ALLA BERÄTTELSER

“D. 11 M. Första rättegångsdagen med Gäsene härad. 18 gr. kyla, strömoln, narigt. Voro Rydberg och jag vid tinget i Ljung. Några handlingar emottogs ej från någondera af parterna, utan saken dem emellan kommer att vid detta tinget afslutas. Jag slapp att vittna, men erhöll såsom instämdt vittne af T. F. 5 kronor. I Ljung blefvo vi af Johan i Trollö bjudna på kaffe med småbröd. Rydberg bjöd likaledes på dyligt. Komminister Fristedt i Skölfvene predikade tingspredikan, hvarefter målen genast företogos af Häradshöfdingen T. H. Odencrants. Tingssalen var öfverfylld med folk, dock fingo Rydberg och jag platser att sitta framme hos nämndemännerna. Jag blef till sist af Ludvig Frantzich bjuden på en pile-knarkare. Vi vore af nämndemännen Herr A. P. Larsson i Trollö bjudna på middag, men som målet redan var överstökat, och flera ännu återstod, reste vi hem. På aftonen 12 gr. kyla. Fru Rydberg var sjelf så snäll och eldade på mitt rum medan jag var borta. Johan i Trollö sände med mig 3 st. äpplen till Hulda. Utgången af målet emellan T. Frantzich och Rydberg kommer att förtäljas framdeles.”

Tingshuset i Ljung Foto Ulla Waxne

I enlighet med 1686 års kyrkolag skulle varje verksamhetsår i tingsrätten inledas med en tingspredikan i någon av Svenska kyrkans gudstjänstlokaler eller på tingsstället. Detta var obligatoriskt fram till 1990. Tingspredikan inför varje nytt verksamhetsår förekommer dock fortfarande inom vissa domstolar, exempelvis Norrbottens och fastän kyrka och stat är separerade sedan år 2000 samtidigt som många tingsrätter slagits samman sedan 1990 är detta ett bruk som har bevarats intakt.

Thor Herman Odencrantz, häradshövding i Borås Född 1849

Betygsätt sidan!

Betyg 0 / 5. Omdömen 0

Ingen som har tyckt till än

Dela med dig till dina vänner

DAGBOK 1889

26 September Torsdag
"D. 26 Th. Duggregn, kom snickaren Gustaf Petersson i Ödegärdet hit, för att fortsätta arbetet med förstuguqvisten till nya byggningen. På f. m. var jag i Långaredsboden och köpte 1000 spånspik åt Rydberg samt sirap till frun. På e. m. visade sig på en gång 2 vackra...

FÖRHANDSBESTÄLL "ORIGINAL PÅ BÖGDA"

Nu kan du förhandsbeställa boken "ORIGINAL PÅ BÖGDA" och få den levererad före jul. Boken handlar om speciella människor som levt i Svältbygderna. Där finns berättelsen om "Ljurskamjölnaren", "Ledsbackabarnen", "Anders Alf", "Petter-Smed" och många fler.

Pris: 395 kr plus frakt 65 kr = 460 kr

20% rabatt vid förhandsbeställning senast 30/9 2021 315 kr, plus frakt 65 kr. Total 380 kr.

Använd koden ORIGINAL20 när du betalar för att få rabatten eller Swisha med namn till 0735392030 eller maila mig.

KÄLLOR

Karl Eriksson "Gårdsägarna Torparn och Knekten"

Abraham Winka: "Iglabo - En gårds historia"

J W A Yllander: "Min dagbok året om 1889"

Svältornas Fornminnesförening: årsskrifter

ArkivDigital: Kyrkoböcker

Linnar Linnarsson: Ett flertal skrifter

Oskar Lidén: Svältorna och Livet i Svältbygden förr och nu