“D. 19 M. Strömoln. Var Rydberg i Wårgårda. Jag var i Långared och hemtade post. Jag var äfven i Ljurs bod och hemtade en tidning åt Alma. På e. m. snickade jag lådor.

Titelbilden föreställer C. J. Anderssons affär i Vårgårda runt 1940

Firma C.J. Andersson grundades av Carl-Johan Andersson 1892. På bilden utanför butiken som är tagen någon gång på 1940-talet, ser vi några anställda: Från vänster: okänd, möjligen Stina Johansson, Knut-Erik Lindström, Kerstin Oskarsson och Arne Bengtsson. En realisationsannons från 1938.

Huset lär vara en de första husen som byggdes i Vårgårda på 1850-talet. Carl-Johan Andersson startade en diverseaffär med speceri, porslin och hattmode. En av sönerna, Artur Cejie, som var född 1905, gifte sig med Naima Blomqvist och tog över firman C.J. Andersson 1937. I affären såldes specerier, manufaktur, kläder, tyg, sybehör, glas, porslin, nysilver, golvmattor och en begravningsbyrå med kistor.

Från att i början på seklet ha varit 15-20 personer anställda minskade personalen efter hand. Att antalet anställda var så många berodde på att det drevs också lantbruk och detta sköttes av två drängar dessutom var det två kokerskor anställda i hushållet. Till affären kom många bönder med häst och vagn. Hästarna bands vid ett staket inne på gården och utfodrades.

När Artur dog 1969 tog Naima själv över affären. 1974 upphörde affären och fastigheten revs. Naima gick bort 2007.

Ovan är ett citat ur Vårgårda Hembygdsförening.

◊◊◊—————◊◊◊

 

IGLABO

Iglabo är i en liten vacker by vid kanten av Iglabo sjö strax utanför Vårgårda. På 1600-talet fanns här bara en gård, vilken gjordes till säteri av adelsmannen Nils Nilsson Stiernflycht.

Här "föddes" det unika äpplet "Iglabo Stött" år 1687 och det finns fortfarande kvar på en del gårdar runt omkring och givetvis även i Iglabo.

De viktigaste ägarna till Iglabo har varit adelsfamiljerna Igelström, Stiernflycht, von Schwartzenhoff och Ridderbielke. Läs mer om Iglabos samtliga ägare.

Läs dagens spännande berättelse.

Klicka på bilden nedan så öppnar sig sidan med dagens spännande berättelse.

ROLF BERÄTTAR

Se kortfilmerna där Rolf berättar om adel och torpare, säterier och gårdar, hemskheter och trevliga episoder från förr.

DAGBOK 1889

1889: Februari D. 22 Fr.
"22 Fr. Klart, lugnt, på m. 12 gr. kyla. På f. m. var jag i Nolhagen. Vid 14 m. t. 7 gr. k. i skuggan. På e. m. mulet med något yrväder. Jag arbetade med bokklistring, jag gjorde äfven en virkkrok (eller virknål) åt Hulda. Rydberg stökade med sina redskap. Frun...

ALLA BERÄTTELSER

KÄLLOR

Karl Eriksson “Gårdsägarna Torparn och Knekten”

Abraham Winka: “Iglabo – En gårds historia”

J W A Yllander: “Min dagbok året om 1889”

Svältornas Fornminnesförening: årsskrifter

ArkivDigital: Kyrkoböcker

Linnar Linnarsson: Ett flertal skrifter