“D. 9 0. Mulet, lugnt, 1 gr. k. På f. m. var jag i Nolhagen. Rydberg tröskade hafre. På e. m. voro Skollärarinnorna Mina och Alma Stork här. (Mina från Hoberg, och Alma från Asklanda.)”

Nårunga skola 1895

Från 1842 skulle varje socken i Sverige ha en skola. Magnus Stork, som var född 1815 tog folkskollärarexamen i Göteborg 1846 och blev sen lärare i Asklanda året därpå. Hans båda döttrar Alma Gabriella, född 1857 och Paulina var även folkskollärarinnor. Alma började sin tjänst i Asklanda 1874. Paulina kom till skolan i Hoberg.

Magnus Stork tilldelades 1853 en medalj för befrämjande av vaccination av kyrkoherde Thorbjörnsson i Asklanda.

Älvsborgs läns folkskoleinspektörer beslutade år 1867 att landstingets inspektörer skulle medverka till att examen infördes i skolan och att barnen belönades för goda resultat samt att barnens föräldrar och närboende skollärare skulle inbjudas att deltaga i denna högtid. Magnus Stork fick uppdraget att genomföra denna reform i Kullings kontrakt. Han kom därefter att få ett flertal viktiga uppdrag inom skolväsendet. Den nionde april 1871 dog skolläraren och klockaren i en ålder av 55 år och efterlämnade fyra barn, däribland Alma och Paulina (Mina).

IGLABO

Iglabo är i en liten vacker by vid kanten av Iglabo sjö strax utanför Vårgårda. På 1600-talet fanns här bara en gård, vilken gjordes till säteri av adelsmannen Nils Nilsson Stiernflycht.

Här "föddes" det unika äpplet "Iglabo Stött" år 1687 och det finns fortfarande kvar på en del gårdar runt omkring och givetvis även i Iglabo.

De viktigaste ägarna till Iglabo har varit adelsfamiljerna Igelström, Stiernflycht, von Schwartzenhoff och Ridderbielke. Läs mer om Iglabos samtliga ägare.

Läs dagens spännande berättelse.

Klicka på bilden nedan så öppnar sig sidan med dagens spännande berättelse.

ROLF BERÄTTAR

Se kortfilmerna där Rolf berättar om adel och torpare, säterier och gårdar, hemskheter och trevliga episoder från förr.

DAGBOK 1889

1889: Februari D. 22 Fr.
"22 Fr. Klart, lugnt, på m. 12 gr. kyla. På f. m. var jag i Nolhagen. Vid 14 m. t. 7 gr. k. i skuggan. På e. m. mulet med något yrväder. Jag arbetade med bokklistring, jag gjorde äfven en virkkrok (eller virknål) åt Hulda. Rydberg stökade med sina redskap. Frun...

ALLA BERÄTTELSER

KÄLLOR

Karl Eriksson “Gårdsägarna Torparn och Knekten”

Abraham Winka: “Iglabo – En gårds historia”

J W A Yllander: “Min dagbok året om 1889”

Svältornas Fornminnesförening: årsskrifter

ArkivDigital: Kyrkoböcker

Linnar Linnarsson: Ett flertal skrifter