (Kila in mossa mellan stockarna) nya byggningen.”

Ett arbetslag på en mosse

Torslund och Mossen

Var och en av gårdarna i bygden hade en egen del av mossarna, även om den på någon annans mark. Torv från mossorna var viktiga för bland annat uppvärmning och som strössel i ladugården.

Mossa användes som tätning mellan timmerstockarna när man byggde hus.

Så här berättar Stig Svensson i sina memoarer:

”Så länge jag minns tog vi torv i en mosse (till att strö under korna i ladugården). Man brukade ta torv i en ny håla invid en gammal. Torven togs upp och kördes bort med handkraft. Hålan togs minst 1,2 meter djup med en smal mellanvägg mot den gamla hålan. Men man fick se upp, för i den gamla hålan stod det kanske en meter djupt vatten, och när man kom ner närmare botten kunde mellanväggen brista.

Torven lades först på marken och senare på en torkställning, innan den kördes in i ladan. Senare på 1930-talet tog vi torv på ett område som vi harvade och där vi kunde raka av den torra torven efter några dagars tork. Det var jobbigt att dra harven – det fick man göra själv, för marken bar inte hästen – och det var varmt på mossen i solen. Vi åkte alltid till sjön på hemvägen för att tvätta av oss torvdammet. Vi höll på med detta till in på 1950-talet. Det hände sedan mera sällan att vi hämtade torv från egen “môse” på grund av arbetskraftsbrist.”

Svante Andreasson bodde med sin familj på torpet Torslund under Tolsgården i Ljur. Bredvid deras torp låg torpet Mossen som innehades av Johannes Andersson.

Svante och hustrun Johanna Andersdotter från Enet hade sju barn. Dottern Ida gifte sig med den först mycket fattiga och sen väldigt framgångsrike Anders Petter Larsson på Trollö. A. P. Larsson som han kallades startade Långaredsboden. Den gick så bra så att han kunde lägga under sig flera gårdar, bland annat Sjölid och Lilla Långared. Läs om Handelsbodarna i våra trakter här: www.iglabo.se/berattelser/handelsbodar

De hade även sonen Oskar, som tog namnet Blomgren när han blev soldat på Stommen och fick bo på soldattorpet Osdal.

A. P. Larssons son Johan gifte sig med Hulda Rydberg på Iglabo.

LJUR STOMMEN MOSSEN (på Emils lott)     

 • Johannes Andersson f 13/1 1833 i Sandvadet död 1917
 • h Anna Katarina Johansdotter f 1832 i Enet död 1913
 • s Johan Fredrik f 6/11 1855 till Bredared 1887
 • d Thilda Paulina f 29/121857 se nedan
  • oä d Elin Constantia f 20/8 1891
  • gift 20/12 1891 med inhyses Klas Johansson f 20/3 1865 Björketorp
  • barn i äktenskapet Anna Elisabet f 16/8 1893
  • barn i äktenskapet Karl Wilhelm f25/3 1895
 • s Carl Gustaf f 12/12 1861 (Juhlin) till Göteborgs Garnisons förs. 1883

LJUR TOLSGÅRDEN TORSLUND

Torslund på Tolsgårdens mark upptogs omkring 1860 av Svante Andreasson och hans hustru Johanna Andersdotter från Enet. Makarna hade tre döttrar och fyra söner.

 • Ada Sofia, född 19/6 1864, gift 28/12 1890 med soldaten Västergren i Algutstorp
 • Hilma Paulina, född 15/4 1876, var gift med en soldat Nordgren,
 • Hulda Adalia, född 21/9 1879, var gift med en mjölnare vid Stenkullen.
 • Karl Johan, född 23/5 1867, gift med Ida, A. P. Larssons dotter, bodde bl.a. i Sjölid.
 • Anton Edwin, född 30/4 1870, kallade sig Svensson och hade bl.a. en lägenhet i Siene,
 • Levin Oskar, född 27/4 1873, med soldatnamnet Blomgren, var soldat vid Stommen.
 • Henning Viktor, född 26/4 1883, och hans hustru Lotten Höglund övertog stället, som nu är friköpt. Deras son Ture f. 1923 är nu ägare.

IGLABO

Iglabo är i en liten vacker by vid kanten av Iglabo sjö strax utanför Vårgårda. På 1600-talet fanns här bara en gård, vilken gjordes till säteri av adelsmannen Nils Nilsson Stiernflycht.

Här "föddes" det unika äpplet "Iglabo Stött" år 1687 och det finns fortfarande kvar på en del gårdar runt omkring och givetvis även i Iglabo.

De viktigaste ägarna till Iglabo har varit adelsfamiljerna Igelström, Stiernflycht, von Schwartzenhoff och Ridderbielke. Läs mer om Iglabos samtliga ägare.

Läs dagens spännande berättelse.

Klicka på bilden nedan så öppnar sig sidan med dagens spännande berättelse.

ROLF BERÄTTAR

Se kortfilmerna där Rolf berättar om adel och torpare, säterier och gårdar, hemskheter och trevliga episoder från förr.

DAGBOK 1889

1889: Februari D. 22 Fr.
"22 Fr. Klart, lugnt, på m. 12 gr. kyla. På f. m. var jag i Nolhagen. Vid 14 m. t. 7 gr. k. i skuggan. På e. m. mulet med något yrväder. Jag arbetade med bokklistring, jag gjorde äfven en virkkrok (eller virknål) åt Hulda. Rydberg stökade med sina redskap. Frun...

ALLA BERÄTTELSER

KÄLLOR

Karl Eriksson “Gårdsägarna Torparn och Knekten”

Abraham Winka: “Iglabo – En gårds historia”

J W A Yllander: “Min dagbok året om 1889”

Svältornas Fornminnesförening: årsskrifter

ArkivDigital: Kyrkoböcker

Linnar Linnarsson: Ett flertal skrifter