ALLA BERÄTTELSER

“D. 23 T. Strömoln, 18 gr. värme. Rydberg var i Wårgårda med virke. Jag var i Långaredsboden och hemtade tidningar, jag träffade under vägen dit fordne egaren till Stora Långared A. Andersson i Göteborg. Fru Rydberg och Hulda bakade. På afton var jag och såg till Benjamin Andersson på Kyrkebacken som varit mycket sjuk, men nu bättre. Gustaf Larsson på Iglabo började taga utaf rågen. Klart men något blåsigt.

(Titelbilden föreställer Hanna på Kyrkebacken)

Kyrkebacken längst ner till vänster på kartan (klicka på kartan för att se den större)

Kyrkebacken låg på Stommen i Ljurs mark. Anledningen till att platsen och torpet kallades Kyrkebacken finns att finna längre back i tiden.

Enligt uppgifter i Ljurs kyrkobok för 1722–66 får man veta, att Ljurs sockenmän i juni 1626 “sammanskutit på var (svårläst ord) till Liurs kyrkias upbyggande 2 1/2 t, spannemåhl och ähr således på samma åhr föga mehr än hälften upbygd nämbl. denn nedre dehlen, emot dhet som nuförtiden befinnes”.

Av olika orsaker tycks bygget ha avbrutits och återupptogs inte förrän 1642. Vilka dessa orsaker var vet man väl inte så noga, men kanske ligger det någonting i den tradition som levat kvar, att man varit oense om platsen för kyrkbygget.

En del av Ljursborna ville redan från början bygga kyrkan en kilometer längre västerut och skulle en natt ha forslat bort det framkörda virket till denna plats, som låg på Stommens mark och än i dag heter Kyrkebacken.

Från 1840-talet innehades torpet av Anders Larsson och hans hustru Katarina Olofsdotter.

De hade två söner, August, som reste till Amerika och Benjamin f. 1844, som övertog torpet.

Benjamin arbetade på närbelägna Iglabo.

Det var vanligt att patronerna skrämde upp torparna så att de inte vågade knysta, men Benjamin vände på bladet. Han var en sträng herre, som bestämde över både sig själv och andra. Som Benjamin var mycket duktig att sköta sina åligganden ville husbönderna inte stöta sig med honom, och därför fick han arbeta som han själv ville.

Benjamin och hans hustru hade tre söner och tre döttrar. Hustrun dog när den yngsta dottern föddes.

Sonen Albert var lägenhetsägare och kyrkvaktmästare i Algutstorp.

Oskar var gårdssmed och snickare vid Lagmansholms egendom, och Gottfrid gifte sig till en större gård i Stora Mellby.

Dottern Hulda var gift med lägenhetsägaren Emil Johansson i Hökåsen,

Viktoria dog i ungdomen och Hanna f. 1888 övertog hemmet.

Hanna bodde på torpet till runt 1950. Därefter blev Kyrketorpet ett ödetorp. Hon dog 1 juli 1962 och är begravd på Nårunga kyrkogård.

Hanna på Kyrkebacken, född 1/1 1888 och död 1/7 1962, 82 år gammal

LJUR STOMMEN KYRKEBACKEN

ca 1840–1872

 • Anders Larsson f ?/12 1817 död 19/11 1859
 • h Katarina Olofsdotter f 5/6 1817 i Nolhagen Ljur död 1893
 • s Benjamin f 29/8 1844 se nedan
 • s August f 5/9 1847 (Ljungberg) till USA

1872-ca 1950

 • Benjamin Andersson f 29/8 1844 död 1931
 • h Maja Stina Jonsdotter f 3/1 1843 död 1888
 • s Albert f 3/7 1872 till Kullings-Skövde 89 kyrkvaktmästare i Algutstorp
 • s Gottfrid f 4/5 1874 dödfödd
 • s Oscar Viktor f 30/6 1875 smed i Lagmansholm
 • d Hulda Serafia f 3/4 1878 g 08 m Emil Johansson Hökåsen Ornunga
 • d Naemi Viktoria f 3/5 1881 till Kullings-Skövde 1903
 • s Karl Gottfrid Fridolf f 11/1 1884 g i Ubby St Mellby
 • d Hanna Maria f 1/1 1888 ogift Kyrkebacken d 1/7 1962

 

 

◊◊◊—————◊◊◊

 

 

DAGBOK 1889

16 September Måndag
"16 M. Klart, lugnt, något nattfrost. Termometern visade på m. 1 gr. blidt. Vid in. t. 13 gr. blidt. Rydberg körde bräder från Krutg. Jag var hos Skomakaren Nils Peter Andersson med ett par stöflar åt Rydberg, för att halfsulas. Vid m. t. 13 gr. blidt. Potatis togs...

FÖRHANDSBESTÄLL "ORIGINAL PÅ BÖGDA"

Nu kan du förhandsbeställa boken "ORIGINAL PÅ BÖGDA" och få den levererad före jul. Boken handlar om speciella människor som levt i Svältbygderna. Där finns berättelsen om "Ljurskamjölnaren", "Ledsbackabarnen", "Anders Alf", "Petter-Smed" och många fler.

Pris: 395 kr plus frakt 65 kr = 460 kr

20% rabatt vid förhandsbeställning senast 30/9 2021 315 kr, plus frakt 65 kr. Total 380 kr.

Använd koden ORIGINAL20 när du betalar för att få rabatten eller Swisha med namn till 0735392030 eller maila mig.

KÄLLOR

Karl Eriksson "Gårdsägarna Torparn och Knekten"

Abraham Winka: "Iglabo - En gårds historia"

J W A Yllander: "Min dagbok året om 1889"

Svältornas Fornminnesförening: årsskrifter

ArkivDigital: Kyrkoböcker

Linnar Linnarsson: Ett flertal skrifter

Oskar Lidén: Svältorna och Livet i Svältbygden förr och nu