ALLA BERÄTTELSER

“D. 14 M. Samma väder. På f. m. var Andreas i Espekroken här, han omtalade det han då nyligen en natt vid 12 tiden strax vid Fötened mötte på stora landsvägen först en lång stång cirka 50 å 60 alnar, som kom gående emot honom, sedan ytterligare en lika dan, och sedan dessa passerat, hörde han stampande och annat väsen efter vägen, dock kunde han ej märka några personers närvaro, hvadan han antog det vara spöken. Som karlen är nykter och ordentlig, kan man fullt lita på hans utsago. Jag var hos J. Larsson i Lilleg. Kasper Petersson i Skatteg. och Aug. Jonsson på Stommen för att få underskrifter på Rydbergs och Emils brandstodshandlingar. På e. m. var Rydberg i Norunga och betalade 1888 års pastoralier. Hulda lagade knapphålen på min kappa. På afton drack jag fläderte för mitt bröst.”

Ribbingsberg Södra Härene

Äspekroken, var ett skattehemman som tidigare varit frälse. Namnet skrevs Esby Kroch 1613 och Espekroken 1640. Kallas i dagligt tal vanligen Kroken, vilket namn det även hade i tiondelängder på 1600-talet. Namnet härledes av ordet krok = krök. Gården ligger vid en bukt av ån Nossan. På gården hava anträffats fornsaker i riklig mängd, såsom stenyxor, mejslar och flintpilar, ävensom en del bronssaker och järnkulor, de senare troligen härledande sig från danskarnas besök här 1611-12. Hela gården har förut lytt under Ribbingsberg.

En aln indelades i 2 fot = 4 kvarter = 24 verktum à 24,741 75 mm. 3 alnar var en famn och 18 000 alnar var en svensk gammal mil (10 688 m). Alnen var enligt denna definition nästan exakt 60 centimeter.

DAGBOK 1889

16 September Måndag
"16 M. Klart, lugnt, något nattfrost. Termometern visade på m. 1 gr. blidt. Vid in. t. 13 gr. blidt. Rydberg körde bräder från Krutg. Jag var hos Skomakaren Nils Peter Andersson med ett par stöflar åt Rydberg, för att halfsulas. Vid m. t. 13 gr. blidt. Potatis togs...

FÖRHANDSBESTÄLL "ORIGINAL PÅ BÖGDA"

Nu kan du förhandsbeställa boken "ORIGINAL PÅ BÖGDA" och få den levererad före jul. Boken handlar om speciella människor som levt i Svältbygderna. Där finns berättelsen om "Ljurskamjölnaren", "Ledsbackabarnen", "Anders Alf", "Petter-Smed" och många fler.

Pris: 395 kr plus frakt 65 kr = 460 kr

20% rabatt vid förhandsbeställning senast 30/9 2021 315 kr, plus frakt 65 kr. Total 380 kr.

Använd koden ORIGINAL20 när du betalar för att få rabatten eller Swisha med namn till 0735392030 eller maila mig.

KÄLLOR

Karl Eriksson "Gårdsägarna Torparn och Knekten"

Abraham Winka: "Iglabo - En gårds historia"

J W A Yllander: "Min dagbok året om 1889"

Svältornas Fornminnesförening: årsskrifter

ArkivDigital: Kyrkoböcker

Linnar Linnarsson: Ett flertal skrifter

Oskar Lidén: Svältorna och Livet i Svältbygden förr och nu