“Den 1 S. Klart, på m. 14 gr. kyla. Voro vi bjudna till Emil och Alma på barnsöl der Kyrkoherden Åstrand döpte en liten flicka, som erhöllo namnen: Berta Lovise Paulina. Fru Rydberg bar fram barnet. Faddrar voro: Herre och Fru Rydberg, Henrik och Axel Johanssöner från Ljur Vesterg. jemte deras syster Eva samt Skollärarinnan Albertina Blomqvist. Fru Åstrand, kronojägaren Frantzich med hustru från Gundlered, Gustafs och Fredriks hustrur från Iglabo samt jag voro närvarande. Alla voro bjudna på såväl middag som qväll.!


Berta Alma Ernst Ragnar

Berta föddes den 21 oktober 1889 på Iglabo. Hon var Emil Johansson och Alma Rydbergs första barn. De båda hade gift sig året innan. Detta skildras här.

Modern Alma sitter näst längst till vänster framför verandan på Iglabo. Pojken på bilden med mössan i handen är Ernst Lidesten som skulle komma att ärva gården. Han var Almas syster Huldas barnbarn. Längst till höger på parkbänken sitter Ragnar Rydberg, bror till Berta. Vare sig Berta eller Ragnar gifte sig och fick barn, varför gården gick i arv till Ernst Lidesten.

Morföräldrarna Ernst och Lovisa hade precis flyttat in i det nya undantagshuset, som låg bara några meter från mangårdsbyggnaden som Emil och Alma fått ta över. Föräldrarna hade velat vänta med barndopet tills flytten var klar.

IGLABO

Iglabo är i en liten vacker by vid kanten av Iglabo sjö strax utanför Vårgårda. På 1600-talet fanns här bara en gård, vilken gjordes till säteri av adelsmannen Nils Nilsson Stiernflycht.

Här "föddes" det unika äpplet "Iglabo Stött" år 1687 och det finns fortfarande kvar på en del gårdar runt omkring och givetvis även i Iglabo.

De viktigaste ägarna till Iglabo har varit adelsfamiljerna Igelström, Stiernflycht, von Schwartzenhoff och Ridderbielke. Läs mer om Iglabos samtliga ägare.

Läs dagens spännande berättelse.

Klicka på bilden nedan så öppnar sig sidan med dagens spännande berättelse.

ROLF BERÄTTAR

Se kortfilmerna där Rolf berättar om adel och torpare, säterier och gårdar, hemskheter och trevliga episoder från förr.

DAGBOK 1889

1889: Februari D. 22 Fr.
"22 Fr. Klart, lugnt, på m. 12 gr. kyla. På f. m. var jag i Nolhagen. Vid 14 m. t. 7 gr. k. i skuggan. På e. m. mulet med något yrväder. Jag arbetade med bokklistring, jag gjorde äfven en virkkrok (eller virknål) åt Hulda. Rydberg stökade med sina redskap. Frun...

ALLA BERÄTTELSER

KÄLLOR

Karl Eriksson “Gårdsägarna Torparn och Knekten”

Abraham Winka: “Iglabo – En gårds historia”

J W A Yllander: “Min dagbok året om 1889”

Svältornas Fornminnesförening: årsskrifter

ArkivDigital: Kyrkoböcker

Linnar Linnarsson: Ett flertal skrifter