ALLA BERÄTTELSER

“D. 24 T. Julafton. Mulet, 3 gr. kallt. På afton vankades och gafs Julklappar, ehuru anspråkslösa, emottogos de med glädje. För öfrigt gick allt muntert och gladt till här på Iglabo. Dock timade en sorglig händelse i Nygård af Bälinge socken nära Alingsås, i det Herr Erik Aug. Risbäck jemte hans fru Johanna född Robzam (Robsahm) funnas hängande döda på vinden till deras bostad. En sorglig julafton derstädes. Ekonomiska omständigheter tros vara orsaken till det förtviflade steget. Alingsås Veckoblad nr. (Lucka i originalet) upplyser fullständigt rätta förhållandet.”

Händelse återgavs i ett flertal dagstidningar även Dagens Nyheter 27 december 1889:

”Sjelfmord

Alingsås, torsdagen den 26 december. Natten till julafton afhände sig ett 70-årigt par, förre landtbrukaren Risbäck med fru i Bälinge Socken, lifvet medelst hängning. Förut förmöget, hade herrskapet Risbäck under senaste tiden råkat i ekonomiskt tvångsmål, hvilket anses vara orsaken till den uppskakande handlingen.”

 

Erik August Risbäck, född den 20 april 1823 i Björke, var son till kyrkoherde Carl Risbeck i Gökhem och Sara Magdalena Wenerbom, dotter till Erik Wenerbom i Lekåsa. Hans gifte sig den 1 december 1864 i Hjo med Carolina Charlotta Robsahm (24/10 1835 Ullervad-24/12 1889 Nygård Bälinge). Båda kom från fina prästfamiljer. Carolinas farbror Carl Magnus Carlsson Robsahm adlades af Robson (Nr 2265).

Erik August hade varit lantbrukare på Backgården i Larv och paret flyttade runt 1874 till Bälinge. Barnlös. Tydligen hade Erik August och Carolina fått ekonomiska bekymmer men ingen vet hur det kom sig att de valde att ta sina liv på julaftonen 1889

DAGBOK 1889

16 September Måndag
"16 M. Klart, lugnt, något nattfrost. Termometern visade på m. 1 gr. blidt. Vid in. t. 13 gr. blidt. Rydberg körde bräder från Krutg. Jag var hos Skomakaren Nils Peter Andersson med ett par stöflar åt Rydberg, för att halfsulas. Vid m. t. 13 gr. blidt. Potatis togs...

FÖRHANDSBESTÄLL "ORIGINAL PÅ BÖGDA"

Nu kan du förhandsbeställa boken "ORIGINAL PÅ BÖGDA" och få den levererad före jul. Boken handlar om speciella människor som levt i Svältbygderna. Där finns berättelsen om "Ljurskamjölnaren", "Ledsbackabarnen", "Anders Alf", "Petter-Smed" och många fler.

Pris: 395 kr plus frakt 65 kr = 460 kr

20% rabatt vid förhandsbeställning senast 30/9 2021 315 kr, plus frakt 65 kr. Total 380 kr.

Använd koden ORIGINAL20 när du betalar för att få rabatten eller Swisha med namn till 0735392030 eller maila mig.

KÄLLOR

Karl Eriksson "Gårdsägarna Torparn och Knekten"

Abraham Winka: "Iglabo - En gårds historia"

J W A Yllander: "Min dagbok året om 1889"

Svältornas Fornminnesförening: årsskrifter

ArkivDigital: Kyrkoböcker

Linnar Linnarsson: Ett flertal skrifter

Oskar Lidén: Svältorna och Livet i Svältbygden förr och nu