ALLA BERÄTTELSER

“Den 1 S. Klart, på m. 14 gr. kyla. Voro vi bjudna till Emil och Alma på barnsöl der Kyrkoherden Åstrand döpte en liten flicka, som erhöllo namnen: Berta Lovise Paulina. Fru Rydberg bar fram barnet. Faddrar voro: Herre och Fru Rydberg, Henrik och Axel Johanssöner från Ljur Vesterg. jemte deras syster Eva samt Skollärarinnan Albertina Blomqvist. Fru Åstrand, kronojägaren Frantzich med hustru från Gundlered, Gustafs och Fredriks hustrur från Iglabo samt jag voro närvarande. Alla voro bjudna på såväl middag som qväll.!


Berta Alma Ernst Ragnar

Berta föddes den 21 oktober 1889 på Iglabo. Hon var Emil Johansson och Alma Rydbergs första barn. De båda hade gift sig året innan. Detta skildras här.

Modern Alma sitter näst längst till vänster framför verandan på Iglabo. Pojken på bilden med mössan i handen är Ernst Lidesten som skulle komma att ärva gården. Han var Almas syster Huldas barnbarn. Längst till höger på parkbänken sitter Ragnar Rydberg, bror till Berta. Vare sig Berta eller Ragnar gifte sig och fick barn, varför gården gick i arv till Ernst Lidesten.

Morföräldrarna Ernst och Lovisa hade precis flyttat in i det nya undantagshuset, som låg bara några meter från mangårdsbyggnaden som Emil och Alma fått ta över. Föräldrarna hade velat vänta med barndopet tills flytten var klar.

DAGBOK 1889

19 September Torsdag
"D. 19 Th. Halfmulet nästan lugnt, på morgon 10 graders blidt. Rydberg hjelpte Slättgren med stenfoten till verandan. Frun, Alma och Hulda bakade. Emil hade hjelp att taga upp potatis. Jag arbetade på mitt lilla skåp. Mot aftonen regn. Vid m. t. 14 gr. blidt. på afton...

FÖRHANDSBESTÄLL "ORIGINAL PÅ BÖGDA"

Nu kan du förhandsbeställa boken "ORIGINAL PÅ BÖGDA" och få den levererad före jul. Boken handlar om speciella människor som levt i Svältbygderna. Där finns berättelsen om "Ljurskamjölnaren", "Ledsbackabarnen", "Anders Alf", "Petter-Smed" och många fler.

Pris: 395 kr plus frakt 65 kr = 460 kr

20% rabatt vid förhandsbeställning senast 30/9 2021 315 kr, plus frakt 65 kr. Total 380 kr.

Använd koden ORIGINAL20 när du betalar för att få rabatten eller Swisha med namn till 0735392030 eller maila mig.

KÄLLOR

Karl Eriksson "Gårdsägarna Torparn och Knekten"

Abraham Winka: "Iglabo - En gårds historia"

J W A Yllander: "Min dagbok året om 1889"

Svältornas Fornminnesförening: årsskrifter

ArkivDigital: Kyrkoböcker

Linnar Linnarsson: Ett flertal skrifter

Oskar Lidén: Svältorna och Livet i Svältbygden förr och nu