”D. 15. Fr. klart, lugnt, på m. 7 gr. kallt. På f. m. var jag i Långaredsboden, vid Ljurs bod mötte jag Ljurs snöplog förspänd med 4 hästar, hvars snöskottningsdistrikt räcker från Öna till Stommen. Strax hitom Långared mötte jag Långareds snöplog, äfven förspänd med 4 hästar, hvars distrikt räcker från Ljurs bod till Åsa led, derefter blefvo vägarna som golf. Mellan Iglabo och Stommen var vägen obanad och på sina ställen voro t. o. m. 2-ne alnars höga drifvor, som nästan bar att gå på. Vid m. t. 3 gr. k. På e. m. kl. 4 kom Rydberg hem från Göteborg, efter att i Alingsås hafva måst stanna i 2 dygn för snöhinder, jernvägstågen kunde ej gå. På afton var jag åter i Långaredsboden med en vexel i Borås Enskilda Bank å 350 kronor för A. P. Larssons räkning, å hvilken Rydberg skulle skrifva sitt namn såsom borgen, under vägen träffade jag Fritz Berggren, och Ludvig Carlsson i Åred Vesterg. På hemvägen fick jag åka med Aug. Andersson i Åred Nederg. från Långared till Ljurs bod. Rydberg hade under sin resa köpt en häst, men måste för snöhinder sälja den igen. Aug. Johansson i Nolhagen var uppe hos mig och rensade vägguret. Senare på afton 6 graders kyla.”

Snöplogning med häst. Foto Hilding Mickelsson

Betygsätt sidan!

Betyg 0 / 5. Omdömen 0

Ingen som har tyckt till än

Dela med dig till dina vänner

FÖRSLAG BERÄTTELSER

DAGENS BERÄTTELSE

DAGBOK 1889

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Februari D. 19 T.
"D. 19 T. halfklart, starkt töväder, slädföret bortskämt. På morgon gick Rydberg till Wårgårda. På e. m. klart. Högg jag ved åt mig. På afton 2 gr. k. Kl 10 kom Rydberg hem. Emil var i Wårgårda med potatis och fick der 6 kronor per tunna. Fredr. Gustafsson på Iglabo...

ALLA BERÄTTELSER

KÄLLOR

Karl Eriksson ”Gårdsägarna Torparn och Knekten”

Abraham Winka: ”Iglabo – En gårds historia”

J W A Yllander: ”Min dagbok året om 1889”

Svältornas Fornminnesförening: årsskrifter

ArkivDigital: Kyrkoböcker

Linnar Linnarsson: Ett flertal skrifter