ALLA BERÄTTELSER

“D. 27 S. Klart lugnt på morgon 6 gr. kallt. På f. m. var jag i Tolsg. Rydberg och Hulda läser Vårt Land (Konservativ tidning, som verkade “för en konstitutionell, fosterländsk och strängt lagenlig samhällsutveckling”-Nordisk Familjebok). Österbergs i Tolsg. och Aug. Johanssons i Tolsg. gossar, samt Fanny Segergren voro nere på Iglabo sjö och gick på skridsko, en av gossarne var skicklig att äfven gå baklänges. Flickan var nybegynnare, och satte därför många rofvor på isen. På afton vara Fr. Gustafsson, J. H. Österberg och Anton Andreasson uppe hos mig på en stund.”

Skridskoåkare 1901

Tidningen ”Vårt Land” var en konservativ daglig aftontidning, som utgavs i Stockholm 1886-1908.

Tidningens ändamål var “att i Stockholm utgiva en politisk tidning, vilken utkommer dels dagligen samt dels såsom veckoupplaga, och som på kristendomens grundval skall verka för en konstitutionell, fosterländsk och strängt lagenlig samhällsutveckling“. Det för “Vårt land” kännetecknande var dess strävan att hävda kristendomens, särskilt i dess evangelisk-lutherska form, värderingar i samhället och att föra fram dess synpunkter på litteraturens och konstens områden.

Tidningen motsatte sig kraftigt Norges anspråk på full likställighet i unionen, förespråkade protektionism samt lämnade sitt stöd åt Nya lantmannapartiet. Tidningen var att betrakta som ett stridsorgan mot de liberala och socialdemokratiska ideologierna. I början av 1900-talet blev tidningens ställning alltmer bekymmersam till följd av minskade intäkter och försvagad redaktionell ledning; den uppgick 1908 i Nya Dagligt Allehanda, som några år framåt kallade sig “Nya Dagligt Allehanda-Vårt Land“.

Tidningens huvudredaktör och ansvarige utgivare var från början Gustaf Torelius, som efterträddes av Johan Fredrik Nyström (1903-05) och Gustaf E. Ericson (1905-08). Bland tidningens övriga ordinarie medarbetare förtjänar främst Carl David af Wirsén att nämnas; dennes litteraturkritiska verksamhet där var på sätt och vis tidningens mest uppmärksammade del.

Betygsätt sidan!

Betyg 0 / 5. Omdömen 0

Ingen som har tyckt till än

Dela med dig till dina vänner

DAGBOK 1889

19 September Torsdag
"D. 19 Th. Halfmulet nästan lugnt, på morgon 10 graders blidt. Rydberg hjelpte Slättgren med stenfoten till verandan. Frun, Alma och Hulda bakade. Emil hade hjelp att taga upp potatis. Jag arbetade på mitt lilla skåp. Mot aftonen regn. Vid m. t. 14 gr. blidt. på afton...

FÖRHANDSBESTÄLL "ORIGINAL PÅ BÖGDA"

Nu kan du förhandsbeställa boken "ORIGINAL PÅ BÖGDA" och få den levererad före jul. Boken handlar om speciella människor som levt i Svältbygderna. Där finns berättelsen om "Ljurskamjölnaren", "Ledsbackabarnen", "Anders Alf", "Petter-Smed" och många fler.

Pris: 395 kr plus frakt 65 kr = 460 kr

20% rabatt vid förhandsbeställning senast 30/9 2021 315 kr, plus frakt 65 kr. Total 380 kr.

Använd koden ORIGINAL20 när du betalar för att få rabatten eller Swisha med namn till 0735392030 eller maila mig.

KÄLLOR

Karl Eriksson "Gårdsägarna Torparn och Knekten"

Abraham Winka: "Iglabo - En gårds historia"

J W A Yllander: "Min dagbok året om 1889"

Svältornas Fornminnesförening: årsskrifter

ArkivDigital: Kyrkoböcker

Linnar Linnarsson: Ett flertal skrifter

Oskar Lidén: Svältorna och Livet i Svältbygden förr och nu