"D. 5 L. Mulet och blidt med slaskigt väglag. Var Rydberg i Wårgårda, Emil var i Alingsås. Jag var hos Herr A. P. Larsson i Långared med uppbördsqvittenserna. Under vägen gjorde jag ett besynnerligt fynd, bestående af ett fint lintyg, liggande på en upplöjd åker ett stycke från vägen, jag gjorde anmälan derom på åtskilliga ställen under vägen, men ingen ville kännas vid detsamma, då jag tog det med till Iglabo, der det befanns tillhöra tjenstflickan Nanny Segergren, som naturligtvis blef utomordentligt glad öfver att återfå detsamma. Jag var äfven inne hos J. H. Österberg i Tolsg. och skref utanskrift på ett bref till Herr Charles A. Berglund i Göteborg."

Garvare förbereder skinnen

Nanny Segergren som var tjänsteflicka på Iglabo var dotter till Johan Segergren och Kristina Andersdotter som hade haft ett garveri vid Iglabosjön, men tvingats därifrån på grund av att alla deras skinn blivit stulna och Segergren därför försattes i konkurs. Johan Segergren var bror till Lovisa Segergren, gift med Ernst Rydberg, som var ägare till Iglabo. Läs mer om garveriet här.

IGLABO

Iglabo är i en liten vacker by vid kanten av Iglabo sjö strax utanför Vårgårda. På 1600-talet fanns här bara en gård, vilken gjordes till säteri av adelsmannen Nils Nilsson Stiernflycht.

Här "föddes" det unika äpplet "Iglabo Stött" år 1687 och det finns fortfarande kvar på en del gårdar runt omkring och givetvis även i Iglabo.

De viktigaste ägarna till Iglabo har varit adelsfamiljerna Igelström, Stiernflycht, von Schwartzenhoff och Ridderbielke. Läs mer om Iglabos samtliga ägare.

Läs dagens spännande berättelse.

Klicka på bilden nedan så öppnar sig sidan med dagens spännande berättelse.

ROLF BERÄTTAR

Se kortfilmerna där Rolf berättar om adel och torpare, säterier och gårdar, hemskheter och trevliga episoder från förr.

DAGBOK 1889

AFOTO
FOTOARKIV

ALLA BERÄTTELSER

KÄLLOR

Karl Eriksson “Gårdsägarna Torparn och Knekten”

Abraham Winka: “Iglabo – En gårds historia”

J W A Yllander: “Min dagbok året om 1889”

Svältornas Fornminnesförening: årsskrifter

ArkivDigital: Kyrkoböcker

Linnar Linnarsson: Ett flertal skrifter