ALLA BERÄTTELSER

“D. 17 O. Klart, på m. 12 gr. värme. Vid m. t. 18 gr. v. i skuggan. Rydberg var i Wårgårda med timmer åt Herr Jonas Andersson. Jag var ute och plockade blåbär. På afton regn. Kl. 8 på afton höll det upp då jag gick till J. Bengtsson i Norunga Klockareg. med ett bref från Rydberg, och kom hem först kl. 11.

(Titelbilden föreställer stenbro Nårunga)

◊◊◊—————◊◊◊

Nårunga bron över Säveån vid Häradsvad

Bron går över Säveån vid Häradsvad i Nårunga socken, och är numera till för biltrafiken. Det är en valvbro i tre spann varav de två västligaste finns med på den ursprungliga ritningen från 1891.

Det mindre valvet i öster tillkom efter dispyt med ortsbefolkningen. Vid bron fanns en fallfärdig gammal kvarn, som var i bruk till slutet av 1850-talet. Det var mjölnaränkan, Klara som tog hand om kvarnen. Hon ville inte att det endast skulle byggas två valv, för det skulle innebära att hennes vattenfåra till kvarnen försvann. Klara ville inte att alla chanser till uppbyggnad och användning av kvarnen skulle förstöras. Resultatet blev att bron byggdes med ett tredje något mindre valv, och därmed var “Klaras åra” räddad.

Stenbro över Säveån vid Häradsvad byggd 1905-1906. Foto Gustaf Ewald. Vänersborgs Museum

Bron byggdes under åren 1905-1906. När man skulle bygga den så behövde man sen för at göra stenblock. Man tog då all sten man kunde finna i området och för att få dit den efterfrågade mängden, fick lokalbefolkningen hjälpa till med häst och vagn som transportmedel. Något som de givetvis inte gjorde utan betalning.

Vägen över bron byggdes med statsbidrag och sedan fick varje socken vara med och betala sin del. Bron var från början smalare men har under senare år blivit utbyggd. Den förstärktes 1969 med nya kantbalkar och räcken.

DAGBOK 1889

26 September Torsdag
"D. 26 Th. Duggregn, kom snickaren Gustaf Petersson i Ödegärdet hit, för att fortsätta arbetet med förstuguqvisten till nya byggningen. På f. m. var jag i Långaredsboden och köpte 1000 spånspik åt Rydberg samt sirap till frun. På e. m. visade sig på en gång 2 vackra...

FÖRHANDSBESTÄLL "ORIGINAL PÅ BÖGDA"

Nu kan du förhandsbeställa boken "ORIGINAL PÅ BÖGDA" och få den levererad före jul. Boken handlar om speciella människor som levt i Svältbygderna. Där finns berättelsen om "Ljurskamjölnaren", "Ledsbackabarnen", "Anders Alf", "Petter-Smed" och många fler.

Pris: 395 kr plus frakt 65 kr = 460 kr

20% rabatt vid förhandsbeställning senast 30/9 2021 315 kr, plus frakt 65 kr. Total 380 kr.

Använd koden ORIGINAL20 när du betalar för att få rabatten eller Swisha med namn till 0735392030 eller maila mig.

KÄLLOR

Karl Eriksson "Gårdsägarna Torparn och Knekten"

Abraham Winka: "Iglabo - En gårds historia"

J W A Yllander: "Min dagbok året om 1889"

Svältornas Fornminnesförening: årsskrifter

ArkivDigital: Kyrkoböcker

Linnar Linnarsson: Ett flertal skrifter

Oskar Lidén: Svältorna och Livet i Svältbygden förr och nu