“D. 1 Fr. Nästan mulet, var jag hos A. Johansson i Grutlanda med brandstodshandlingar och blef der bjuden på kaffe med 3 slags småbröd. På e. m, var jag i Långaredsboden och köpte fotogen åt Rydbergs.”

Grutlanda 1:2 troligen uppfört i mitten av 1800-talet och har kvar en stor del av sin ursprungliga karaktär. Ett tidstypiskt drag från mitten av 1800-talet är till exempel lunettfönstren.

Grutlanda ligger i Kvinnestad socken och på den tiden fanns det tre gårdar. Andreas Johansson och hustrun Christina Persdotter ägde en av dessa gårdar.

KVINNESTAD GRUTLANDA 2 1/8 MTL

1855-

hit 1855 från Sjömaden Algutstorp

 • Andreas Johansson Blixt f 30/10 1830 i Hagatorpet Bråttensby död 10/2 1915
 • h 9/8 1856 Christina Persdotter f 20/12 1835 i Hägrunga Kungegård Algutstorp död 25/3 1924 Kvinnestad
 • d Anna Christina f 1856 ogift död 1926
 • s Herman f 1860 död 1865
 • s Leander f 1864 se nedan
 • d Selma f 1867 gift 93 m Herman Svensson Hägrunga Kungegård Algutstorp
 • d Emma Charlotta f 1869 t Carl Johan Göteborg 06
 • d Amanda f 3/12 1871 Grutlanda t Oscar Fredrik Göteborg 25 död 8/3 1959 Alingsås
 • s Herman Albin f 1872 död 1873
 • s Axel Fridolf f 1874 död 1888
 • d Fia Anette f 1877 t Fuxena 97, t Rommele 02, t Jönköping 10

IGLABO

Iglabo är i en liten vacker by vid kanten av Iglabo sjö strax utanför Vårgårda. På 1600-talet fanns här bara en gård, vilken gjordes till säteri av adelsmannen Nils Nilsson Stiernflycht.

Här "föddes" det unika äpplet "Iglabo Stött" år 1687 och det finns fortfarande kvar på en del gårdar runt omkring och givetvis även i Iglabo.

De viktigaste ägarna till Iglabo har varit adelsfamiljerna Igelström, Stiernflycht, von Schwartzenhoff och Ridderbielke. Läs mer om Iglabos samtliga ägare.

Läs dagens spännande berättelse.

Klicka på bilden nedan så öppnar sig sidan med dagens spännande berättelse.

ROLF BERÄTTAR

Se kortfilmerna där Rolf berättar om adel och torpare, säterier och gårdar, hemskheter och trevliga episoder från förr.

DAGBOK 1889

1889: Februari D. 22 Fr.
"22 Fr. Klart, lugnt, på m. 12 gr. kyla. På f. m. var jag i Nolhagen. Vid 14 m. t. 7 gr. k. i skuggan. På e. m. mulet med något yrväder. Jag arbetade med bokklistring, jag gjorde äfven en virkkrok (eller virknål) åt Hulda. Rydberg stökade med sina redskap. Frun...

ALLA BERÄTTELSER

KÄLLOR

Karl Eriksson “Gårdsägarna Torparn och Knekten”

Abraham Winka: “Iglabo – En gårds historia”

J W A Yllander: “Min dagbok året om 1889”

Svältornas Fornminnesförening: årsskrifter

ArkivDigital: Kyrkoböcker

Linnar Linnarsson: Ett flertal skrifter