ALLA BERÄTTELSER

“D. 10 L. Strömoln. Körde Rydberg virke från sågarne. Jag var i Långared och hemtade post. På afton slutade Gust. Petersson från Ödegärde med inredningen af ladugården.

Titelbilden föreställer Ernst och Lovisa med barnbarn framför det nya huset 1903.

Yllander står på trappan

Vid Hästhagen på Iglabo mark var på 1820-talet tre torp med respektive innehavare Anders Andersson och hans hustru Gunilla Andersdotter, Anders Glader och hustrun Johanna Jonasdotter och Andreas Andersson, med hustrun Karin Andersdotter. Två av torpen återgick till stamhemmanet redan under mitten av 1800-talet.

Det tredje torpet övertogs på 1860-talet av Gustaf Pettersson och hans hustru Johanna.

Gustaf var en rask byggnadssnickare, varför två dagsverken per vecka var ganska dyrt arrende för det lilla torpet. Ägaren till gården utnyttjade torparens yrkesskicklighet genom att dela gården och bygga helt nya hus på den ena halvan. Då torparen inte fick någon betalning blev byggnadskostnaden låg. På grund av sin skicklighet tjänade Gustaf inte så litet, varför det rådde relativt välstånd i hemmet.

Gustafs hustru, Johanna Andersdotter, född 23 juli 1824 på torpet Ledet, kallades ”krumpen”, så hon var antagligen liten och böjd till växten, liksom sina yngre syskon Karl och Kristina. Läs om hur Kristina slog ihjäl Karl med en spisgaffel här.

Johanna och Gustaf gifte sig 1856 på Ekeberget. När Johanna dog den 8e februari 1865 på Hästhagen var dottern Selma, född 14e januari 1862, endast 3 år gammal.

Lilla Selma fick snart lära sig att ta hand om hemmet medan hon växte upp eftersom fadern Gustaf ofta var borta på byggarbeten. De båda fick även dra försorg om Gustafs gamla mor, Maja Johansdotter, född 1802, som var sängliggande i många år.

Då Gustaf lagt undan så mycket att han kunde köpa något eget, köpte han en mindre hemmansdel Ödegärdet i Nårunga, omkring år 1890, varefter husen i Hästhagen revs ner.

 LJUR IGLABO LEDET 1820-1835

 • Anders Andersson f 1791 i Ljur Iglabo Ledet
 • h19 Maria Andersdotter f 1795 i Ornunga Nordgården
 • d Katarina f 1820
 • s Anders Petter f 1821
 • d Johanna f 1824
 • s Carl f 1827

Familjen flyttade till Gundlered Lillegården 1835

LJUR GUNDLERED LILLEGÅRDEN 1836-1842

 • Andreas Andersson f 1791 i Ledet Ljur
 • h Maja Andersdotter f 1795 i Ornunga Nordgården
 • d Katarina f 1820 i Ledet till Kättlingabo 1838
 • s Anders Petter f 1821 i Ledet till Gundlered Västergård 1839
 • d Johanna f 1824 i Ledet till Lyckorna
 • s Carl f 1827 i Ledet
 • d Christina f 1836 i Ledet

till backstugan Ledsbacken

LJUR GUNDLERED LEDSBACKEN C. 1830-1859                                                            

 • Anders Andersson f 1/6 1791 i Stenatorp, Algutstorp död ¼ 1859
 • h Maja Andersdotter f 28/12 1795 i Ornunga Nordgård död 17/2 1872 Ledsbacken
 • d Katarina f 21/11 1820 Ledet d 7/2 1900 Iglabo. Torpare Ekeberget omkring 1870
 • s Anders Petter f 25/12 1821 Ledet till Tolsgården 1851 till Bredared 1855
 • d Johanna f 23/7 1824 Ledet. Till Smedsgården 1854 och till Ledet 1855 gift 56 med Pehr Gustav Pettersson i Ekeberget. D 8/2 1865 Hästhagen Iglabo
 • s Carl f 20/3 1827 Ledet ogift Ledsbacken död 14/11 1908 Ledsbacken, dödad av systern Christina
 • d Christina f 3/8 1836 död 31/3 1923 Ledsbacken “kriminaldåre”

familjen flyttade hit från Gundlered Ledet

LJUR IGLABO HÄSTHAGEN 3 1861-1867

 • Per Gustav Pettersson f 1829 i backstuga under Gundlered Smedsgården
 • h Johanna Andersdotter f 1824 i Ljur Iglabo Ledet död 1865 “krumpen”
 • d Selma f 1867

Familjen flyttade till Gundlered 1867.

◊◊◊—————◊◊◊

 

DAGBOK 1889

26 September Torsdag
"D. 26 Th. Duggregn, kom snickaren Gustaf Petersson i Ödegärdet hit, för att fortsätta arbetet med förstuguqvisten till nya byggningen. På f. m. var jag i Långaredsboden och köpte 1000 spånspik åt Rydberg samt sirap till frun. På e. m. visade sig på en gång 2 vackra...

FÖRHANDSBESTÄLL "ORIGINAL PÅ BÖGDA"

Nu kan du förhandsbeställa boken "ORIGINAL PÅ BÖGDA" och få den levererad före jul. Boken handlar om speciella människor som levt i Svältbygderna. Där finns berättelsen om "Ljurskamjölnaren", "Ledsbackabarnen", "Anders Alf", "Petter-Smed" och många fler.

Pris: 395 kr plus frakt 65 kr = 460 kr

20% rabatt vid förhandsbeställning senast 30/9 2021 315 kr, plus frakt 65 kr. Total 380 kr.

Använd koden ORIGINAL20 när du betalar för att få rabatten eller Swisha med namn till 0735392030 eller maila mig.

KÄLLOR

Karl Eriksson "Gårdsägarna Torparn och Knekten"

Abraham Winka: "Iglabo - En gårds historia"

J W A Yllander: "Min dagbok året om 1889"

Svältornas Fornminnesförening: årsskrifter

ArkivDigital: Kyrkoböcker

Linnar Linnarsson: Ett flertal skrifter

Oskar Lidén: Svältorna och Livet i Svältbygden förr och nu