DAGBOK 1889

Här på vår blogg sida hittar du Johan Viktor August Yllanders dagbok dag för dag året 1889. Yllander var skrivare och son till prosten Valentin Yllander i Algutstorp, som ligger strax söder om Vårgårda. Sonen levde under slutet av 1800-talet och fram till sin död 1910 på Iglabo såsom inhyses.

I dagboken som omfattar nästan varje dag under 1889 beskriver Yllander vardagen på Iglabo och alla de ärenden han utförde för herrskapet Rydberg, ägare till säteriet.

18 September Onsdag

18 September Onsdag

"D. 18 0. Klart, lugnt, på m. 2 gr. blidt. Rydberg hade hjelp med plöjning. På e. ni. halfmulet. Jag arbetade på ett litet skåp. Under dagens lopp visade termometern 13 gr. blidt." En man plöjer med...

läs mer
17 September Tisdag

17 September Tisdag

"D. 17 T. Klart, nattfrost, samma gradtal som i går. Rydberg skjutsade Herr A. J. Petersson till Wårgårda hvarifrån han fortsatte resan på jernväg till Göteborg. Stenhuggaren J. Petersson Slättgren...

läs mer
16 September Måndag

16 September Måndag

"16 M. Klart, lugnt, något nattfrost. Termometern visade på m. 1 gr. blidt. Vid in. t. 13 gr. blidt. Rydberg körde bräder från Krutg. Jag var hos Skomakaren Nils Peter Andersson med ett par stöflar...

läs mer
15 September Söndag

15 September Söndag

"D. 15 S. Klart. Var Hulda i Norunga kyrka, sedermera åkte Hulda, Albertina Blomqvist och hennes syster Emma med Johan i Trollö till Wårgårda, der Johan skulle hemta Fr. Johansson i Långaredsboden,...

läs mer
14 September Lördag

14 September Lördag

"D. 14 L. Klart, på m. 6 gr. v. På f. m. körde Rydberg bräder från Krutg. Jag var hos A. Gabrielsson i Simonsg. med bref. Herr A. J. Petersson återkom från Borås. På e. m. strömoln och blåst, var...

läs mer
13 September Fredag

13 September Fredag

"D. 13 Fr. Mulet, litet duggregn, lugnt. På m. 6 gr. v. Fram på f. m. klarnade upp. Vid m. t. 13 gr. v. Rydberg var till Wårgårda." (Titelbilden föreställer Vårgårda Herrgård byggd 1840 av Fredrik...

läs mer
12 september Torsdag

12 september Torsdag

"D. 12 Th. Strömoln, lugnt. På m. 6 gr. varmt. På f. m. var Rydberg och såg till sina arbetare vid Ornunga qvarn. Jag var i Stockabo för att bedja Johannes Petersson Slättgren komma hit och lägga...

läs mer
11 September Onsdag

11 September Onsdag

"D. 11 0. Klart, lugnt, var Rydberg i Wårgårda. Jag var i Ljurs och Långareds bodar och hemtade post. Frun kärnade smör. På e. m. var Hulda i Långaredsboden och sålde smör. På m. kl. 8 10 gr. v. vid...

läs mer
16 September Måndag

10 September Tisdag

"D. 10 T. Halfmulet något blåst. På f. m. kl. 8 14 grader varmt. Carl i Sköfde var här med 2 hästar för att köpa virke, Rydberg följde honom till sågarna. På e. m. skjutsade Rydberg Gust. Petersson...

läs mer
9 September Måndag

9 September Måndag

"D. 9 M. Strömoln, lugnt. På m. kl. 6 10 gr. v. På f. m. var jag i Långaredsboden och hemtade post. Rydberg var till Wårgårda. Gustaf Petersson från Ödegärdet kom hit för att sätta upp...

läs mer
8 September Söndag

8 September Söndag

"D. 8 S. Klart, lugnt, på m. 8 gr. varmt. Emil och Alma voro i Tämta kyrka, sedermera på Espenäs. Vid m. t. 19 gr. På e. m. vore Rydberg och frun i Nolhagalyckan och sågo till sina potatis, hvilka...

läs mer
7 September Lördag

7 September Lördag

"D. 7 L. Klart, lugnt. På f. m. var jag hos A. Gabrielsson i Simonsg. med ett bref från Rydberg. Derifrån gick jag åt Elmåsen och Trollö till Långareds handelsbod der jag köpte en syltburk af glas...

läs mer
6 September Fredag

6 September Fredag

"D. 6 Fr. Halfklart, lugnt. På morgon reste A. J. Pettersson till Borås. Rydberg var hos A. Gabrielsson i Simonsg. och köpte sig en häst. Termometern visade under dagens lopp från 8 t. o. m. 18...

läs mer
5 September Torsdag

5 September Torsdag

"D. 5 Th. Klart, lugnt. På f. m. var Rydberg i Wårgårda. På e. m. var Rydberg i Ornunga. Jag var i Ljurs bod och köpte tobak. Samma värmegrader." Iglabo mangårdsbyggnaden sedd från sjön 20200901...

läs mer
4 September Onsdag

4 September Onsdag

"D. 4 0. Klart, lugnt, på f. m. var jag i Långaredsboden och köpte 5 ℔ (1 skålpund 425 gram) hvetemjöl åt fru Rydberg. Handlanden A. J. Pettersson kom hit. Mellan 10–18 gr. v. under dagen."...

läs mer
3 September Tisdag

3 September Tisdag

"D. 3 T. Klart, lugnt. Månadsmarknad i Wårgårda. Rydberg och Emil voro der. Emil ämnade sälja ett par oxar, men priserna voro för låga så att han återtog dem hem. Jag var ute och samlade enbär. 18...

läs mer
2 September Måndag

2 September Måndag

"D 2 M. Klart, lugnt, På m. 8 gr. v. Vid 8-tiden 11 gr. v. Rydberg slog sin andra klöfverskörd med biträde af Benjamins son Oscar från Kyrkebacken. På e. m. kl. 3 var jag anmodad af Rydberg i...

läs mer
1 September Söndag

1 September Söndag

"D. 1 S. Klart, lugnt. På m. 12 gr. v. Var jag hos A. Gabrielsson i Simonsg. På e. m. voro Johan i Trollö, Ida och Albertina i Espenäs samt Ida från Grimsbacken här. Vid m. t. 18 gr. v. i skuggan....

läs mer
31 Augusti Lördag

31 Augusti Lördag

"D. 31 L. Klart, lugnt. På e. ni. 25 graders värme i solen. På afton 14 gr. v. På e. m. var jag ute och samlade enbär." (Titelbilden föreställer Eneskogen i Anderstorp) Enbär är sammanväxta kottar...

läs mer
30 Augusti Fredag

30 Augusti Fredag

"D. 30 Fr. Strömoln. På f. m. fick jag mitt lådskåp med 13 lådor färdigt. På e. m. var jag i Långaredsboden och köpte korngryn och ost åt Alma. Rydberg hade utaf en händelse tjudrat sitt lilla...

läs mer
29 Augusti Torsdag

29 Augusti Torsdag

"D. 29 Th. Strömoln. på f. m. var jag i Långaredsboden och köpte en tumstock åt August Johansson i Nolhagen för 1 kr. 75 öre. Rydberg slagtade en stor sugga. På e. m. fick jag mitt lådskåp så pass...

läs mer
28 Augusti Onsdag

28 Augusti Onsdag

"D. 28 0. Strömoln. På f. m. var jag hos A. Gabrielsson i Simonsg. med ett bud från Rydberg. På hemvägen derifrån slog jag ihjäl en orm mitt på vägen strax nedom Spångakil. På e. ni. var jag i Ljurs...

läs mer
27 Augusti Tisdag

27 Augusti Tisdag

"D. 27 T. Halfklart, några små regnskurar emellanåt. En sorglig händelse tinade i Wårgårda nämligen: Johannes Anderssons i Ålleholm son Artur 15 år gammal hade varit i Wårgårda med ett vedlass, och...

läs mer
26 Augusti Måndag

26 Augusti Måndag

"D. 26 M. På morgon något regn. Sedermera klart och lugnt. Jag arbetade på min lådfack nr. 2. På e. m. var Rydberg i Wårgårda och sålde sitt stora sto." (Titelbilden föreställer Hästmarknad 1898....

läs mer
1889: Februari D. 22 Fr.

1889: Februari D. 22 Fr.

"22 Fr. Klart, lugnt, på m. 12 gr. kyla. På f. m. var jag i Nolhagen. Vid 14 m. t. 7 gr. k. i skuggan. På e. m. mulet med något yrväder. Jag arbetade med bokklistring, jag gjorde äfven en virkkrok...

läs mer
1889: Februari D. 21 Th.

1889: Februari D. 21 Th.

"D. 21 Th. Mulet, på m. 1 gr. kallt. På f. m. yrade något, Rydberg var hos A. Gabrielsson i Simonsg. Jag bar upp 4 korgar ved åt mig. På e. m. klart, lugnt, 7 gr. k. var jag i Kättlingabo. På...

läs mer
1889: Februari D. 20 O.

1889: Februari D. 20 O.

"D. 20 0. Klart, lugnt, på m. 2 gr. k. Rydberg hade Karl i Nyhagen till hjelp att såga och hugga ved. På e. m. 0 gr., var jag på Åsen, der Styckjunkaren Sundström friserade mig, på återvägen var jag...

läs mer
1889: Februari D. 19 T.

1889: Februari D. 19 T.

"D. 19 T. halfklart, starkt töväder, slädföret bortskämt. På morgon gick Rydberg till Wårgårda. På e. m. klart. Högg jag ved åt mig. På afton 2 gr. k. Kl 10 kom Rydberg hem. Emil var i Wårgårda med...

läs mer
1889: Februari D. 18 M.

1889: Februari D. 18 M.

"D. 18 M. Mulet, lugnt, 2 gr. blidt. På f. m. voro A. Johansson i Eggvena Håkansg. med 2 hästar och A. Eriksson i Hoberg Postg. med 1 häst här och köpte virke. Rydberg körde hem bräder från Krutg....

läs mer
1889: Februari D. 17 S.

1889: Februari D. 17 S.

"D. 17 S. Mulet, nästan lugnt på m. 6 gr. k. På f. m. var jag i Nolhagen, en rätt tröttsam promenad, emedan snön största delen af vägen räckte till knävecken, på återvägen mötte jag...

läs mer
1889: Februari D. 16 L.

1889: Februari D. 16 L.

"D. 16 L. Strömoln, lugnt, på m. 6 g. kallt. På f. m. voro Rydberg och Emil ute och skottade upp vägen från Iglabo förbi Tolsg. till Ljur stom. Jag skottade vägar på gården, samt sågade och högg ved...

läs mer
1889: Februari D. 15 F.

1889: Februari D. 15 F.

"D. 15. Fr. klart, lugnt, på m. 7 gr. kallt. På f. m. var jag i Långaredsboden, vid Ljurs bod mötte jag Ljurs snöplog förspänd med 4 hästar, hvars snöskottningsdistrikt räcker från Öna till Stommen....

läs mer
17 September Tisdag

1889: Februari D. 14 Th.

"D. 14 Th. Mulet på m. 5 gr. k., blåst och starkt yrväder, På e. m. 3 gr. blidt, starkare blåst och snöyra. Jag har hela dagen arbetat med att sätta skaft på skedar och knifvar. Hulda hjelpte Emil...

läs mer
1889: Februari D. 13 O.

1889: Februari D. 13 O.

"D. 13 O. Strömoln på m. 11 gr. kallt. Något blåsigt. Hulda blef hastigt illamående under natten, men är nu på morgon kry igen. På f. m. satte jag skaft på 3-ne afbrutna metallskedar, den ena...

läs mer
1889: Februari D. 12 T.

1889: Februari D. 12 T.

"D. 12 T. Klart, på morgon 17 gr. k. På f. m. var jag i Nolhagen med tidningar, samt återtog äldre tidningar. Rydberg körde hem ved från skogen. Vid m. t. 10 gr. kallt. På e. m. gjorde jag...

läs mer
1889: Februari D. 11 M.

1889: Februari D. 11 M.

"D. 11 M. Första rättegångsdagen med Gäsene härad. 18 gr. kyla, strömoln, narigt. Voro Rydberg och jag vid tinget i Ljung. Några handlingar emottogs ej från någondera af parterna, utan saken dem...

läs mer
1889: Februari D. 10 S.

1889: Februari D. 10 S.

"D. 10 S. På m. halfklart nästan lugnt 12 gr. k. vid m. t. 10 gr. På e. m. klart var Petersson uppe hos mig. Karl Andersson i Gundlered var hos Rydberg. Flickorna Hulda och Nanny voro äfven en stund...

läs mer
1889: Februari D. 9 L.

1889: Februari D. 9 L.

"D. 9 L. Mulet på m. 10 gr. På f. m. småyrde. På e. m. halfmulet, var Kasper Petersson i Ljur Skatteg. här. Jag arbetade med klistring af böcker. På afton var Fr. Gustafsson på Iglabo här och...

läs mer
1889: Februari D. 7 Th.

1889: Februari D. 7 Th.

"D. 7 Th. Halfklart, lugnt, på m, 12 gr. kallt. Vid m. t. 6 gr. k. På e. m. var jag hos A. Gabrielssons i Simonsg. Gabrielsson var till Wårgårda med spån, men på hemvägen träffade jag honom hos...

läs mer
1889: Februari D. 6 O.

1889: Februari D. 6 O.

"D. 6 0. Klart, lugnt, på m. 8 gr. kallt. Vid m. t. 6 gr. k. På e. m. var Rydberg hos skomakaren Nils Peter Andersson. Jag tog mig en promenad till Fr. Gustafssons på Iglabo, och som stora...

läs mer
1889: Februari D. 5 T.

1889: Februari D. 5 T.

"D. 5 T. Klart lugnt, på morgon 14 gr. k. reste Rydberg och Hulda till marknaden i Wårgårda. Petersson promenerade dit. Fru Rydberg och jag fingo, enligt vår egen önskan hålla oss hemma. Vid...

läs mer
1889: Februari D. 4 M.

1889: Februari D. 4 M.

"D. 4 M. På morgon halfklart, 12 gr. k. vid m. t. klart, lugnt. Limmade jag 2 stolar åt Alma. Hulda lagade 2 par vantar åt mig. Fru Rydberg stoppade strumpor åt mig. På e. m. var jag i Ljurs och...

läs mer
1889: Februari D. 3 S.

1889: Februari D. 3 S.

"D. 3 S. Mulet, något blåst, 7 gr. k. På f. m. yrväder. Rydberg, Alma och Hulda voro i Norunga kyrka der Kyrkoherden J. A. Åstrand predikade. Jag var i Nolhagen. Henr. Österberg var hos mig och...

läs mer
1889: Februari D. 2 L.

1889: Februari D. 2 L.

"D. 2 L. Mulet, lugnt, 3 gr. kallt. Under natten hade något snö under yrväder fallit, så att slädföret är bättre. Rydberg körde och högg ved. På e. m. var jag i Långared och hemtade post, under...

läs mer
1889: Februari D. 1 F.

1889: Februari D. 1 F.

"D. 1 Fr. Klart, lugnt, under natten snöade något, på morgon 8 gr. kallt. Senare på dagen 3 gr. k. På e. m. var jag i Långared och köpte draglim (vanligt lim, snickarlim) åt Alma. Släde begagnades...

läs mer

1889: Januari D. 31 Th.

"D. 31 Th. Halfklart, lugnt, på morgon 3 gr. k, På f. m. var jag hos Fredrik på Iglabo efter tidningar som han haft till låns, jag var äfven i Nolhagen. Johannes Larsson i Tolsg. var här. På e. m....

läs mer
1889: Januari D. 30 O.

1889: Januari D. 30 O.

"D. 30 0. Klart, lugnt, på morgon 5 gr. k. På f. m. var jag i Ljurs och Långareds bodar och hemtade post. På e, m. var Rydberg i Långared, jag hölls med bokklistring. På afton var jag hos...

läs mer
1889: Januari D. 29 T.

1889: Januari D. 29 T.

"D. 29 T. Mulet, något blåst, 4 gr. blidt. På f. m. högg jag ved åt mig. På e. m. duggregn, gjorde jag färdig en bok, benämnd Posten." Iglabo vinter

läs mer
1889: Januari D. 28 M.

1889: Januari D. 28 M.

"D. 28 M. 1 gr, blidt med blåst och snöfjun. Fram på dagen 4 gr. blidt, mulet men uppehållsväder. Rydberg var hos Andreas på Gärdet. Jag styckade sönder fisk, som fru Rydberg sedan lutade. På afton...

läs mer
1889: Januari D. 27 S.

1889: Januari D. 27 S.

"D. 27 S. Klart lugnt på morgon 6 gr. kallt. På f. m. var jag i Tolsg. Rydberg och Hulda läser Vårt Land (Konservativ tidning, som verkade "för en konstitutionell, fosterländsk och strängt lagenlig...

läs mer
1889: Januari D. 26 L.

1889: Januari D. 26 L.

"D. 26 L. Klart, lugnt 8 gr. kyla. Var jag i Långared och hemtade post. Emil var till Borås marknad och köpte en oxe för 166 kr. Rydberg köpte en häst af Andreas Petersson på Gärdet för 95 kr....

läs mer
1889: Januari D. 25 F.

1889: Januari D. 25 F.

"D. 25 Fr. Småregn med blåst. War Rydberg i Hestra. Jag hyflade till tafvelramar. Rydberg reste äfven till Borås för att öfvervara månadsmarknaden i morgon." Borås marknad

läs mer
1889: Januari D. 24 Th.

1889: Januari D. 24 Th.

"D. 24 Th. Klart lugnt på morgon 9 gr. k. Sedermera under dagen 1–2 å 3 gr. kallt. På f. m. var jag i Nolhagen och skref mig till vittne på ett af Johannes Olofsson skrifvet qvitto å hyra 1887 för...

läs mer
1889: Januari D. 23 O.

1889: Januari D. 23 O.

"D. 23 0. Klart lugnt på morgon 9 gr. kyla. På f. m. voro Rydberg och jag hos herr Kasp. Åhman på Lilla Långared, jag var äfven i Långareds och Ljurs handelsbodar och hörde efter post. Hulda var i...

läs mer
1889: Januari D. 22 T.

1889: Januari D. 22 T.

"D. 22 T. Strömoln lugnt 6 gr. k. Var Rydberg i Wårgårda Jag var i Nolhagen. För öfrigt arbetade jag med bokklistring." Vinterdag i Iglabo

läs mer
1889: Januari D. 21 M.

1889: Januari D. 21 M.

"D. 21 M. Ström. lugnt 4 gr. kallt. Rydberg körde timmer från Krutg. Emil körde sten till sjön från åkrarna. Jag hölls med bokgörning. Hulda väfver raffeltyg (Tyg tillverkat av uppriven lump.) till...

läs mer
1889: Januari D. 20 S.

1889: Januari D. 20 S.

"D. 20 S. Klart lugnt 5 gr. kallt. Rydberg och Hulda voro i Norunga kyrka, sedan blef Rydberg bjuden af Kyrkoherden Åstrand på middag i prestg. i sällskap med A. P. Larsson i Trollö. På e. m. var...

läs mer
1889: Januari D. 19 L.

1889: Januari D. 19 L.

"D. 19 L. Strömoln, millväder. Rydberg körde timmer från Krutg. Emil körde sten från åkrarna till sjön, jag arbetade med böcker. Frun stökade som vanligt med hushållet. Hulda väfde. På afton snöade...

läs mer
1889: Januari D. 18 Fr.

1889: Januari D. 18 Fr.

"D. 18 Fr. Yrväder. På f. m. lät Rydberg bösta råg (Råg, som skulle användas till takhalm, tröskades ur genom att kärvarna slogs mot en med spjälor försedd s k böstebock.). På e. m. körde Rydberg...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: D. 1 Th.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: D. 1 Th.

"D. 1 Th. Klart, lugnt, 25 gr. varmt. Var jag i Långaredsboden och hemtade tidningen Idun, samt köpte snus. Gustaf Petersson håller på att inreda nya ladugården. August lade taket i stora rummet i...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Oktober D. 6 S.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 30 T.

"D. 30 T. Klart lugnt 25 gr. varmt. Voro Rydberg och Hulda i Wårgårda. Jag lagade böcker åt Peter i Kyrketorp (Bråthalla) Emil mejade af sin råg." (Titelbilden föreställer Kvinnestad kyrka och sjö....

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 28 S.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 28 S.

"D. 28 S. Strömoln lugnt 22 gr. v. Var jag hos Benjamin på Kyrkebacken och hjelpte honom med att lägga Janini plåster bak öronen. För öfrigt var jag hemma hela dagen." (Titelbilden föreställer Carl...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 26 F.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 26 F.

"D 26 Fr. Mulet, var Rydberg och August i Nolhagen i Wårgårda och hemtade fönsterglas och låsar till nya byggningen." (Titelbilden föreställer Vårgårda Kungsgatan 1920) ◊◊◊---------------◊◊◊...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 20 L.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 20 L.

"D. 20 L. Strömoln, blåst, var Rydberg i Alingsås med spädgrisar der han sålde dem för 6 å 7 kr. per st. Jag var i Långaredsboden och hemtade post. På e. m. var jag i Nolhagalyckan och på Enekullen...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 17 O.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 17 O.

"D. 17 O. Klart, på m. 12 gr. värme. Vid m. t. 18 gr. v. i skuggan. Rydberg var i Wårgårda med timmer åt Herr Jonas Andersson. Jag var ute och plockade blåbär. På afton regn. Kl. 8 på afton höll det...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 16 T.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 16 T.

"D. 16 T. Lugnt, duggregn hela dagen med små uppehåll. Jag hyflade brädlappar till lådor. Rydberg körde timmer från Skogen. På afton korkade och hartsade saftbuteljer åt fruntimmerna. Jag var äfven...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 15 M.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 15 M.

"15 M. Hvarjerade med småregn och uppehåll 13 gr. värme. På f. m. var jag i. Långaredsboden och hemtade tidningar. På e. m. lade jag upp vedkasor på garfvarens vind, sedermera gjorde jag en pisk åt...

läs mer

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 14 S.

"D. 14 S. Klart, lugnt 14 gr. värme. På f. m. var jag i sällskap med Fr. Gustafsson hos J. H. Österberg i Tolsg., der vi blefvo bjudna på kaffe med småbröd samt en bruning. På e. m. voro herrskapet...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli d. 9 tT.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli d. 9 tT.

"D. 9 T. Strömoln. På e. m. var jag först i Ljurs bod, der jag sammanträffade med Hulda, sedan var jag i Långared och hemtade tidningar, under hemvägen var jag som hastigast inne hos Skollärarinnan...

läs mer

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli d. 8 m.

"Dag 8 M. Mulet något regn. Rydberg körde bräder och läkten från Grefvasågen. Jag snickrade." (Titelbilden föreställer "Knusten" i sitt sågverk i Hudene. Foto Gustaf Ewald Vänersborgs Digitalmuseum)...

läs mer

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli d. 7 s.

"D. 7 S. På morgon strömoln 12 gr. v. blåsigt. På f. m. var jag ute och promenerade. Vid m. t. regn och åska. På e. m. än litet solsken, än litet regn. Österberg var hos mig en stund. Mellan 16–20...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889 Juli D. 2. T.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889 Juli D. 2. T.

"D. 2 T. Klart och varmt. Vore Rydberg, Hulda och Emil på Wårgårda marknad. Emil sålde gamla potatis der för 3.50 per tunna." (Titelbilden föreställer Vårgårda Marknad) ◊◊◊---------------◊◊◊...

läs mer

IGLABO

Iglabo är i en liten vacker by vid kanten av Iglabo sjö strax utanför Vårgårda. På 1600-talet fanns här bara en gård, vilken gjordes till säteri av adelsmannen Nils Nilsson Stiernflycht.

Här "föddes" det unika äpplet "Iglabo Stött" år 1687 och det finns fortfarande kvar på en del gårdar runt omkring och givetvis även i Iglabo.

De viktigaste ägarna till Iglabo har varit adelsfamiljerna Igelström, Stiernflycht, von Schwartzenhoff och Ridderbielke. Läs mer om Iglabos samtliga ägare.

Läs dagens spännande berättelse.

Klicka på bilden nedan så öppnar sig sidan med dagens spännande berättelse.

ROLF BERÄTTAR

Se kortfilmerna där Rolf berättar om adel och torpare, säterier och gårdar, hemskheter och trevliga episoder från förr.

DAGBOK 1889

18 September Onsdag
"D. 18 0. Klart, lugnt, på m. 2 gr. blidt. Rydberg hade hjelp med plöjning. På e. ni. halfmulet. Jag arbetade på ett litet skåp. Under dagens lopp visade termometern 13 gr. blidt." En man plöjer med två oxar. Foto 1913 Erik Rud ◊◊◊---------------◊◊◊...

ALLA BERÄTTELSER

KÄLLOR

Karl Eriksson “Gårdsägarna Torparn och Knekten”

Abraham Winka: “Iglabo – En gårds historia”

J W A Yllander: “Min dagbok året om 1889”

Svältornas Fornminnesförening: årsskrifter

ArkivDigital: Kyrkoböcker

Linnar Linnarsson: Ett flertal skrifter