ALLA BERÄTTELSER

“D. 9 0. Mulet, lugnt, 1 gr. k. På f. m. var jag i Nolhagen. Rydberg tröskade hafre. På e. m. voro Skollärarinnorna Mina och Alma Stork här. (Mina från Hoberg, och Alma från Asklanda.)”

Nårunga skola 1895

Från 1842 skulle varje socken i Sverige ha en skola. Magnus Stork, som var född 1815 tog folkskollärarexamen i Göteborg 1846 och blev sen lärare i Asklanda året därpå. Hans båda döttrar Alma Gabriella, född 1857 och Paulina var även folkskollärarinnor. Alma började sin tjänst i Asklanda 1874. Paulina kom till skolan i Hoberg.

Magnus Stork tilldelades 1853 en medalj för befrämjande av vaccination av kyrkoherde Thorbjörnsson i Asklanda.

Älvsborgs läns folkskoleinspektörer beslutade år 1867 att landstingets inspektörer skulle medverka till att examen infördes i skolan och att barnen belönades för goda resultat samt att barnens föräldrar och närboende skollärare skulle inbjudas att deltaga i denna högtid. Magnus Stork fick uppdraget att genomföra denna reform i Kullings kontrakt. Han kom därefter att få ett flertal viktiga uppdrag inom skolväsendet. Den nionde april 1871 dog skolläraren och klockaren i en ålder av 55 år och efterlämnade fyra barn, däribland Alma och Paulina (Mina).

DAGBOK 1889

19 September Torsdag
"D. 19 Th. Halfmulet nästan lugnt, på morgon 10 graders blidt. Rydberg hjelpte Slättgren med stenfoten till verandan. Frun, Alma och Hulda bakade. Emil hade hjelp att taga upp potatis. Jag arbetade på mitt lilla skåp. Mot aftonen regn. Vid m. t. 14 gr. blidt. på afton...

FÖRHANDSBESTÄLL "ORIGINAL PÅ BÖGDA"

Nu kan du förhandsbeställa boken "ORIGINAL PÅ BÖGDA" och få den levererad före jul. Boken handlar om speciella människor som levt i Svältbygderna. Där finns berättelsen om "Ljurskamjölnaren", "Ledsbackabarnen", "Anders Alf", "Petter-Smed" och många fler.

Pris: 395 kr plus frakt 65 kr = 460 kr

20% rabatt vid förhandsbeställning senast 30/9 2021 315 kr, plus frakt 65 kr. Total 380 kr.

Använd koden ORIGINAL20 när du betalar för att få rabatten eller Swisha med namn till 0735392030 eller maila mig.

KÄLLOR

Karl Eriksson "Gårdsägarna Torparn och Knekten"

Abraham Winka: "Iglabo - En gårds historia"

J W A Yllander: "Min dagbok året om 1889"

Svältornas Fornminnesförening: årsskrifter

ArkivDigital: Kyrkoböcker

Linnar Linnarsson: Ett flertal skrifter

Oskar Lidén: Svältorna och Livet i Svältbygden förr och nu