GÅRDAR OCH TORP OCH BOENDE

Här under GÅRDAR hittar du beskrivelser över gårdarna, torpen och de människorna som bott i våra traktar.

Klicka på kartan för att se en förstoring

GÅRDAR

Under fliken GÅRDAR hittar du information om de gårdar, torp, backstugor och människor som bott i Ljur, Ornunga, Asklanda, Nårunga, Stora delar av dessa socknar tillhörde Svältorna, vilket kom sig av att marken var så obördig att familjerna inte ens kunde hålla en enda ko, vilket var nödvändigt för att kunna överleva.

Hanna på Ekeberget, kanske den siste som bodde kvar på sitt torp i vår bygd

Det var alltså fattigt, men likväl kämpade många sig igenom svåra år och bedrövelser, farsoter och mänsklig onåd.

Alla bidrag som kan göra informationen mer komplett och intressant är hjärtligt välkomna, liksom korrigeringar.

DAGENS BERÄTTELSE

DAGBOK 1889

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Februari D. 19 T.
"D. 19 T. halfklart, starkt töväder, slädföret bortskämt. På morgon gick Rydberg till Wårgårda. På e. m. klart. Högg jag ved åt mig. På afton 2 gr. k. Kl 10 kom Rydberg hem. Emil var i Wårgårda med potatis och fick der 6 kronor per tunna. Fredr. Gustafsson på Iglabo...

ALLA BERÄTTELSER

KÄLLOR

Karl Eriksson ”Gårdsägarna Torparn och Knekten”

Abraham Winka: ”Iglabo – En gårds historia”

J W A Yllander: ”Min dagbok året om 1889”

Svältornas Fornminnesförening: årsskrifter

ArkivDigital: Kyrkoböcker

Linnar Linnarsson: Ett flertal skrifter