ALLA BERÄTTELSER

“D. 16 Fr. Strömoln, körde Rydberg in hafresäd. August i Nolhagen återkom från Göteborg, och fortsätter nu inredningen i nya byggningen. Jag var i Ljurs bod och köpte småbröd åt fru Rydberg och Alma.

Alma Rydberg (1/7 1865 Iglabo – 1/3 1944 Iglabo) i salen på Iglabo

Alma var dotter till Ernst Johan Rydberg och Lovisa Segergren och hon var mellansyster i skaran av de tre döttrarna, Selma, Alma och Hulda. Ernst och Lovisas förstfödda barn, Selma Serafia, dog endast två och ett halvt år gammal. Nästa barn, också det en dotter, fick då namnet Selma Charlotta, men tyvärr dog även hon mycket ung när hon var endast 11 år gammal. På Yllanders tid på Iglabo fanns då endast kvar döttrarna Alma och Hulda.

Hulda gifte sig med Johan Edwin Andersson från Ornunga 1893, alltså fyra år efter att Yllander skrev sin dagbok på Iglabo. Hon var Britt-Marie Lidestens farmors mor.

Vid auktion den 28 mars 1857 köpte Ernst Rydberg Andreas Larsson kvarvarande del av fastigheten Iglabo för 4944 riksdaler och villkor om livstids undantag. Köpebrevet finns fortfarande kvar. Här nedan följer en avskrift:

“Jag Andreas Larsson på Iglabo gör genom detta öppna salubref vetterligt att jag på ofentlig auktion den 28-de sistlidne Mars hafver till Herr E. Rydberg och dess fru Johanna Lovisa Rydberg, försåldt mitt dels ägande, dels genom testamente från min aflidna hustru Anna Stina Nilsdotter åtkomna fastighet Ett halft mantal Frälse Sätteri Iglabo för en vid auktion bjuden köpesumma stor Fyra Tusende Niohundra fyrtiofyra (4944) Riksdaler 21 sk 4 rst Sa= sedlar och villkor om lifstids undantag m m vilkor som i samma auktions Protokol äro antecknade.

Som nämnde köpeskilling är dels kontant, dels genom antaglig revers, och dels genom afräkning af ett på hemmanet bekommit bankolån till fullo betald varder den samma hermed qviterad. På grund hvaraf jag afhänder mig och mina arfvingar förbemälte fastighet belägen inom Ljurs socken och Gäsene Härad och densamma med den Rätt jag den inehaft tillegnar köparne dess rättsinnehafvande att nu genast tillträda, och sedan såsom sin rätt och väl fågna ägendom nyttja och bruka såsom everderlig äga. Försäkras af Iglabo den 2 Maj 1857.

Andreas Larsson

Säljare med hand å penna.

På en gång närvarande vittnen:

Anders Gustafsson Carl Olofsson

i Hökare på Enekullen”

 

Undantaget som Andreas Larsson lät bygga åt sig låg väster om sjön på en kulle med en fantastiskt vacker utsikt över sjön. Det var i denna stuga som Alexander Archibald Igelström, alias Harald Bengtsson, bodde några underbara månader sommaren 1872. Läs om detta här.

Den gamla ärevördiga salen som funnits där i nästan 400 år och där har soldater exercerat under von Schwartzenhoff och säkert många bröllop hållits, bland annat mellan Alma Rydberg och Johan Emil Johansson den 14 september 1888. Läs om bröllopet här.

Iglabo Salen 2020

Kakelugnen till vänster i bilden köpte Ernst Ryberg 1889 tillsammans med tre andra kakelugnar som nu finns på Iglabo, förutom en som han direkt sålde.

Klicka på bilden för att se den i större skala

◊◊◊—————◊◊◊

 

DAGBOK 1889

26 September Torsdag
"D. 26 Th. Duggregn, kom snickaren Gustaf Petersson i Ödegärdet hit, för att fortsätta arbetet med förstuguqvisten till nya byggningen. På f. m. var jag i Långaredsboden och köpte 1000 spånspik åt Rydberg samt sirap till frun. På e. m. visade sig på en gång 2 vackra...

FÖRHANDSBESTÄLL "ORIGINAL PÅ BÖGDA"

Nu kan du förhandsbeställa boken "ORIGINAL PÅ BÖGDA" och få den levererad före jul. Boken handlar om speciella människor som levt i Svältbygderna. Där finns berättelsen om "Ljurskamjölnaren", "Ledsbackabarnen", "Anders Alf", "Petter-Smed" och många fler.

Pris: 395 kr plus frakt 65 kr = 460 kr

20% rabatt vid förhandsbeställning senast 30/9 2021 315 kr, plus frakt 65 kr. Total 380 kr.

Använd koden ORIGINAL20 när du betalar för att få rabatten eller Swisha med namn till 0735392030 eller maila mig.

KÄLLOR

Karl Eriksson "Gårdsägarna Torparn och Knekten"

Abraham Winka: "Iglabo - En gårds historia"

J W A Yllander: "Min dagbok året om 1889"

Svältornas Fornminnesförening: årsskrifter

ArkivDigital: Kyrkoböcker

Linnar Linnarsson: Ett flertal skrifter

Oskar Lidén: Svältorna och Livet i Svältbygden förr och nu