DAGBOK 1889

Här på vår blogg sida hittar du Johan Viktor August Yllanders dagbok dag för dag året 1889. Yllander var skrivare och son till prosten Valentin Yllander i Algutstorp, som ligger strax söder om Vårgårda. Sonen levde under slutet av 1800-talet och fram till sin död 1910 på Iglabo såsom inhyses.

I dagboken som omfattar nästan varje dag under 1889 beskriver Yllander vardagen på Iglabo och alla de ärenden han utförde för herrskapet Rydberg, ägare till säteriet.

1889: Februari D. 22 Fr.

1889: Februari D. 22 Fr.

"22 Fr. Klart, lugnt, på m. 12 gr. kyla. På f. m. var jag i Nolhagen. Vid 14 m. t. 7 gr. k. i skuggan. På e. m. mulet med något yrväder. Jag arbetade med bokklistring, jag gjorde äfven en virkkrok (eller virknål) åt Hulda. Rydberg stökade med sina redskap. Frun pysslade med hushållsbestyren, Hulda virkar emellan det hon sysslar i ladugården. På afton 8 gr. kyla, var Petersson uppe hos mig." Kvinnor som sitter år virkar år 1900. Fot Per Gustaf Bergin ​FÖRSLAG BERÄTTELSER[metaslider...

läs mer
1889: Februari D. 21 Th.

1889: Februari D. 21 Th.

"D. 21 Th. Mulet, på m. 1 gr. kallt. På f. m. yrade något, Rydberg var hos A. Gabrielsson i Simonsg. Jag bar upp 4 korgar ved åt mig. På e. m. klart, lugnt, 7 gr. k. var jag i Kättlingabo. På aftonen 10 grader kyla." Yllander (mitt i bilden) hade ett litet rum på vinden på mangårdsbyggnaden I Iglabo. FÖRSLAG BERÄTTELSER

läs mer
1889: Februari D. 20 O.

1889: Februari D. 20 O.

"D. 20 0. Klart, lugnt, på m. 2 gr. k. Rydberg hade Karl i Nyhagen till hjelp att såga och hugga ved. På e. m. 0 gr., var jag på Åsen, der Styckjunkaren Sundström friserade mig, på återvägen var jag i Långared och hemtade tidningar samt ett bref från Albertina Blomqvist till Hulda. På afton 1 grads kyla." Åsen Ljur kaptensboställe ung 1920 Nr 3 Berta Johansson Lillegården 1893 1972 Foto Ulf Petersson ​FÖRSLAG BERÄTTELSER

läs mer
1889: Februari D. 19 T.

1889: Februari D. 19 T.

"D. 19 T. halfklart, starkt töväder, slädföret bortskämt. På morgon gick Rydberg till Wårgårda. På e. m. klart. Högg jag ved åt mig. På afton 2 gr. k. Kl 10 kom Rydberg hem. Emil var i Wårgårda med potatis och fick der 6 kronor per tunna. Fredr. Gustafsson på Iglabo var uppe hos mig en stund, vi togo oss ett parti kasino." Yllander sitter på parkbänken i ensamt majestät framför mangårdsbyggnaden. Runt sekelskiftet Yllander hade ett litet rum på ovanvåningen i...

läs mer
1889: Februari D. 18 M.

1889: Februari D. 18 M.

"D. 18 M. Mulet, lugnt, 2 gr. blidt. På f. m. voro A. Johansson i Eggvena Håkansg. med 2 hästar och A. Eriksson i Hoberg Postg. med 1 häst här och köpte virke. Rydberg körde hem bräder från Krutg. På e. m. var Rydberg i Norunga Prestg. hvarest förrättades auktion å de gamla prestgårdshusen, då Benjamin Andersson i Prestqvarn och J. Bengtsson i Klockareg. inropade gamla byggningen för 400 kronor, Rydberg köpte 5 kakelugnar, samt en bonde från Saxtorp inropade gamle ladugården för 110 kronor....

läs mer
1889: Februari D. 17 S.

1889: Februari D. 17 S.

"D. 17 S. Mulet, nästan lugnt på m. 6 gr. k. På f. m. var jag i Nolhagen, en rätt tröttsam promenad, emedan snön största delen af vägen räckte till knävecken, på återvägen mötte jag kommunalnämndsordföranden Fredrik Andersson i Kättlingabo, som promenerande var på väg till Hökared. Vid m. t. 0 gr., var Rydberg ute och körde sitt ungsto för trollåka (Släde med bänk som man sitter grensle på). frun åkte med ett stycke, allt gick väl. På e. m. småsnöade litet. På afton halfmulet 1 gr. k. voro...

läs mer
1889: Februari D. 16 L.

1889: Februari D. 16 L.

"D. 16 L. Strömoln, lugnt, på m. 6 g. kallt. På f. m. voro Rydberg och Emil ute och skottade upp vägen från Iglabo förbi Tolsg. till Ljur stom. Jag skottade vägar på gården, samt sågade och högg ved åt mig. Frun och Hulda hade tagit sig bak före (eller rättare) bakade. Vid m. t. 0 grader. På e. m. var jag i Långared och hemtade tidningen Idun (Illustrerad veckotidning för kvinnan och hemmet. ”I sitt flitiga afhandlande af såväl hushållsfrågor som hemlifvets ideella intressen visste tidningen...

läs mer
1889: Februari D. 15 F.

1889: Februari D. 15 F.

"D. 15. Fr. klart, lugnt, på m. 7 gr. kallt. På f. m. var jag i Långaredsboden, vid Ljurs bod mötte jag Ljurs snöplog förspänd med 4 hästar, hvars snöskottningsdistrikt räcker från Öna till Stommen. Strax hitom Långared mötte jag Långareds snöplog, äfven förspänd med 4 hästar, hvars distrikt räcker från Ljurs bod till Åsa led, derefter blefvo vägarna som golf. Mellan Iglabo och Stommen var vägen obanad och på sina ställen voro t. o. m. 2-ne alnars höga drifvor, som nästan bar att gå på. Vid m....

läs mer
1889: Februari D. 14 Th.

1889: Februari D. 14 Th.

"D. 14 Th. Mulet på m. 5 gr. k., blåst och starkt yrväder, På e. m. 3 gr. blidt, starkare blåst och snöyra. Jag har hela dagen arbetat med att sätta skaft på skedar och knifvar. Hulda hjelpte Emil med tröskning. På afton, frun är orolig öfver att Rydberg ej hemkommer från sin marknadsresa. A. J. Pettersson var uppe hos mig en stund." Ljurhalla tröskverksfabrik låg bara några hundra meter från Iglabo

läs mer
1889: Februari D. 13 O.

1889: Februari D. 13 O.

"D. 13 O. Strömoln på m. 11 gr. kallt. Något blåsigt. Hulda blef hastigt illamående under natten, men är nu på morgon kry igen. På f. m. satte jag skaft på 3-ne afbrutna metallskedar, den ena skänkte jag till frun, den andra till Alma och den 3-dje till Hulda. På e. m. 1 grad kyla, halfmulet och något blåst, var jag i Nolhagen med 2-ne tidningar Vårt Land, som jag sjelf har och som Johannes och August har fått löfte att läsa. På afton tecken till yrväder." Vårt Land tidning från 6 juni...

läs mer
1889: Februari D. 12 T.

1889: Februari D. 12 T.

"D. 12 T. Klart, på morgon 17 gr. k. På f. m. var jag i Nolhagen med tidningar, samt återtog äldre tidningar. Rydberg körde hem ved från skogen. Vid m. t. 10 gr. kallt. På e. m. gjorde jag blanksmörja, Rydberg sålde sitt lilla gula sto till J. H. Österberg, och reste sedan till Vårgårda för att derifrån resa antingen till Göteborg eller Vara marknad i och för att köpa sig en större häst. Frun och Alma stickade strumpor. Hulda sydde på en brun kofta åt sig. Petersson var uppe hos mig en stund....

läs mer
1889: Februari D. 11 M.

1889: Februari D. 11 M.

"D. 11 M. Första rättegångsdagen med Gäsene härad. 18 gr. kyla, strömoln, narigt. Voro Rydberg och jag vid tinget i Ljung. Några handlingar emottogs ej från någondera af parterna, utan saken dem emellan kommer att vid detta tinget afslutas. Jag slapp att vittna, men erhöll såsom instämdt vittne af T. F. 5 kronor. I Ljung blefvo vi af Johan i Trollö bjudna på kaffe med småbröd. Rydberg bjöd likaledes på dyligt. Komminister Fristedt i Skölfvene predikade tingspredikan, hvarefter målen genast...

läs mer
1889: Februari D. 10 S.

1889: Februari D. 10 S.

"D. 10 S. På m. halfklart nästan lugnt 12 gr. k. vid m. t. 10 gr. På e. m. klart var Petersson uppe hos mig. Karl Andersson i Gundlered var hos Rydberg. Flickorna Hulda och Nanny voro äfven en stund uppe hos mig och sågo i mina böcker." Hulda Rydberg

läs mer
1889: Februari D. 9 L.

1889: Februari D. 9 L.

"D. 9 L. Mulet på m. 10 gr. På f. m. småyrde. På e. m. halfmulet, var Kasper Petersson i Ljur Skatteg. här. Jag arbetade med klistring af böcker. På afton var Fr. Gustafsson på Iglabo här och kallade och stämde mig såsom vittne i mål emellan Ture Frantzich på Lommared kärande, och E. Rydberg på Iglabo svarande angående arfsräkenskaperna vid förmyndarskapet efter Mamsell Maria Kristina Kjellborg, hvilket förmynderskap innehades af E. Rydberg, och sköttes utmärkt väl, hvadan T. Frantzich, som nu...

läs mer
1889: Februari D. 7 Th.

1889: Februari D. 7 Th.

"D. 7 Th. Halfklart, lugnt, på m, 12 gr. kallt. Vid m. t. 6 gr. k. På e. m. var jag hos A. Gabrielssons i Simonsg. Gabrielsson var till Wårgårda med spån, men på hemvägen träffade jag honom hos Kasper Andersson i Spångakil, der vi blefvo bjudna på kaffe med dopp, samt derpå en gök. Mor Gabrielsson i Simonsg. höll på med svinslagt. På afton skref jag 3-ne virkesräkningar åt Rydberg." Ett par herrar som dricker en kaffekask eller gök. En ”gök” är detsamma som en kaffekask, kaffehalva, kaffegök...

läs mer
1889: Februari D. 6 O.

1889: Februari D. 6 O.

"D. 6 0. Klart, lugnt, på m. 8 gr. kallt. Vid m. t. 6 gr. k. På e. m. var Rydberg hos skomakaren Nils Peter Andersson. Jag tog mig en promenad till Fr. Gustafssons på Iglabo, och som stora snödrifvor på åtskilliga ställen voro glaserade, var promenaden något ansträngande. Jag hade emellertid en hvilostation på halfva vägen näml. hos A. J. Petersson, som var så snäll och bjöd på en snapps." Iglabovägen en vinterdag.

läs mer
1889: Februari D. 5 T.

1889: Februari D. 5 T.

"D. 5 T. Klart lugnt, på morgon 14 gr. k. reste Rydberg och Hulda till marknaden i Wårgårda. Petersson promenerade dit. Fru Rydberg och jag fingo, enligt vår egen önskan hålla oss hemma. Vid middagstiden 8 gr. kallt i skuggan. På e. m. halfmulet, var Tekla Segergren här. Rydberg sålde sitt andra gamla sto till slagtaren Oskar i Walla (Bredared), for 105 kronor: nämligen det stoet, som Rydberg köpte utaf Andreas på Gärdet. På aftonen 3 gr. kallt med blåst och yrväder. Rydberg och Hulda åkte hem...

läs mer
1889: Februari D. 4 M.

1889: Februari D. 4 M.

"D. 4 M. På morgon halfklart, 12 gr. k. vid m. t. klart, lugnt. Limmade jag 2 stolar åt Alma. Hulda lagade 2 par vantar åt mig. Fru Rydberg stoppade strumpor åt mig. På e. m. var jag i Ljurs och Långareds bodar och hämtade tidningar m. m. Rydberg var till Hestra, samt hemtade timmer vid Skogen i Tämta. Alma kärnade smör, och bjöd på kärnmjölk till kvällsmål. På afton mulnade något. Rydberg sände sitt gamla sto Perla till slaktaren Dahlander i Wårgårda för att döda den gamla trotjenarinnan, det...

läs mer
1889: Februari D. 3 S.

1889: Februari D. 3 S.

"D. 3 S. Mulet, något blåst, 7 gr. k. På f. m. yrväder. Rydberg, Alma och Hulda voro i Norunga kyrka der Kyrkoherden J. A. Åstrand predikade. Jag var i Nolhagen. Henr. Österberg var hos mig och ville hafva ett bref skrifvet till C. F. Andersson i Stockholm, som för tillfället vistades i sitt föräldrahem i Spångakil på begravning efter sin moder. På afton voro J. H. Österberg, A. J. Petersson och Aug. Johansson i Nolhagen uppe hos mig, vi tog oss ett parti kasino." Kortspelare Oljemålning av...

läs mer
1889: Februari D. 2 L.

1889: Februari D. 2 L.

"D. 2 L. Mulet, lugnt, 3 gr. kallt. Under natten hade något snö under yrväder fallit, så att slädföret är bättre. Rydberg körde och högg ved. På e. m. var jag i Långared och hemtade post, under vägen mötte jag Kapten Westfeldt. Hulda hade medan jag var borta varit så snäll och skurat mitt rum."   Kapten Carl Mauritz Westfält (Nr 1035) (18/4 1818 Simonstorp Seglora -16/10 1892 Ulricehamn) Med Kapten Westfeldt avsåg Yllander Carl Mauriz, som även kallades Moje, Westfält med adelsnummer 1035. Han...

läs mer
1889: Februari D. 1 F.

1889: Februari D. 1 F.

"D. 1 Fr. Klart, lugnt, under natten snöade något, på morgon 8 gr. kallt. Senare på dagen 3 gr. k. På e. m. var jag i Långared och köpte draglim (vanligt lim, snickarlim) åt Alma. Släde begagnades efter vägarna. Rydberg tröskade hela dagen och tröskade slut. På afton var Fjärdingsmannen Fredrik Karlsson i Gundlered här. Jag förfärdigade en halfrund låda att hänga på väggen. Halfmulet. Jag skref till vittne på ett köpekontrakt emellan Frantzich i Åred säljare och Alfr. Andersson i Svenstorp...

läs mer

1889: Januari D. 31 Th.

"D. 31 Th. Halfklart, lugnt, på morgon 3 gr. k, På f. m. var jag hos Fredrik på Iglabo efter tidningar som han haft till låns, jag var äfven i Nolhagen. Johannes Larsson i Tolsg. var här. På e. m. klistrade jag böcker. Rydberg tröskade hafre hela dagen, På afton var J. H. Österberg uppe hos mig. Fru Rydberg kokade klister åt mig. Emil körde virke från Ljur Vestergården. På afton mulet, Herr A. J. Petersson var uppe hos mig." Ljur Västergården ett typiskt västsvenskt dubbelhus byggt...

läs mer
1889: Januari D. 30 O.

1889: Januari D. 30 O.

"D. 30 0. Klart, lugnt, på morgon 5 gr. k. På f. m. var jag i Ljurs och Långareds bodar och hemtade post. På e, m. var Rydberg i Långared, jag hölls med bokklistring. På afton var jag hos Petersson." Ljurskaboden

läs mer
1889: Januari D. 29 T.

1889: Januari D. 29 T.

"D. 29 T. Mulet, något blåst, 4 gr. blidt. På f. m. högg jag ved åt mig. På e. m. duggregn, gjorde jag färdig en bok, benämnd Posten." Iglabo vinter

läs mer
1889: Januari D. 28 M.

1889: Januari D. 28 M.

"D. 28 M. 1 gr, blidt med blåst och snöfjun. Fram på dagen 4 gr. blidt, mulet men uppehållsväder. Rydberg var hos Andreas på Gärdet. Jag styckade sönder fisk, som fru Rydberg sedan lutade. På afton förfärdigade jag en tavla med ram, föreställande nyårsbalen på slottet 1888, vilken jag skänkte Österbergs." Bal på Stockholms slott 1886

läs mer
1889: Januari D. 27 S.

1889: Januari D. 27 S.

"D. 27 S. Klart lugnt på morgon 6 gr. kallt. På f. m. var jag i Tolsg. Rydberg och Hulda läser Vårt Land (Konservativ tidning, som verkade "för en konstitutionell, fosterländsk och strängt lagenlig samhällsutveckling"-Nordisk Familjebok). Österbergs i Tolsg. och Aug. Johanssons i Tolsg. gossar, samt Fanny Segergren voro nere på Iglabo sjö och gick på skridsko, en av gossarne var skicklig att äfven gå baklänges. Flickan var nybegynnare, och satte därför många rofvor på isen. På afton vara Fr....

läs mer
1889: Januari D. 26 L.

1889: Januari D. 26 L.

"D. 26 L. Klart, lugnt 8 gr. kyla. Var jag i Långared och hemtade post. Emil var till Borås marknad och köpte en oxe för 166 kr. Rydberg köpte en häst af Andreas Petersson på Gärdet för 95 kr. Rydberg och Emil kommo hem vid 11 tiden." Oxe med släde Foto Eric von Rosen

läs mer
1889: Januari D. 25 F.

1889: Januari D. 25 F.

"D. 25 Fr. Småregn med blåst. War Rydberg i Hestra. Jag hyflade till tafvelramar. Rydberg reste äfven till Borås för att öfvervara månadsmarknaden i morgon." Borås marknad

läs mer
1889: Januari D. 24 Th.

1889: Januari D. 24 Th.

"D. 24 Th. Klart lugnt på morgon 9 gr. k. Sedermera under dagen 1–2 å 3 gr. kallt. På f. m. var jag i Nolhagen och skref mig till vittne på ett af Johannes Olofsson skrifvet qvitto å hyra 1887 för svagsinta Amanda Rydberg, till Fredr. Carlsson i Gundlered, hvilken är Amandas förmyndare. Sedan var jag i Ljurs bod och köpte pressjäst åt fru Rydberg. På e. m. var jag hos Andr. Johansson i Grutlanda med Rydbergs och Emils brandstodshandlingar. På afton var jag i Tolsg. Fr. Gustafsson och Edvin...

läs mer
1889: Januari D. 23 O.

1889: Januari D. 23 O.

"D. 23 0. Klart lugnt på morgon 9 gr. kyla. På f. m. voro Rydberg och jag hos herr Kasp. Åhman på Lilla Långared, jag var äfven i Långareds och Ljurs handelsbodar och hörde efter post. Hulda var i Ljurs bod. I Långareds bod träffade jag A. J. Petersson, han bjöd på öl. På e. m. mulet och något mildare med litet blåst, körde Rydberg fram timmer från sin egen skog. Jag klistrade böcker. Anders Mattsson dräng i Hoberg var här med ett lass halm och fick ek och björkvirke till återlass." Lilla...

läs mer
1889: Januari D. 22 T.

1889: Januari D. 22 T.

"D. 22 T. Strömoln lugnt 6 gr. k. Var Rydberg i Wårgårda Jag var i Nolhagen. För öfrigt arbetade jag med bokklistring." Vinterdag i Iglabo

läs mer
1889: Januari D. 21 M.

1889: Januari D. 21 M.

"D. 21 M. Ström. lugnt 4 gr. kallt. Rydberg körde timmer från Krutg. Emil körde sten till sjön från åkrarna. Jag hölls med bokgörning. Hulda väfver raffeltyg (Tyg tillverkat av uppriven lump.) till klädningar. Fru Rydberg kokade klister åt mig. Rydberg sålde en häst till en slaktare från Bredared." Iglabo sjö och mangårdsbyggnaden Så här kan man koka klister: 1) Lägg i lite vetestärkelse i en skål 2) Lös upp stärkelsen med lite kallt vatten med hjälp av vispen. Inte för mycket vatten men inte...

läs mer
1889: Januari D. 20 S.

1889: Januari D. 20 S.

"D. 20 S. Klart lugnt 5 gr. kallt. Rydberg och Hulda voro i Norunga kyrka, sedan blef Rydberg bjuden af Kyrkoherden Åstrand på middag i prestg. i sällskap med A. P. Larsson i Trollö. På e. m. var jag hos J. H. Österberg i Tolsg. A. J. Petersson och Fr. Gustafsson på Iglabo voro äfven der." Nårunga gamla prästgård

läs mer
1889: Januari D. 19 L.

1889: Januari D. 19 L.

"D. 19 L. Strömoln, millväder. Rydberg körde timmer från Krutg. Emil körde sten från åkrarna till sjön, jag arbetade med böcker. Frun stökade som vanligt med hushållet. Hulda väfde. På afton snöade litet."

läs mer
1889: Januari D. 18 Fr.

1889: Januari D. 18 Fr.

"D. 18 Fr. Yrväder. På f. m. lät Rydberg bösta råg (Råg, som skulle användas till takhalm, tröskades ur genom att kärvarna slogs mot en med spjälor försedd s k böstebock.). På e. m. körde Rydberg sågtimmer på väg till sågen. Hulda satte upp väf, och hade Lotta på Ekeberget som hjelpreda med sölfning. Emil var till Wårgårda med potatis, och erhöll (Lucka i originalet) per tunna. J. Andersson i Nårunga Vesterg. var här och underskref Rydbergs och Emils brandstodshandlingar. Jag håller på med...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Januari D. 17 Th.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Januari D. 17 Th.

"Den 17 Th. Mulet, lugnt 4 gr. k. Var jag i Långared samt i Ljurs qvarn, jag var äfven i Ljur Skatteg. för att af Kasp. Petersson få underskrift å brandstodshandlingar. Fru Rydberg var så snäll och stoppade mina trasiga strumpor. Såväl Rydberg som Emil höllo på med att köra strö. Sedermera skodde Rydberg sina hästar." Man som skor sin häst Under 1800-talet gick utvecklingen av jordbruksredskap framåt. För att få effektivare redskap gjordes de helt i järn och blev därmed tyngre än de tidigare...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Januari D. 16 O.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Januari D. 16 O.

"D. 16 Mulet, lugnt, 2 gr. kallt. På f. m. var jag i Nolhagen. Rydberg var hos Bengtsson i Hoberg efter råghalm. Han köpte en tunna färsk sill i Wårgårda för 1 krona." En tunna sill motsvarar ungefär 100 liter eller kg, varav dock en hel del var lag som sillen låg i. För detta betalade Rydberg 1 krono år 1889, vilket motsvarar drygt 60 kronor i dag.

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Januari D. 14 M.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Januari D. 14 M.

"D. 14 M. Samma väder. På f. m. var Andreas i Espekroken här, han omtalade det han då nyligen en natt vid 12 tiden strax vid Fötened mötte på stora landsvägen först en lång stång cirka 50 å 60 alnar, som kom gående emot honom, sedan ytterligare en lika dan, och sedan dessa passerat, hörde han stampande och annat väsen efter vägen, dock kunde han ej märka några personers närvaro, hvadan han antog det vara spöken. Som karlen är nykter och ordentlig, kan man fullt lita på hans utsago. Jag var hos...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Januari D. 10 Th.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Januari D. 10 Th.

"D. 10 Th. Mulet, lugnt, 2 gr. k. På f. m. gjorde jag en anteckningsbok åt Aug. Johansson i Nolhagen. Rydberg var till qvarnen. På e. m. var jag i Tolsg. Jag var äfven hos Herr Pettersson."    Ornunga kvarn cirka 1900   Nolhagen eller Nordhagen låg på Ljur Stommen och Lillegårdens marker.   Amanda Rydberg som föddes 1836 i Öna var dotter till Carl Jacob Ernstsson Rydberg och Anna Catharina Johansdotter Kjellborg. Hon var "svagsint" och "idiot" och blev därför inackorderad i...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Januari D. 9 O.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Januari D. 9 O.

"D. 9 0. Mulet, lugnt, 1 gr. k. På f. m. var jag i Nolhagen. Rydberg tröskade hafre. På e. m. voro Skollärarinnorna Mina och Alma Stork här. (Mina från Hoberg, och Alma från Asklanda.)" Nårunga skola 1895 Från 1842 skulle varje socken i Sverige ha en skola. Magnus Stork, som var född 1815 tog folkskollärarexamen i Göteborg 1846 och blev sen lärare i Asklanda året därpå. Hans båda döttrar Alma Gabriella, född 1857 och Paulina var även folkskollärarinnor. Alma började sin tjänst i Asklanda 1874....

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: January D. 7 M.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: January D. 7 M.

"D. 7 M. Mulet, lugnt, 1 gr, k, På f. m, blef den lille 10 årige och giktfulle favorithunden Sefyr, enligt Rydbergs anmodan skjuten af Peter Olofsson i Lyckorna. Jag sågade och högg ved. På e. m. var jag i Tolsg. På afton var Aug. Johansson i Nolhagen uppe hos mig." Ernst Rydberg (1829-1908) och Lovisa Segergren (1830-1916) med en ny hund efter Sefyr som avlivades 1889

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: January D. 6 S.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: January D. 6 S.

"D. 6 S. Trettondedag. Mulet, lugnt 2 gr. blidt. På f. m. var jag i Nolhagen. Jag blef då äfven bjuden till Benjamin på Kyrkbacken, der jag trakterades med smör och bröd samt en snapps. Rydberg var till Norunga kyrka. På e. m. var Hulda Rydberg bjuden till Trollö, där mycken ungdom voro bjudna. Rydberg samt Alma och hennes man voro bjudna till Herr Kronojägaren Frantzichs i Gundlered, Herr A. J. Pettersson var uppe hos mej en stund." Stjärngossar knacka på Teckning som visar ett staffansupptåg...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: January D. 5 L.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: January D. 5 L.

"D. 5 L. Mulet och blidt med slaskigt väglag. Var Rydberg i Wårgårda, Emil var i Alingsås. Jag var hos Herr A. P. Larsson i Långared med uppbördsqvittenserna. Under vägen gjorde jag ett besynnerligt fynd, bestående af ett fint lintyg, liggande på en upplöjd åker ett stycke från vägen, jag gjorde anmälan derom på åtskilliga ställen under vägen, men ingen ville kännas vid detsamma, då jag tog det med till Iglabo, der det befanns tillhöra tjenstflickan Nanny Segergren, som naturligtvis blef...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: January D. 3 Th.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: January D. 3 Th.

"D. 3 Th. Samma väderlek. Rydberg fortsatte med timmerkörning och jag med skrifning af qvittenser. På e. m. var jag i Grutlanda med Brandstodshandlingar tillhörande J. Larsson i Ljur Lilleg." Grutlanda ligger i Kvinnestad socken och på den tiden fanns det tre gårdar. Andreas Johansson och hustrun Christina Persdotter ägde en av dessa gårdar. Johannes Larsson i Lillegård var gift med Charlotta Johansdotter som var från gården.

läs mer
1889: Januari D. 19 L.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: January D. 2 O.

"Den 2 O. samma väderlek. Blef jag af Kyrkoherden J. A. Åstrand anmodad att skrifva uppbördsqvittenser för pastoralierna (red. anm. Lön till pastoratets präster) inom Norunga pastorat. Rydberg hemkörde timmer från Iglabo skog. På e. m. var jag som hastigast i Nolhagen." En man som kör timmer 1913 Foto Erik Rud

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: January D. 1 T.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: January D. 1 T.

"Den 1 tisdag Nyårsdag: Dimma 1 gr. kallt. Ett litet slädföre, hvilket efter stora vägen försvåras genom de djupa hjulspåren. Ingen från Iglabo var vid Ottesången i Norunga emedan alla försofvo oss." Så här tänker man sig väl den perfekta resan till julottan, men alla på Iglabo försov sig den förste januari 1889. Det är inte alls bra, vilket berättas i historien om ”De Dödas Julotta” www.iglabo.se/b93

läs mer

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: December D. 26 Th.

"D. 26 Th. Annandag jul. Samma väderlek. På e. m. voro Kyrkoherden Åstrand med fru, Herr A. P. Larsson med fru från Trollö, Herr A. Gabrielsson i Simonsg." (Dagboken slutar abrupt här) Handelsboden i Ljur; Ljurskaboden, som startades ungefär samtidigt med de andra i socknen Det var helt tydligt fint besök Iglabo fick på annandagen 1889. Johan August Åstrand hade förrättat bröllop på Iglabo mellan Alma Rydberg och Emil Johansson. Denna vackra händelse berättas här. Åstrand var kyrkoherde i...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: D. December 25 O.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: D. December 25 O.

"D. 25 0. Juldag, mulet 3 gr. kallt. Voro Rydberg och Hulda i Norunga kyrka. Jag vågar ej gå den långa backiga vägen, och sedan sitta i den stora, snart sagdt folktomma kyrkan flera timmar, der man lätt kan ådraga sig förkylning." Nårunga kyrka 1892

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: December D. 24 T.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: December D. 24 T.

"D. 24 T. Julafton. Mulet, 3 gr. kallt. På afton vankades och gafs Julklappar, ehuru anspråkslösa, emottogos de med glädje. För öfrigt gick allt muntert och gladt till här på Iglabo. Dock timade en sorglig händelse i Nygård af Bälinge socken nära Alingsås, i det Herr Erik Aug. Risbäck jemte hans fru Johanna född Robzam (Robsahm) funnas hängande döda på vinden till deras bostad. En sorglig julafton derstädes. Ekonomiska omständigheter tros vara orsaken till det förtviflade steget. Alingsås...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: December D. 23 M.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: December D. 23 M.

"D. 23 M. Strömoln 2 gr. kallt. Var Rydberg i Wårgårda. Jag var hos Herr A. Gabrielsson i Ornunga Simonsg. och hemtade reqvisita (Förnödenheter) för julen. Fru Rydberg och Hulda höllo på med julbak m. m. Jag var äfven i Långareds handelsbod och köpte några anspråkslösa julklappar." Ornunga Simonsgården

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: December D. 21 L.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: December D. 21 L.

"D. 21 L. Mulet, blidt. Från den 17 har väderleken varieradt från 2–3 graders kyla till något blidväder. Rydberg var till Landa och hemtade halm. Jag var i Långared och hemtade post. Fru Rydberg och Hulda höll på med Julbak." Julbak

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: December D. 17 T.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: December D. 17 T.

"D. 17 T. Mulet, 4 grader blidt. Jag sågade och högg ved. Rydberg (fru) hjelpte Alma med julbaket. Hulda håller på att sy en vedbärare (Tillverkades i regel av säckväv). Garfvaren J. Segergren i Hestra var här. När Rydberg på afton for hem från Wårgårda blef hans lilla ungsto skrämd vid Stenatorp och slet sig ifrån honom och skenade förbi Benjamin Andersson i Grefvaqvarn, som körde förut, hvarvid hans vagn slogs omkull och hans läppar skadades illa, sedan de sedermera hade fortsatt vägen ett...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: December D. 15 S.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: December D. 15 S.

"D. 15 S. Lugnt, småsnö. Var Rydberg i Norunga kyrka. Hulda var i Ljurs bönehus. Jag var i Nolhagen. På e. m. uppehållsväder. På afton voro Snickarmästaren Aug. Johansson i Nolhagen, Andreas Svensson i Kättlingabo och Peter Olofsson i Torpet uppe hos mig en stund." Nårunga kyrka med Anders Alfs grav i förgrunden Läs den hemska berättelsen om den avskedade soldaten Alf som dränkte sig i Trollö mosse här.

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: December D. 14 L.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: December D. 14 L.

"D. 14 L. Mulet, lugnt, promenerade jag till Wårgårda, då jag passerade Grutlanda utmark skuttade en hare tätt förbi mig. I Wårgårda var jag hos Herr Ludv. Frantzich, sedermera var jag på Olstorp till middag, jag fick 5 kronor af patron Rutensköld. Derifrån gick jag direkt hem till Iglabo, då jag under vägen som hastigast var inne hos skomakaren Rask på Storebacke." Storebacke Olstorp Algutstorp 1921 Skomakare Rask bodde i backstugan Storebacke som låg på säteriet Olstorps marker i Algutstorp....

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: December D. 13 Fr.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: December D. 13 Fr.

"D. 13 Fr. Klart, billig vinter. På morgon kom Hulda upp till mig med Lucebete, bestående af kaffe med flera slag småbröd, samt en gök. På f. m. var jag i Nolhagen. Fru Rydberg bryggade julöl." "Sankta Lucia, ljusklara hägring, sprid i vår vinternatt gläns av din fägring" Lucia 1890-1905 Foto Carl Victorin Luciafirandet i dess nuvarande form är en tämligen modern tradition som blev populär under 1920-talet. I de högre stånden fanns det dock under 1700- och 1800-talen ett firande som i viss mån...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: December D. 10 T.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: December D. 10 T.

"D. 10 T. Klart och vinter. Var Rydberg i Wårgårda och köpte en säck hvetemjöl samt färsk sill. Jag var i Långared och hemtade post. Snickaremästaren Aug. Johansson slutade sitt arbete här. Han hade då arbetat i 125 dagar." Sillsaltning på Kvarnholmen/Hedvigsholmen 1890-talet Mannen i ljus rock och kubb är en av bröderna Qvirist, (Alexander eller Leopold) och mannen till vänster är fiskeexportören Christian Arvidson. Mannen längst till höger bör vara förmannen Carl Österman (1863-1919)....

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: December D. 7 L.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: December D. 7 L.

"D. 7 L. Mulet, billig vinter. Rydberg var till Wårgårda, der han köpte färsk sill. Snickarmästaren August Johansson slutade inredningen af nya byggningen hvilken han har all heder utaf. Han gjorde äfven en qvarnskrinda åt Rydberg som förtjenar beröm. På afton var Fredrik Gustafsson uppe hos mig. Snufvan och bröstvärken fortfara, den klena hörseln är densamma." Skrinda

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: December D. 21 L.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: December D. 6 Fr.

"D. 6 Fr. Mulet. Bakade frun och Hulda."   Julbak i Hudene 1903. Foto Gustaf Ewald Julens största raritet i brödväg var vörtbrödet, som bakades av vört från julbrygden och siktat rågmjöl. Bilden visar hur man i åren omkring sekel­skiftet gräddade jullimpor i gården Grimstorp, Hudene 1903. Om jul skulle barnen ha en kaka av varje sorts bröd, som bakats. På julaftonen lades dessa kakor upp i högar, en hög för varje barn. Var barnen endast ett par tre stycken, kunde deras ”julahöja” (julhögar) få...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: December D. 4 O.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: December D. 4 O.

"D. 4 0. Mulet, billig (Tjänlig) vinter. Skref jag bref till bror Herman, hvari jag äfven sände en afskrift af ett Historiskt musikaliskt fynd, bestående af noter till den sorgliga kadriljen, som spelades på maskeradbalen natten mellan den 16 och 17 mars 1792, under hvilken konung Gustaf III blef skjuten. Snufvan och bröstvärken fortfara, hörseln är klen, men tyckes Gud ske lof ej försämras, försigtighet fordras." Gustav III avporträtterad 1791 av Lorens Pasch dy Mordet på Gustav III skedde...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: December D. 2 M.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: December D. 2 M.

"D.2 M. Klart. Var jag i Långared och hemtade post. Kyrkoherden Åstrand höll examen i Ljurs skola, der även Rydberg var närvarande. Jag ådrog mig snufva och bröstvärk, hvadan jag måste vara försiktig. Hörseln börjar aftaga så att jag verkligen är ängslig deröfver, Gud hjelpe mig!" Johan August Åstrand kyrkoherde i Norunga 1886 f 1850 Härja Död Alingsås 1911 Foto 1874 O W Malmström

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: December D. 1 S.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: December D. 1 S.

"Den 1 S. Klart, på m. 14 gr. kyla. Voro vi bjudna till Emil och Alma på barnsöl der Kyrkoherden Åstrand döpte en liten flicka, som erhöllo namnen: Berta Lovise Paulina. Fru Rydberg bar fram barnet. Faddrar voro: Herre och Fru Rydberg, Henrik och Axel Johanssöner från Ljur Vesterg. jemte deras syster Eva samt Skollärarinnan Albertina Blomqvist. Fru Åstrand, kronojägaren Frantzich med hustru från Gundlered, Gustafs och Fredriks hustrur från Iglabo samt jag voro närvarande. Alla voro bjudna på...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: January D. 5 L.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: November D. 30 L.

"D. 30 Lördag. Under tiden från den 15-de har omvexlande väderlek egt rum med regn, blåst och vackra dagar, då termometern visat från 0 till 5 å 6 gr. blidt, så när som sista dagarne då 2 tum djup snö föll hvarefter vinter inträdde med högst 15 gr. kyla. August Johansson håller nu på med innanfönstren. Rydberg har sålt garfvare Segergrens byggning till smeden Ekelund i Wårgårda för 300 kr. då Rydberg äfven skall köra den till Wårgårda." Garveri Garvare Segergren som var svåger till Ernst...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: November D. 15 F.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: November D. 15 F.

"D. 15 Fred. Strömoln, lugnt och godt väder. Flyttade Herre och Fru Rydberg, deras dotter Hulda samt jag upp i nya byggningen, hvilken är på alla sätt treflig och beqväm. Snickarmästaren Aug. Johansson i Nolhagen, som ensam inredt densamma, har med största noggrannhet och välgjort arbete fullgjort detta arbete, han har äfvenledes förfärdigadt en veranda utanför stora dörren, som till alla delar är prisvärd. Målarmästaren A. P. Bengtsson i Kärralund af Horla socken, som tapetseradt och...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: November D. 14 Th.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: November D. 14 Th.

"D. 14 Th. Mulet. Flyttade såväl herrskapet Rydberg som jag möbler och saker till nya byggningen." Ernst och Lovisa Rydberg 1903 Om du är intresserad av släktforskning och historia är tidningen SLÄKTHISTORIA väldigt intressant. Just nu får man dessutom ett par bra trådlösa hörlurar när man köper två utgåvor av tidningen.Vill du läsa en historisk och spännande berättelse till? Klickan på bilden nedan.

läs mer

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: November D. 13 O.

"D. 13 0. Mulet. Flyttade jag saker till mitt nya rum." Yllander står på trappan till det nya huset som var inflyttningsbart i mitten på november 1889. I förgrunden Ernst och Lovisa Rydberg Om du är intresserad av släktforskning och historia är tidningen SLÄKTHISTORIA väldigt intressant. Just nu får man dessutom ett par bra trådlösa hörlurar när man köper två utgåvor av tidningen.Vill du läsa en historisk och spännande berättelse till? Klickan på bilden...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: November D. 11 M.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: November D. 11 M.

"D. 11 M. Mulet. Var jag hos Alexander Ekman i Ryagärde och för Rydbergs räkning uppbar 8 kronor för 8 st. plankor. På e. m. var jag hos A. Gabrielsson i Simonsg." Murare på ett tak. Foto Erik Theon Olsson Örebro länsmuseum Alexander Ekman som ägde gården Ryagärde var son till Petter Ekman som ägt Västergården i Gundlered. Alexander startade Ljurhalla tröskverksfabrik. Han hade en bror som hette Karl August och som senare kom att överta Västergården. Om Kalle berättades följande: "Håkes" var...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: November D. 9 L.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: November D. 9 L.

"D. 9 L. Mulet, på m. 2 gr. blidt. Körde Rydberg bräder till Wårgårda, samt köpte färsk sill. Vid m. t. 6 gr. blidt, på afton klart." Sillkvärkning i Smögen april 1915. Kvinnliga fiskearbetare står vid tunnor med sill

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: November D. 7 Th.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: November D. 7 Th.

"D. 7 Th. Strömoln, lugnt. Var jag i Asklanda Rättareg., Romnafall, hos Skolläraren Kjellander i Asklanda samt hos smeden Johan Andersson i Ornunga Bergsg. angående afskrifter å protokoll åt enkan i Rättareg." Asklanda kyrka 1861 ORNUNGA BERGET (BERGSGÅRDEN) 1 oförmedlat, 1/2 förmedlat mantal. Under mitten av 1800-talet ägde Nils Andersson och Per Jakobsson hälften var. Båda gårdarna inköptes emellertid av E. G. Lilliehöök på Sällerhög, vilken arrenderade ut dem till Erik Gustaf Åhman. Efter...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: November D. 6 O.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: November D. 6 O.

"D. 6 0. Mulet. Var jag i Långared och köpte kaffe åt herrskapet Rydberg. Vid m. t. regnade litet. Jag var äfven hos Skollärarinnan Albertina Blomqvist med en tidning (Idun). På flera dagar har termometern visat 2 t. o. in. 8 grader blidt." Idun 1 november 1889 1889 var Yllander 69 år gammal och fortfarande ogift, men ändå var han så frisk och pigg att han kunde göra många vänliga gester. Till Långaredsboden var det ungefär en fem kilometer att gå i vardera riktningen. Tidningen Idun var en...

läs mer
1889: Januari D. 19 L.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: November D. 4 O.

"D. 4 M. Mulet, lugnt. Var jag i Långared och hemtade post. Rydberg körde timmer från Espenäs." En man som kör timmer 1913. Foto Erik Rud. Vänersborgs museum Äspenäs var ett kronotorp som senare blev ett hemman. Namnet kommer av trädet asp, som det tydligen fanns gott om här. Gården ligger vid sjön Sävens norra strand. LJUR ÄSPENÄS 1845-ca 1880 Johannes Svensson f 1815 i Sävsjöos död 1901 h Katarina Johansdotter f 1820 i Äspenäs död 1915 d Charlotta f 1845 g 77 i Åred Mellomgård s Johan August...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: November D. 3 S.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: November D. 3 S.

"D. 3 S. Mulet, lugnt, var fru Rydberg bjuden på "Dumme-kalas" hos Fredrik Gustafssons på Iglabo. Något regn." 1889 fanns det tre gårdar på Iglabo. Det ursprungliga säteriet hade först delats år 1850 då Andreas Larsson dåvarande ägare till hela gården Gustaf Larsson från Ryagärde. Gustafs gård delades sedan 1876 då sonen Fredrik Gustafsson och hans hustru Eleonora Frantzich köpte en del som fick beteckningen 1:4 medan faderns gård betecknades 1:3. Carl Fredrik Gustafsson och Eleonora Jakobina...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: November D. 2 L.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: November D. 2 L.

"D. 2 L. Mulet lugnt. Var Hulda i Wårgårda för att profva en kappa som fru Tifverman derstädes syr åt henne. Rydberg körde bräder till Wårgårda. Jag gjorde mig en låda att hafva skräppapper uti. På afton var Albertina Blomqvist här. Kvarnen i Hjultorp Foto 1910-1919 Torin Kaleb Maria Sofia Nilsdotter var gift med Alexander Tifvermann. Båda var födda i Göteborg och flyttade till torpet Aspelund under Hjultorp i Kullings-Skövde 1870 från Fässberg i Göteborg. Han var bokhållare och hon var...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: January D. 3 Th.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: November D. 1 F.

"D. 1 Fr. Nästan mulet, var jag hos A. Johansson i Grutlanda med brandstodshandlingar och blef der bjuden på kaffe med 3 slags småbröd. På e. m, var jag i Långaredsboden och köpte fotogen åt Rydbergs." Grutlanda 1:2 troligen uppfört i mitten av 1800-talet och har kvar en stor del av sin ursprungliga karaktär. Ett tidstypiskt drag från mitten av 1800-talet är till exempel lunettfönstren. Grutlanda ligger i Kvinnestad socken och på den tiden fanns det tre gårdar. Andreas Johansson och hustrun...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Oktober D. 31 Th.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Oktober D. 31 Th.

"D. 31 Th. Halfmulet. På f. m. var jag och brandförsäkrade åt torparen Karl Johansson i Nyhagen. På e. m. fick målaren Bengtsson rummen i nya byggningen färdigtapetserade, spännde och grundstrukna, samt promenerade hem till de sina." Skylten vid torpet Västra Nyhagen, även kallat ”Defses” Carl Johansson, född 1834 i Siene, och hans hustru Johanna Olofsdotter flyttade till Västra Nyhagen 1887. Johanna hade tidigare varit gift med Jonas Carlson på torpet Källeberg under Gundlered. Jonas dog på...

läs mer
1889: Januari D. 30 O.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Oktober D. 28 M.

"D. 28 M. Mulet, lugnt. Var jag hos garfvare J. Segergren i Tämta Hestra och blef der bjuden på kaffe och småbröd 3 slag." Garvare på Sidvalls garveri i Uppsala uppställda för en gruppbild 1897 © Henri Ostis Fotografi Atelier Upplandsmuseet Garvare Johannes Segergren var bror till Ernst Rydbergs hustru Lovisa Segergren. Johannes hade haft ett garveri vid Iglabosjön strand, men blivit tvungen att överge det när garveriet blev rånat. Läs mer om denna berättelse här.

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Oktober D. 27 S.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Oktober D. 27 S.

"D. 27 S. Strömoln, lugnt, på m. 2 gr. kyla. Hulda var i Norunga kyrka. Vid m. t. 5 gr. blidt. På e. m. var jag bjuden på kaffe hos J. H. Österberg i Tolsg. Jag eldade på mitt rum i nya byggningen för det de nya uppsatta tapeterna skola torka. På afton kl. 9 2 grader blidt." Nårunga kyrka 1892

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Oktober D. 25 F.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Oktober D. 25 F.

"D. 25 Fr. Klart, lugnt, på m. visade termometern 1 grad under noll. Dessutom har termometern nu på flera dagar visat från och med 1 t. o. m. 10 gr. blidt. Målaren A. P. Bengtsson från Horla Kärralund kom hit i går för att måla och tapetsera i nya byggningen." Undantagshuset som byggdes 1889

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Oktober D. 24 Th.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Oktober D. 24 Th.

"D. 24 Th. Klart. På m. 1 grad blidt. Var jag i Ornunga Simonsg., samt vid Rörsbro. Vid Sällerhög plockade jag kastanier. Vid Gislag. mötte jag Eva i Skog, som då flyttade från Stora Långared." Torpet Orrabacka under gården Skog i Ornunga 1910 Med största sannolikhet är det Andreas Pettersson och Petronella Gustafsdotter på fotot. De var 1910 75 respektive 71 år gamla. Sara Helena Rydberg, dotter till Carl Jakob Rydberg och Anna Catharina Kjellborg, var syster till Ernst Rydberg på Iglabo....

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Oktober D. 23 O.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Oktober D. 23 O.

"D. 23 0. Halfklart, kyligt var jag i Wårgårda, samt på Olstorp der jag spisade middag, Sedan gick jag åter till Wårgårda med 2 bref från Patron Rutensköld, ett till Konsul Lampert i Stockholm och ett till Bruksförvaltaren herr Stakell på Svartvik. Herr Nilsson på Långared lät köra en qvarnsten från Wårgårda för hvilken erfordrades 6 hästar." Rutensköld var en adlig släkt (Nr 328) och ägde gården Olstorp i Algutstorp. Svartvik var ett sågverk utanför Sundsvall där Lenny Stakell var...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Oktober D. 22 T.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Oktober D. 22 T.

"D. 22 T. Halfmulet, på morgon skjutsade Emil hem Barnmorskan till Grefvakvarn. Alma mår efter omständigheterna bra, äfvensom den lilla nyfödda. På e. m. var jag i Hjulsered ett ärende åt Rydberg, samt i Ljurs bod och köpte hafregryn åt Alma. Gamle Fanjunkaren A. E. Ternstedt, hvilken hyrade gamla fru Sundlers trädgårdsbyggning och dog der begrafdes på Sköfde kyrkogård kl. 12 på dagen." På Iglabo trappa föräldrarna Emil Johansson och Alma Rydberg, I hatt till höger sonen Ragnar, född 1895, 2...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Oktober D. 21 M.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Oktober D. 21 M.

"D. 21 M. Strömoln. På f. m. var jag i Långaredsboden och köpte hvetemjöl och risgryn till Alma, samt kaffe åt fru Rydberg. På e. m. hemtade Emil Barnmorskan, kl. mellan 11 och 12 nedkom Emils hustru Alma med en välskapad dotter." Alma Rydberg och Emil Johansson Emil Johansson gift med Alma Rydberg, dotter till Ernst Rydberg och Lovisa Segergren, som var ägare till Iglabo 1889, då Yllander skrev sin dagbok. Den 21 oktober samma år föddes dotter Berta. Hon bodde kvar på Iglabo hela sitt liv och...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Oktober D. 20 S.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Oktober D. 20 S.

"D. 20 S. Regndusk men lugnt. Läste och skref jag nästan hela dagen. På e. m. var Hulda på kalas hos Skollärarinnan Albertina Blomqvist. Herr Dahlanders söner i Wårgårda voro här och jagade." Höst i Iglabo Familjen Dahlander bodde i Korsgården Hoberg i Kullings-Skövde: KULLING-SKÖVDE HOBERG KORSGÅRD hit i s 1871 Erik Magnus Johansson-Dahlander f 26/9 1841 Gestad d 17/11 1921 Vårgårda h Christina Pettersdotter f 29/10 1843 i Glava d 19/11 1927 Vårgårda s Erik Hjalmar f 1871 s Carl Gustav f 1873...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Oktober D. 19 L.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Oktober D. 19 L.

"D. 19 L. Strömoln, lugnt. På e. m. var jag i Långareds bod och köpte krita åt frun. I Ljurs bod hemtade jag Göteborgs Veckoblad åt Emil och Alma, och hos Skollärarinnan Albertina Blomqvist hemtade jag återstoden af de 6 skjortor hon sytt åt mig samt hos smeden Emil Svensson 4 krokar och 8 sinkar till logedörrarne i Rydbergs nya ladugård." Göteborgs Weckotidning Torsdagen den 17 oktober 1889 Göteborgs Weckoblad var en veckotidning som grundades 1875 och som 1893 övergick i Göteborgs...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: November D. 12 T.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Oktober D. 18 Fr.

"D. 18 Fr. Mulet, något blåst. Högg jag ved och bar upp. Rydberg och Hulda körde sand till fyllning utanför stenfoten till stallet och fähuset. Frun bakade. På afton var Fr. Gustafsson uppe hos mig en stund." Undantagshuset som de byggde 1889

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Oktober D. 16 O.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Oktober D. 16 O.

"D. 16 0. Strömoln, lugnt. Drifningen fortgår, Aug. Johansson håller på med förstugudörrarna till stora förstugan. Jag gjorde mig en låda att hafva skräppapper uti, och står under min skrifpulpet." Iglabo säteri en höstmorgon

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Oktober D. 14 M.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Oktober D. 14 M.

"D. 14 M. Regndusk och blåst. Kom Svante Andersson på Mossen hit för att drifva (Kila in mossa mellan stockarna) nya byggningen." Ett arbetslag på en mosse Torslund och Mossen Var och en av gårdarna i bygden hade en egen del av mossarna, även om den på någon annans mark. Torv från mossorna var viktiga för bland annat uppvärmning och som strössel i ladugården. Mossa användes som tätning mellan timmerstockarna när man byggde hus. Så här berättar Stig Svensson i sina memoarer: ”Så länge jag minns...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: December D. 22 S.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Oktober D. 13 S.

"D. 13 S. 4-de Böndagen, mulet och blåst. Rydberg var i Norunga kyrka, derifrån följde han med Herr A. P. Larsson till Trollö på middag, samt stannade der till afton. På e. m. strömoln, var jag ute och tog mig en motion. För öfrigt var jag inne och läste hela dagen. Vi voro bjudna på kaffe hos Emil och Alma, hvilka sedermera voro bjudna på qvällsmat hos herrskapet Rydberg."    Nårunga kyrkas interiör någon gång i början på 1900-talet. Observera kaminen till höger i bild som värmde upp kyrkan...

läs mer
J. W.A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Oktober D. 12 L.

J. W.A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Oktober D. 12 L.

"D. 12 L. Strömoln, lugnt. Var jag i Långaredsboden och köpte smörsalt, tändstickor, samt veke och glas till en större lampa för Rydbergs räkning. August Johansson i Nolhagen köpte ett litet får af Rydberg för 7 kronor. Rydberg slagtade äfven ett får for hushållet. Termometern har nu på en 14 dagars varieradt mellan 5 högst 14 grader blidt." Iglabo i oktober Nolhagen eller Nordhagen låg på Ljur Stommen och Lillegårdens marker. Amanda Rydberg som föddes 1836 i Öna var dotter till Carl Jacob...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Oktober D. 11 F.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Oktober D. 11 F.

"D. 11 Fr. Strömoln, lugnt, kl. 8 på m. 10 gr. blidt. Rydberg, Emil och Hulda voro på Mörlanda marknad. Frun bakar. Jag skref hela dagen. Rydberg köpte kor och får på marknaden, samt sålde sitt större sto till Emil. Marknaden lär varit talrikt besökt och åtskilliga slagsmål uppstodo då, Åhmans dräng på Lilla Långared fick sig blåa ögon." Marknad

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Oktober D. 10 Th.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Oktober D. 10 Th.

"D. 10 Th. Klart, lugnt. Var jag i Långaredsboden och köpte papper. På e. m. snickade jag. Rydberg var ute i affärer. Frun knådade till bakning. Hulda bara önskade vackert väder till morgondagen för resan till Mörlanda marknad." Rödbrödsbakning

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Oktober D. 9 O.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Oktober D. 9 O.

"D. 9 0. Strömoln, var Rydberg på Alingsås marknad. Jag var i Långaredsboden och köpte 300 spik för nya byggningen, pressjäst åt fru Rydberg samt stubintråd åt Emil. På e. m. föll några regnskurar. På afton klart." Drottninggatan i Alingsås på Yllanders tid. Foto 1898 Alingsås Museum

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Oktober D. 6 S.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Oktober D. 6 S.

"D. 6 5. Nästan mulet, voro Emil, Alma och Hulda i Qvinnestads kyrka der Kyrkoherden Åstrand predikade. På e. m. voro jag och Fr. Gustafsson på Iglabo uppe hos J. H. Österberg i Tolsg." Kvinnestads sjö och kyrka KVINNESTADS KYRKA Historia Den ursprungliga kyrkan uppfördes under slutet av 1100-talet eller på 1200-talet, ungefär samtidigt som den 1300-talsborg som låg intill kyrkan på en udde i Kvinnestadsjön. Troligtvis låg en stavkyrka på platsen innan den nuvarande kyrkan byggdes....

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Oktober D. 5 L.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Oktober D. 5 L.

"Den 5 L. Klart. Fick jag åka med Herr Kasper Åhman i Wängdala från Kättlingabo till Wårgårda der vi togo in hos den nye gästgifvaren Ludvig Frantzich, och blefvo af honom bjudna på en gentil middag. Herr Åhman och jag skrefvo oss till vittne på att Herr L. Frantzich till förre egaren af gästgifvargården Herr Alexandersson som äfven kallar sig Sander, betalte 6 000 kronor å köpesumman, samt 108 kr. 64 öre för enskilda räkningar dem emellan. Nu återstår endast 500 kr. å köpesumman för...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Oktober D. 4 F.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Oktober D. 4 F.

"D. 4 Fr. Halfklart. Fick Slättgren trapporna till nya byggningen färdiga. Rydberg körde bräder från Grefvasågen. Jag var hos Skollärarinnan Albertina Blomqvist och hemtade skjortor, som hon sytt åt mig. Jag gjorde en ny dörr till fårstian i Rydbergs nya ladugård. Äfvensom jag gjorde krokar till alla dörrarna i ladugården samt handtag, för hvilket arbete jag fick beröm af herrskapet Rydberg. För öfrigt höll jag på med skrifning den öfriga tiden af dagen." Lovisa Rydberg, modern i huset står...

läs mer

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Oktober D. 3 Th.

"D. 3 Th. Mulet och blåsigt. Johannes Petersson Slättgren kom hit i går för att fullborda stentrapporna till nya byggningen. Rydberg körde hem 2 st huggna gråstenshällor till trappor vid byggningen. Jag var i Långaredsboden och köpte krita och kimrök (Vanligen tillverkad av fint pulvriserade björkkol, användes till målarfärg) åt Alma, samt kängsnören åt Hulda." Det nya huset

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Oktober D. 2 O.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Oktober D. 2 O.

"D. 2 Onsdag, regndurk, endast på f. m. På e. m. var jag i Ljurs bod och köpte pressjäst åt Fru Rydberg. Snickaren G. Petersson från Ödegärdet gjorde ifrån sig inredningen i Rydbergs nya fähus, samt gick härifrån till Benj. Petersson i Frälseg., för att der lägga tak på en mindre stenhusbyggnad. På afton tittade månen fram något litet." Oljemålning av en skadad Ulrik Christoffer von Schwartzenhoff. Armemuseet. Benjamin Pettersson i Frälsegården var son till Petter Olofsson som ägde Iglabo 1836...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: October D. 1 T.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: October D. 1 T.

"D. 1 Tisdag halfklart. Var jag hos Herr Skolläraren Edv. Svensson i Tämta, der jag lemnade ett bref från Rydberg som med posten derifrån afgick till Herr Kasper Åhman i Wängdala. Jag blef af Herr Svensson bjuden kaffe med 3 slags småbröd, sedan var han så artig och visade mig Tämta kyrka, hvilken onekligen, såväl in som utvändigt, är en bland de vackraste landtkyrkor i riket. På återvägen var jag först inne hos Garfvaren J. Segergren i Hestra, derefter på Espenäs, der jag af Aug. Johansson...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 30 M.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 30 M.

"D. 30 M. Strömoln lugnt, på morgon reste Rydberg, såsom ombud för Ljurs socken till tinget i Ljung, för att der svara på de af domaren Häradshöfdingen T. H. Odencrantz då framstälda förslagen. Rydberg fick åka med Nämndemannen A. P. Larsson i Trollö. På afton kuskade Johan på Trollö Rydberg hem till Iglabo. Under september månad hafva inträffat flera lindrigare frostnätter och termometern har varieradt ända från 1 till högst 12 å 14 grader blidt." Tingssalen i Ljung Anno 1776. Foto Birgitta...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 29 S.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 29 S.

"D.29 S. Mich. Dag, strömoln lugnt, voro Rydberg och Hulda i Norunga kyrka. Jag ämnade äfven gå dit, men som vi hafva alltför lång kyrkväg att gå, och sedan i svettigt tillstånd sitta i kyrkan flera timmar, afstod jag derifrån. På e. in. var Pet. Olofsson här." Gammalt möter nytt på den nutida Kopparbergs marknad som infaller vid Mickelsmäss SKÖRDEFESTEN MICKELSMÄSS På Mikaeli, Mikaeldagen, började höstens ”räpp”, en benämning som kan översättas med ett kvartal. Dagen räknades som...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 28 L.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 28 L.

"D. 28 L. Strömoln. Var Rydberg äfven i Wårgårda. Snickarmästaren August Johansson från Nolhagen uppsatte konsoller öfver fönstren i nya byggningen, hvilka taga sig utmärkt bra ut. Jag var hos Skomakaren Nils Pet. Andersson och hemtade mina nya stöflar. Fru och Hulda hade tagit sig bak före." Undantagshuset som byggdes 1889 åt Ernst och Lovisa Rydberg

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 27 Fr.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 27 Fr.

"D. 27 Fr. Strömoln. Var Rydberg i Wårgårda med plank. Jag skrifver verser ur Illustrerad Tidning för 1857. Jag var äfven i Långaredsboden och köpte gasolja åt fru Rydberg. En och annan regnsqvätt föll." Illustrerad Tidning 2 januari 1864 om Fredrika Bremer. Klicka på bilden för att se en förstoring Illustrerad Tidning var en svensk veckotidning som gavs ut i Stockholm från januari 1855 till december 1867. Tidningen grundades 1854 av J. F. Meyer och Per Erik Svedbom. Det var den första...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 26 Th.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 26 Th.

"D. 26 Th. Duggregn, kom snickaren Gustaf Petersson i Ödegärdet hit, för att fortsätta arbetet med förstuguqvisten till nya byggningen. På f. m. var jag i Långaredsboden och köpte 1000 spånspik åt Rydberg samt sirap till frun. På e. m. visade sig på en gång 2 vackra regnbågar." Fotot på titelbilden föreställer Petter Smed, som står utanför sin stuga i Ödegärdet, Nårunga socken, omkring år 1905 och blir fotograferad av Gottfrid Benjaminsson. Vid Hästhagen på lglabo mark var på 1820-talet tre...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 25 O.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 25 O.

"D. 25 0. Regndusk (ruskväder) Vid m. t. fick Emil upp sina potatis. Jag skref utaf verser ur Illustrerad Tidning för 1857. Termometern visade lika med den 23-dje. På afton klarnade upp något." Illustration till Uppseende av A. T. G. Ur Ny illustrerad tidning 1880, sid 266. s. 266 Det är sommar ute. I ett cirkelrunt motiv med tunn svart kant står en man i ljus kostym och hatt i en roddbåt, eka. Båten ligger vid en strandkant där det växer vass och högt träd.

läs mer

Y. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 24 T.

"D. 24 T. Strömoln, kyligt (samma gradtal) Hulda hjelpte Emil med potatisupptagning, jag var i Långaredsboden och köpte gasolja (En blandning av gasolin och bensin som förr i stor utsträckning användes till belysning) åt Rydberg. En och annan regnskur blandad med hagel föll. Rydberg körde hem virke från Tämta." Iglabo säteri och Iglabo sjön

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 23 M.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 23 M.

"D. 23 M. Klart, lugnt, på m. 2 gr. blidt. Vid m. t. 12 grader blidt. Såväl Rydberg som Emil har hjelp med potatisupptagning. På e. m. var jag i Långaredsboden och hemtade tidningar, för öfrigt skref jag utaf "Krönika i illustrerad Tidning” för 1857. Rydberg fick upp alla sina potatis, stora och goda. Aug. Johansson håller på att snickra i nya byggningen." Illusterad Tidning 1860 Det är mycket intressant att Yllander gjorde avskrifter avv ”Illustrerad Tidning”, dels för att den gavs ut i så få...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 22 S.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 22 S.

"D. 22 S. Strömoln, lugnt, Rydberg var i Norunga kyrka. Vid m. t. kom en temligen stark hagelskur, som varade 10 minuter. På e. m. var Albertina Blomqvist här, Carl Andersson i Gundlered var äfven här. Jag var på Ryorna och Kyrkebacken och tingade potatisupptagare åt Rydberg och Emil. På afton var Aug. i Nolhagen hos mig." Hanna Benjaminsdotter på Kyrkebacken Kyrkebacken låg på Stommens mark. Från 1840-talet innehades torpet av en Anders och hans hustru Katarina Olofsdotter. De hade två söner,...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 21 Lördag

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 21 Lördag

"D. 21 lördag. Strömoln, lugnt, på f. m. var jag hos skomakaren Nils Peter och hemtade ett par stöflar till Rydberg. Jag var äfven i Ljurs bod och köpte socker åt fru Rydberg samt fotogen åt Alma. I Långaredsboden köpte jag 2 flaskor öl åt Rydberg, som han bjöd sin snickare och stenhuggare. På afton regn. Samma gradtal." Alma Federica Rydberg 1/7 1885 Iglabo – 1/3 1944 Iglabo. Gift med Johan Emil Johansson ◊◊◊---------------◊◊◊  

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 20 Fr.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 20 Fr.

"D. 20 Fr. Mulet. Framemot m. t. började duggregna. Rydberg var till Wårgårda. På e. m. var jag i Långaredsboden och köpte 30 alnar domestik (Ett bomullstyg) till skjortor, hvilka Skollärarinnan Albertina Blomqvist lofvat sy åt mig. Jag köpte äfven gångjern till mitt lilla skåp, samt en virknål till Hulda. På afton upphållsväder. Solen gick klart ned. Jag var en titt till Fredr. Gustafsson på Iglabo, och blef der bjuden på en bruning. Termometern visade under dagens lopp från 5 högst 9 grader...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 19 Th.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 19 Th.

"D. 19 Th. Halfmulet nästan lugnt, på morgon 10 graders blidt. Rydberg hjelpte Slättgren med stenfoten till verandan. Frun, Alma och Hulda bakade. Emil hade hjelp att taga upp potatis. Jag arbetade på mitt lilla skåp. Mot aftonen regn. Vid m. t. 14 gr. blidt. på afton var Fr. Gustafsson, Aug. Johansson och Johannes Slättgren uppe hos mig." En vacker höstdag på Iglabo. Huset som höll på att byggas 1889 syns till höger ◊◊◊---------------◊◊◊  

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 18 O.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 18 O.

"D. 18 0. Klart, lugnt, på m. 2 gr. blidt. Rydberg hade hjelp med plöjning. På e. ni. halfmulet. Jag arbetade på ett litet skåp. Under dagens lopp visade termometern 13 gr. blidt." En man plöjer med två oxar. Foto 1913 Erik Rud ◊◊◊---------------◊◊◊  

läs mer
1889: Februari D. 14 Th.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 17 T.

"D. 17 T. Klart, nattfrost, samma gradtal som i går. Rydberg skjutsade Herr A. J. Petersson till Wårgårda hvarifrån han fortsatte resan på jernväg till Göteborg. Stenhuggaren J. Petersson Slättgren från Stockabo kom hit för att lägga förstugutrapporna samt stenfot till verandan vid nya byggningen. Jag var hos smeden Emil Svensson i Halla med bergborr för att få dem vässade. Potatisen togs upp." (Titelbilden föreställer Ljurhalla tröskverksfabrik runt 1940) Inte långt innan Ulrik von...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 16 M.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 16 M.

"16 M. Klart, lugnt, något nattfrost. Termometern visade på m. 1 gr. blidt. Vid in. t. 13 gr. blidt. Rydberg körde bräder från Krutg. Jag var hos Skomakaren Nils Peter Andersson med ett par stöflar åt Rydberg, för att halfsulas. Vid m. t. 13 gr. blidt. Potatis togs upp." En skomakare vid sekelskiftet Skomakare Nils Petter Andreasson född 1830 i Ornunga och död 1910 bodde med sin familj i Österhagen (Barnegården) ”Sockenstugan” vid Anneberg, Nårunga. Hans hustru hette Christina Jonsdotter och...

läs mer
J.W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 15 S.

J.W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 15 S.

"D. 15 S. Klart. Var Hulda i Norunga kyrka, sedermera åkte Hulda, Albertina Blomqvist och hennes syster Emma med Johan i Trollö till Wårgårda, der Johan skulle hemta Fr. Johansson i Långaredsboden, hvilken då återkom från en resa till Göteborg. Jag var på e. m. ute och tog mig en promenad." Valdeborg Johansson utanför Nårunga skola 1934 Albertina Blomqvist var skollärarinna i Ljur. Hon var gift med Fredrik Johannesson som var biträde i A.P. Larssons bod i Långared. ◊◊◊---------------◊◊◊...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 14 L.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 14 L.

"D. 14 L. Klart, på m. 6 gr. v. På f. m. körde Rydberg bräder från Krutg. Jag var hos A. Gabrielsson i Simonsg. med bref. Herr A. J. Petersson återkom från Borås. På e. m. strömoln och blåst, var jag i Långaredsboden och köpte tobak. Frun och Hulda bakade. Vid m. t. 15 gr. v." (Titelbilden föreställer Iglabo i Ljur och Iglabo 1:12 i Ornunga) Iglabo ägde på denna tid en del av Gisslagården. Det var under von Schwartzenhoffs tid som flera gårdar införlivades bland egendomar. När Agneta Sylvan...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 13 F.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 13 F.

"D. 13 Fr. Mulet, litet duggregn, lugnt. På m. 6 gr. v. Fram på f. m. klarnade upp. Vid m. t. 13 gr. v. Rydberg var till Wårgårda." (Titelbilden föreställer Vårgårda Herrgård byggd 1840 av Fredrik Sundler) ◊◊◊---------------◊◊◊  

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Januari D. 10 Th.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: september D. 12 Th.

"D. 12 Th. Strömoln, lugnt. På m. 6 gr. varmt. På f. m. var Rydberg och såg till sina arbetare vid Ornunga qvarn. Jag var i Stockabo för att bedja Johannes Petersson Slättgren komma hit och lägga stenfoten till verandan å nya byggningen, men han var då hos Herr Jonas Andersson i Wårgårda. Jag var äfven i Bråthalla och bad Peter Bengtsson komma hit och sätta in glas i fönster till nya byggningen. På e. m. körde Rydberg hem virke från Krutg. Vid m. t. 13 gr. v. på afton 8 grader."   (Titelbilden...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 11 O.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 11 O.

"D. 11 0. Klart, lugnt, var Rydberg i Wårgårda. Jag var i Ljurs och Långareds bodar och hemtade post. Frun kärnade smör. På e. m. var Hulda i Långaredsboden och sålde smör. På m. kl. 8 10 gr. v. vid m. t. 15 gr. v. På afton något regn." (Titelbilden föreställer en sörkärna) ◊◊◊---------------◊◊◊  

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 16 M.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 10 T.

"D. 10 T. Halfmulet något blåst. På f. m. kl. 8 14 grader varmt. Carl i Sköfde var här med 2 hästar för att köpa virke, Rydberg följde honom till sågarna. På e. m. skjutsade Rydberg Gust. Petersson i Ödegärdet till Ornunga qvarn der han med sitt biträde skall brädfodra mjölnarens byggning. Jag var hos skomakaren Nils Peter Andersson med sulor. Högst 19 graders värme." (Titelbilden föreställer Skomakare Filip Franzén Foto Erik Theon Olsson Örebro Länsmuseum) Nils Peter Andersson eller som han...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 9 M.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 9 M.

"D. 9 M. Strömoln, lugnt. På m. kl. 6 10 gr. v. På f. m. var jag i Långaredsboden och hemtade post. Rydberg var till Wårgårda. Gustaf Petersson från Ödegärdet kom hit för att sätta upp förstugeqvisten vid köksdörren till nya byggningen. Vid m. t. 19 gr. v." (Titelbilden föreställer Undantagshuset som Ernst Rydberg lät bygga till sig och hustrun Lovisa Segergren 1889) ◊◊◊---------------◊◊◊  

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 8 S.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 8 S.

"D. 8 S. Klart, lugnt, på m. 8 gr. varmt. Emil och Alma voro i Tämta kyrka, sedermera på Espenäs. Vid m. t. 19 gr. På e. m. vore Rydberg och frun i Nolhagalyckan och sågo till sina potatis, hvilka der växa stora som knytnävar. Hulda skref bref till Albertina Blomqvist. Jag var ute och tog mig en motion, samt samlade röksvamp. På afton gick Hulda, Emil och Alma till mötet. 10 gr. varmt." (Titelbilden föreställer Tämta kyrka byggd 1865) Anledningen till att Hulda Rydberg, Emil Johansson och...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 7 L.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 7 L.

"D. 7 L. Klart, lugnt. På f. m. var jag hos A. Gabrielsson i Simonsg. med ett bref från Rydberg. Derifrån gick jag åt Elmåsen och Trollö till Långareds handelsbod der jag köpte en syltburk af glas till Alma för 50 öre. Jag fick derifrån åka med skolläraren i Tämta Herr Edv. Svensson efter hans lilla ölännare-sto emedan han stod på resa till Wårgårda, han hade äfven en liten 2 månaders fölunge med sig, hvilken ej var stort större än ett litet får. På e. m. var Nämndemannen Carl Larsson i...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 6 F.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 6 F.

"D. 6 Fr. Halfklart, lugnt. På morgon reste A. J. Pettersson till Borås. Rydberg var hos A. Gabrielsson i Simonsg. och köpte sig en häst. Termometern visade under dagens lopp från 8 t. o. m. 18 grader varmt." (Titelbilden föreställer Iglabo sjö en septembermorgon) Enligt bondepraktikan är september höstmånaden och den säger bland annat: ”Nu ska bonden sitt korn uttröska, Och fiskaren fångar sillen den färska, Swinefläsket jag gärna äta må, Desslikes fårmjölk och getmjölk också.”...

läs mer

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 5 Th.

"D. 5 Th. Klart, lugnt. På f. m. var Rydberg i Wårgårda. På e. m. var Rydberg i Ornunga. Jag var i Ljurs bod och köpte tobak. Samma värmegrader." Iglabo mangårdsbyggnaden sedd från sjön 20200901 ◊◊◊---------------◊◊◊  

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 4 O.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 4 O.

"D. 4 0. Klart, lugnt, på f. m. var jag i Långaredsboden och köpte 5 ℔ (1 skålpund 425 gram) hvetemjöl åt fru Rydberg. Handlanden A. J. Pettersson kom hit. Mellan 10–18 gr. v. under dagen." Titelbilden föreställer Gustaf Blaads handelsbod i Blomberg, Husaby. Foto Anders Karlsson Anders Johan Pettersson föddes den 28 april 1825 i Äspered, som ligger mellan Borås och Ulricehamn. Föräldrarna hette Pehr Andersson och Annicka Johansdotter. Han hade varit handlare och bodde på Iglabo i slutet av...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 3 T.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 3 T.

"D. 3 T. Klart, lugnt. Månadsmarknad i Wårgårda. Rydberg och Emil voro der. Emil ämnade sälja ett par oxar, men priserna voro för låga så att han återtog dem hem. Jag var ute och samlade enbär. 18 gr. varmt vid m. t." Stora Ykullen i Tiveden från söder. I förgrunden dragoxe och en man. Foto Eric von Rosen Örebro Länsmuseum. En oxe är en kastrerad hane av nötkreatur som är 3 år eller äldre. Innan dess benämns den stut. Till följd av kastrationen är oxen lätthanterlig och lämplig till dragare....

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 22 S.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 2 M.

"D 2 M. Klart, lugnt, På m. 8 gr. v. Vid 8-tiden 11 gr. v. Rydberg slog sin andra klöfverskörd med biträde af Benjamins son Oscar från Kyrkebacken. På e. m. kl. 3 var jag anmodad af Rydberg i Långareds Handelsbod och höll Extra Kommunalstämma, då ombud för Ljurs socken valdes, hvilken den 30 dennes kl. 11 f. m. skall infinna sig vid häradsrätten i Ljung för att svara å de förslager Domaren då kommer att framställa, och blef Rydberg dertill vald. Jag blef af Herr A. P. Larsson bjuden på kaffe....

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 1 S.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 1 S.

"D. 1 S. Klart, lugnt. På m. 12 gr. v. Var jag hos A. Gabrielsson i Simonsg. På e. m. voro Johan i Trollö, Ida och Albertina i Espenäs samt Ida från Grimsbacken här. Vid m. t. 18 gr. v. i skuggan. Rydberg kom hem från Borås vid 11-tiden i går afton, utan att kunna sälja den ståtlige unghästen, åt Herr A. P. Larsson i Trollö." A. Gabrielsson i Simonsgården avser August Gabrielsson i Ornunga Simonsgården. August var gift med Clara Pettersdotter, dotter till Carla-Petter i Lyckorna på Iglabos...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Augusti D. 31 L.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Augusti D. 31 L.

"D. 31 L. Klart, lugnt. På e. ni. 25 graders värme i solen. På afton 14 gr. v. På e. m. var jag ute och samlade enbär." (Titelbilden föreställer Eneskogen i Anderstorp) Enbär är sammanväxta kottar och alltså inga bär. De växer enbart på enbuskar av kvinnligt kön. Enen är en så kallad tvåbyggare, och det är bara honplantorna som bär på de blåfärgade kottarna. Det tar två till tre år för en befruktad kotte att mogna och få sin mörka, oftast blåaktiga färg. Enbär är antiseptisk och därför bra vid...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Augusti D. 30 F.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Augusti D. 30 F.

"D. 30 Fr. Strömoln. På f. m. fick jag mitt lådskåp med 13 lådor färdigt. På e. m. var jag i Långaredsboden och köpte korngryn och ost åt Alma. Rydberg hade utaf en händelse tjudrat sitt lilla ungsto i närheten af ett getingbo, en stund derefter hade hon slitit sönder grimman och kommer framsättande som en raket. På afton var jag hos Carl på Ledsbacken och fick grimman lagad. Johan i Trollö var här för att få Rydberg med sig, för att hjelpa honom att på Borås marknad i morgon sälja en...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Augusti D. 29 Th.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Augusti D. 29 Th.

"D. 29 Th. Strömoln. på f. m. var jag i Långaredsboden och köpte en tumstock åt August Johansson i Nolhagen för 1 kr. 75 öre. Rydberg slagtade en stor sugga. På e. m. fick jag mitt lådskåp så pass färdigt, att endast dörren fattas. Jag var äfven ute och samlade ållon." (Titelbilden föreställer ett vacker ekträd i motljus) Ekollon är mycket näringsrika - precis som andra nötter innehåller de både fett, protein och kolhydrater. Tyvärr innehåller de även stora mängder garvsyra (tanniner), vilket...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: December D. 23 M.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Augusti D. 28 O.

"D. 28 0. Strömoln. På f. m. var jag hos A. Gabrielsson i Simonsg. med ett bud från Rydberg. På hemvägen derifrån slog jag ihjäl en orm mitt på vägen strax nedom Spångakil. På e. ni. var jag i Ljurs bod och köpte socker åt fru Rydberg. På afton regn." (Titelbilden föreställer Ornunga Simonsgården) A. Gabrielsson i Simonsg. avser August Gabrielsson i Ornunga Simonsgården. August var gift med Clara Pettersdotter, dotter till Carla-Petter i Lyckorna på Iglabos marker. Han var född på Tolsgården i...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Augusti D. 27 T.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Augusti D. 27 T.

"D. 27 T. Halfklart, några små regnskurar emellanåt. En sorglig händelse tinade i Wårgårda nämligen: Johannes Anderssons i Ålleholm son Artur 15 år gammal hade varit i Wårgårda med ett vedlass, och var redan kommen till Fridhem på hemvägen, då han märkte det han glömt ett byxtyg, som han köpt i Herman Anderssons bod, vänder derför om, och är nog oförståndig, ehuruväl ett tåg från Herrljunga är i annalkande, att köra öfver banan med den påföljd att hästen lyckligtvis kom förbi tåget men vagnen...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Augusti D. 26 M.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Augusti D. 26 M.

"D. 26 M. På morgon något regn. Sedermera klart och lugnt. Jag arbetade på min lådfack nr. 2. På e. m. var Rydberg i Wårgårda och sålde sitt stora sto." (Titelbilden föreställer Hästmarknad 1898. Foto: Köpings Museum) ◊◊◊---------------◊◊◊  

läs mer

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Augusti D. 25 S.

"D 25 S. Klart och lugnt. Fru Rydbergs namnsdag (Lovisa) Jag skref en enkel hyllningsvers till henne. På morgon 8 graders värme. Rydberg och Hulda voro i Norunga kyrka. Jag skref kungörelse åt Rydberg om Extra kommunalstämma som skall hållas i Långareds handelsbod den 2 sept. Jag var hos J. H. Österberg och blef bjuden på en konjagare. På e. m. 12 grader varmt." Ernst Rydberg och hans hustru Lovisa Segergren i förgrunden. Barnbarnen Anna och Ragnar på muren. Yllander står själv på trappan till...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Augusti D. 24 L.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Augusti D. 24 L.

"24 L. Strömoln. Rötmånadens slut. Voro Herrar Knut Heyman och Lidström från Wårgårda här för att skjuta orrar och fällde endast en. Rydberg var i Wårgårda och Landa. Jag var i Långared hemtade post. Termometern har nu under 14 dagars tid visat från 10 till 16 graders värme. På afton regn." Bilden föreställer Postgården i Hoberg Knut Aron Heyman var ägare till Vårgårda Herrgård. Heyman var även ägare till Hoberg Kellegård och där var Gustaf Fredrik Lidström, född 1827 i Mellby, inspektor....

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Augusti D. 23 Fr.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Augusti D. 23 Fr.

"D. 23 Fr. Mulet och blåst regnsqvättar emellanåt. Jag var i Ljurs bod och hörde efter bref till Rydberg. Rydberg körde hem virke från sågen." (Titelbilden föreställer Ljurskaboa omkring 1930) ◊◊◊---------------◊◊◊  

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Augusti D. 20 T.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Augusti D. 20 T.

"D. 20 T. Nästan mulet. Var unga herr Knut Heyman från Wårgårda här för att skjuta orrar, dock lyckades det honom ej att få skjuta någon, emedan Johannes Andersson i Norunga Vesterg. var här i går och skjöt bort 4 st. troligen så många som då befann sig i Iglabo skog. Fred. Gustafsson på Iglabo körde igår ihjäl en liten vacker tikvalp af utmärkt fågelhundsras, tillhörande herr Ludv. Frantzich i Ljung och för hvilken han var bjuden 200 kr. (Genom olyckshändelse förstås)" Vårgårda Kvarn Foto...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Augusti D. 19. M.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Augusti D. 19. M.

"D. 19 M. Strömoln. Var Rydberg i Wårgårda. Jag var i Långared och hemtade post. Jag var äfven i Ljurs bod och hemtade en tidning åt Alma. På e. m. snickade jag lådor." Titelbilden föreställer C. J. Anderssons affär i Vårgårda runt 1940 Firma C.J. Andersson grundades av Carl-Johan Andersson 1892. På bilden utanför butiken som är tagen någon gång på 1940-talet, ser vi några anställda: Från vänster: okänd, möjligen Stina Johansson, Knut-Erik Lindström, Kerstin Oskarsson och Arne Bengtsson. En...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Augusti D. 18 S.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Augusti D. 18 S.

"D. 18 S. Strömoln, blåst. Voro herre och fru Rydberg i Norunga kyrka, der stoftet efter Vojdick Frantzichs enka i Åred Mellomg. nedsänktes i sitt sista hvilorum. Hon dog i tisdags af en svårartad kräftsjukdom i halsen. Vid m. t. kom en häftig regnskur. På e. m. var jag hos J. H. Österberg i Tolsg. der jag blef bjuden på kaffe och en bruning. Skollärarinnan Albertina Blomqvist var på visite hos herrskapet Rydberg." (Titelbilden föreställer Anna Frantzich) Anders Johan Voidich Frantzich var son...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Augusti D. 17 L.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Augusti D. 17 L.

"D. 17 L. Nästan mulet och blåst. Aug. Johansson i Nolhagen fick golfvet färdigt i salen i nya byggningen samt fönsterna insatta i hela nedre våningen. Peter Bengtsson i Kyrketorp (Bråthalla) var här och satte in glas i fönsterna. Jag var i Långaredsboden och köpte ost åt Alma, samt 110 liter lingon åt Rydberg. Under tiden reste der förbi en afdelning af Göta artileri med 6 kanonvagnar, alla förspända med 6 till 7 hästar samt 2 trossvagnar med 4 hästar för hvarje på väg från Fristadhed, der de...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Augusti D. 16 F.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Augusti D. 16 F.

"D. 16 Fr. Strömoln, körde Rydberg in hafresäd. August i Nolhagen återkom från Göteborg, och fortsätter nu inredningen i nya byggningen. Jag var i Ljurs bod och köpte småbröd åt fru Rydberg och Alma." Alma Rydberg (1/7 1865 Iglabo – 1/3 1944 Iglabo) i salen på Iglabo Alma var dotter till Ernst Johan Rydberg och Lovisa Segergren och hon var mellansyster i skaran av de tre döttrarna, Selma, Alma och Hulda. Ernst och Lovisas förstfödda barn, Selma Serafia, dog endast två och ett halvt år gammal....

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 1 S.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Augusti D. 15 Th.

"D. 15 Th. Strömoln. På f. m. kom Rydberg hem från Göteborg, der hi hade köpt sig en präktig häst. På e. m. var jag i Ljurs bod och köpte socker åt fru Rydberg, sedermera gjorde jag mitt lådskåp färdigt." (Titelbilden försetäller Gäster på Iglabo som tar en roddtur på Iblabo sjö i början på 1900-talet) ◊◊◊---------------◊◊◊  

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Augusti D. 14 O.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Augusti D. 14 O.

"D. 14 0. Strömoln. Reste Snickaremästaren Aug. Johansson till Göteborg. Jag var i Långaredsboden och köpte messingstråd åt Hulda, hvaraf jag sedan gjorde marongnålar åt henne. Jag arbetade äfven på mitt 16 skåp. Jag var äfven på Ryorna ett ärende åt Alma." (Titelbilden föreställer Vårgårda Marknad) Tvärreds sista torpare, f.d. prästgårdsarrendatorn Ernst Johansson med familj, framför torpet Mossen under Gärsbo. Ett dagsverke i veckan 1927 - 1947. De hade hemsömnad av s.k. stoppvästar. Gunnar,...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Augusti D. 13 T.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Augusti D. 13 T.

"D. 13 T. Strömoln. Reste Rydberg till Göteborg för att öfvervara Larsmässe marknaden derstädes i morgon. Jag snickrade på ett litet lådskåp." (Titelbilden föreställer Potatisupptagning Galstad Västergården Asklanda) LARSMÄSS Larsmäss firades förr på Laurentiusdagen den 10 augusti. Om dagen var vacker kunde man förvänta sig en god höst enligt Bondepraktikan. Om solen sken klart skulle det bli en mild höst, men en sträng och besvärlig vinter. POTATISUPPTAGNINGEN Berättat Av: Adolf Gustafsson...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Augusti D. 12 M.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Augusti D. 12 M.

"D.12 M. Strömoln. Var jag i Långared och hemtade tidningar, dit fick jag åka, från Ljurs bod med Herr Skolläraren Edv. Svensson i Tämta hvilken åkte efter liten Ölännare och i ett barnverk till kärra. 18 g varmt." (Titelbilden föreställer Godsägare Francke med två ölandshästar. Fotot är taget runt 1880. Kalmar länsmuseum.) Ölännaren kallar vi idag Ölandshästen. På Yllanders tid kallade man ofta småväxta hästar Ölännare. Den är en numera utdöd svensk hästras från Öland. Rasen finns beskriven i...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Augusti D. 11 S.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Augusti D. 11 S.

"D. 11 S. Strömoln en och annan regnskur. På e. m. var jag bjuden till Fr. Gustafsson på Iglabo på kaffe och en bruning." Adolf och Anna Nilsson (född Gustafsdotter) och döttrarna Ingrid, Viola, Rosa, Nora samt sonen Evald framför gården i Iglabo. Adolf var son till Carl Fredrik och Eleonora Jakobina Gustafsson. Iglabo var fram till 1850 en enda gård som ägts av flertalet adelsätter (Igelström, Stiernflycht, von Schwarzenhoff och Ridderbielke). 1850 var Andreas Larsson, som var född den 4...

läs mer

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Augusti D. 10 L.

"D. 10 L. Strömoln. Körde Rydberg virke från sågarne. Jag var i Långared och hemtade post. På afton slutade Gust. Petersson från Ödegärde med inredningen af ladugården." Titelbilden föreställer Ernst och Lovisa med barnbarn framför det nya huset 1903. Yllander står på trappan Vid Hästhagen på Iglabo mark var på 1820-talet tre torp med respektive innehavare Anders Andersson och hans hustru Gunilla Andersdotter, Anders Glader och hustrun Johanna Jonasdotter och Andreas Andersson, med hustrun...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 21 Lördag

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Augusti D. 9 Fr.

"D. 9 Fr. Nästan klart. Arbetade jag med lådfacken. Rydberg körde virke från sågarne. På e. m. var jag i Långaredsboden och köpte pressjäst t Alma derifrån fick jag åka med Ludv. Frantzich i Ljung (som då kom från Åred) till Hästhagavägen vid Korpås, som der går fram till Iglabo. Jag var äfven inne hos Skollärarinnan Albertina Blomqvist och hämtade tidningen Idun åt Hulda Rydberg." (Titelbilden föreställer Alma Rydberg) Ernst och Johanna Rydberg var ägare till Iglabo och de fick tre döttrar....

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Augusti D. 8 Th.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Augusti D. 8 Th.

"D. 8 Th. Mulet. På f. m. starkt åskväder med regn, hagel, blixt och dunder. Rydberg körde virke från sågarne på e. m. Jag arbetade med e lådfack som fru Rydberg skall hafva i köket i nya byggningen, jag var äfven i Nolhagalyckan och såg efter om någon ofred var der. Hulda var Långaredsboden med smör. Aug. i Nolhagen håller nu på med uppsättande af dörrarne i den nya byggningen." (Titelbilden föreställer bokomslaget till "Frieriet på Frufällan" av Adolf Frantzich) Carl Jacob Rydberg var född i...

läs mer

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Augusti D. 7 O.

"D. 7 0. Blåst, med regnskurar. Rydberg fick 2 finger sönderklämd mellan stenar under det han hjelpte till med stenfoten under ladugården." (Titelbilden föreställer ett gammalt foto över Iglabo äng, gård och sjö) ◊◊◊---------------◊◊◊  

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Augusti D. 6 T.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Augusti D. 6 T.

"D. 6 T. Strömoln, lugnt. Marknad i Wårgårda. Rydberg körde hem virke från Ljur. Jag var i Nolhagalyckan och såg efter ofred. En och annan liten regnskur infann sig. Carl Andersson i Sköfde Vesterg. var här med 2 hästar och köpte virke af Rydberg. Jag snickade litet emellanåt." (Titelbilden föreställer Vårgårda Marknad omkring 1930) ◊◊◊---------------◊◊◊  

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Augusti D. 5 M.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Augusti D. 5 M.

"D. 5 M. Hvarjerade med regn och upphållsväder. Jag var i Långared och hemtade post. Rydberg körde virke från Grefvasågen." (Titelbilden föreställer Såg vid Hedared. Foto Murberg) ◊◊◊---------------◊◊◊  

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Oktober D. 27 S.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Augusti D. 04 S.

"D. 4 S. Halfklart voro Rydberg och Hulda i Norunga kyrka, der årets nattvardsbarn begick sin första nattvardsgång. Under dagens lopp föll en och annan häftig regnskur. En gång före och en e. m. var jag nere vid Nolhagalyckan och såg efter om någon ofred (Raserad hägnad) märktes." (Titelbilden föreställer Nårunga Kyrka 1892) ◊◊◊---------------◊◊◊  

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Augusti D. 3 L.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Augusti D. 3 L.

"D. 3 L. Strömoln. Var jag hos skräddaren i Grude Stom och hörde efter Rydbergs kläder hvilka blifva färdiga nästa fredag eller lördag. Jag var då äfven i Ljung ett ärende. Under hemmarschen råkade jag ut för regnväder så att jag måste taga nattlogis hos Anders i Asmundstorp i Ornunga (Nolg)." Grude kyrka 1889 Teckning av Ernst W. 1889 Det var en ordentlig promenad till Iglabo till Grude, närmare bestämt 13 km. Skräddaren som Yllander träffade där hette Andersson. Torpet Assmundstorp under...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Oktober D. 5 L.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Augusti D. 2 Fr.

"D. 2 Fr. Klart, lugnt, 25 gr. varmt. Promenerade jag till Olstorp, der jag spisade middag hvarefter jag promenerade till Wårgårda, då jag under dit marschen på Tångaheden plockade malört. I Wårgårda träffade jag skolläraren Andersson i Algustorp som bjöd på öl, sedan fick jag åka gentilt med August i Trollö hem till Iglabo. Rydberg körde virke från Grefvasågen." Olstorps Herrgård Olstorp var en herrgård i Algutstorp och den ägdes av patron Abraham Axel Rutensköld. Han hade en syster som hette...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: D. 1 Th.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: D. 1 Th.

"D. 1 Th. Klart, lugnt, 25 gr. varmt. Var jag i Långaredsboden och hemtade tidningen Idun, samt köpte snus. Gustaf Petersson håller på att inreda nya ladugården. August lade taket i stora rummet i nya byggningen. Rydberg arbetade äfven med inredningen i nya ladugården. Fru Rydberg bakade." Okänd familj någonstans i Foss vid Munkedal. Foto Oscar Färdig Bohusläns museum. Fantastiskt vackert foto på ett välskött torp och en stolt familj Vid Hästhagen på lglabo mark var på 1820-talet tre torp med...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 31 O.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 31 O.

"Den 31 0. Klart lugnt, samma värmegrad. Var jag hos smeden Emil Svensson i Halla och fick gjort 8 st. jernhakar till hjelp för uppbärandet af golfbjälkarna på mitt rum i nya byggningen. August Johansson i Nolhagen lade golfvet i stora rummet i nya byggningen." (Titelbilden föreställer Håkantorp kombinerade Post och Järnvägsstation) Gården Halla delades 1720 och sen ytterligare en gång i slutet på 1800-talet. Emil Svensson hade köpt loss en hagmark från Kasper Andersson 1888. Den kallades...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Oktober D. 6 S.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 30 T.

"D. 30 T. Klart lugnt 25 gr. varmt. Voro Rydberg och Hulda i Wårgårda. Jag lagade böcker åt Peter i Kyrketorp (Bråthalla) Emil mejade af sin råg." (Titelbilden föreställer Kvinnestad kyrka och sjö. Vårgårda kommunarkiv) Bråthalla var ett annat namn för Kyrketorpet på Västergården i Kvinnestad. Stället kallades även Paradiset. Peter, som hette Bengtsson i efternamn, var gift med Charlotta Eliasdotter. Båda var födda i Kvinnestad. Paret hade fyra döttrar, Selma, Emma, Alma, Alida och Hilma samt...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Oktober D. 4 F.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 29 M.

"D. 29 M. Klart, lugnt 25 gr. v. Körde Rydberg virke från sågarne med sitt ungsto. Jag var i Långared och hemtade post." (Titelbilden föreställer Alma Rydberg och Emil Johansson till vänster, Yllander själv i mitten, Lovisa Segergren och Berta till höger) Emil Johansson längs till vänster var född på Västergården i Ljur. Han var gift med Alma Rydberg, näst längst till vänster. Emil och Alma hade dottern Berta, född 1889, som syns längst till höger på bilden. De hade även dottern Anna, född...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 28 S.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 28 S.

"D. 28 S. Strömoln lugnt 22 gr. v. Var jag hos Benjamin på Kyrkebacken och hjelpte honom med att lägga Janini plåster bak öronen. För öfrigt var jag hemma hela dagen." (Titelbilden föreställer Carl Larsson Illustration till "Från en husmamsell på landet") I detta poem utgivet av av Elias Sehlstedt 1892 besjunger skalden bland annat Janini plåstrets skärpa. ◊◊◊---------------◊◊◊  LJUR GUNDLERED VÄSTERGÅRDEN Ljur Västergården Boningshuset har det västsvenska dubbelhusets planlösning Ett bra...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 27 L.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 27 L.

"D. 27 L. Strömoln, lugnt, var jag i Långared och köpte risgryn och socker åt fru Rydberg. På e. m. var Andr. Johansson i Grutlanda här och brandförsäkrade Rydbergs nya ladugård. Rydberg var i Norunga och mätte upp 3 600 fot timmer." (Titelbilden föreställer byggnadsarbetare framför ett hus. Jönköpings museum) ◊◊◊---------------◊◊◊ Av Yllanders text får vi veta att Rydberg mätte upp 3.600 fot timmer som skulle användas till hans nya undantagshus som höll på att byggas i Iglabo. Detta motsvarar...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 26 F.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 26 F.

"D 26 Fr. Mulet, var Rydberg och August i Nolhagen i Wårgårda och hemtade fönsterglas och låsar till nya byggningen." (Titelbilden föreställer Vårgårda Kungsgatan 1920) ◊◊◊---------------◊◊◊  

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli d. 25 Th.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli d. 25 Th.

"D. 25 Th. Strömoln. Var jag hos A. Gabrielsson med bref."   Lusthuset vid Stora Långared Gabrielsson i Simonsg. avser August Gabrielsson i Ornunga Simonsgården. August var gift med Clara Pettersdotter, dotter till Carla-Petter i Lyckorna på Iglabos marker. Han var född på Tolsgården i Ljur. Augusts bror Johan Fredrik föddes 1863 i Ekelund under Stora Långared. Det fanns även ett torp Ekelund under Iglabo. Han gifte sig med Ester Andersdotter från Ornunga Södergården och startade...

läs mer

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 24 O.

"D. 24 0. Nästan klart. Band jag in böcker åt Peter i Kyrketorp." (Titelbilden föreställer ett torp i Kvinnestad - Ramnaklev) Torp i Kvinnestad Med Peter i Kyrketorp menar Yllander nästan helt säkert Kyrketorp som låg i Kvinnestad. Där bodde vid den här tiden (1889) Peter Bengtsson, född på torpet 1835, med hustrun Charlotta Eliasdotter. De hade sex hemmavarande barn. En son, Johan Alfred, dog när han var endast 5 år och dottern Emma Sofia hade flyttat till Fässberg. Binder böcker. Foto Arne...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 23 T.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 23 T.

"D. 23 T. Strömoln, 18 gr. värme. Rydberg var i Wårgårda med virke. Jag var i Långaredsboden och hemtade tidningar, jag träffade under vägen dit fordne egaren till Stora Långared A. Andersson i Göteborg. Fru Rydberg och Hulda bakade. På afton var jag och såg till Benjamin Andersson på Kyrkebacken som varit mycket sjuk, men nu bättre. Gustaf Larsson på Iglabo började taga utaf rågen. Klart men något blåsigt." (Titelbilden föreställer Hanna på Kyrkebacken) Kyrkebacken längst ner till vänster på...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 22 M.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 22 M.

"D. 22 M. Strömoln. På m. 15 gr. v. Rydberg var till qvarnen. Jag snickade lådor. August i Nolhagen kom för att fortsätta inredningen i nya byggningen. På e. m. duggregnade litet. Hulda var i Ljurs bod och köpte pressjäst." (Titelbilden föreställer bröd som jäser) I Yllanders dagbok läser man ofta att han går till handelsboden och köper pressjäst. Det bakades väldigt ofta på Iglabo. Om jäst och jäsning För att bröd ska jäsa måste koldioxid bildas. Under senare delen av 1700-talet började man...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Oktober D. 27 S.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 21 3-je Böndagen

"21 8. 3-je Böndagen, strömoln, lugnt, på m. 15 gr. v. Vid m. t. 22 gr. v. Rydberg och Hulda voro i Norunga kyrka. Jag har blifvit hes, troligen har jag ådragit mig en förkylning. Emellertid klädde jag mig bra och var ute och tog mig en redig motion." (Titelbilden föreställer Nårunga kyrka tecknad 1892) NÅRUNGA KYRKA Nårunga kyrka teckning från 1892 Nuvarande kyrka i Nårunga byggdes 1851. Den är gemensam för Nårunga, Ljur och Skogsbygden. Ljur har tidigare haft en egen kyrka, men den togs ur...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 20 L.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 20 L.

"D. 20 L. Strömoln, blåst, var Rydberg i Alingsås med spädgrisar der han sålde dem för 6 å 7 kr. per st. Jag var i Långaredsboden och hemtade post. På e. m. var jag i Nolhagalyckan och på Enekullen och plockade Millefolium. Jag gjorde äfven en låda. 25–20 gr. värme." (Titelbilden Visar var Enekullen låg) ◊◊◊---------------◊◊◊    

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 19 Fr.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 19 Fr.

"D. 19 Fr. Strömoln, blåst, vid m. t. 18 gr. v. På e. m. gick August i Nolhagen hem för att berga in hö. Hulda promenerade till G. Peterssons i Ödegärde, men under ditmarschen tog hon miste på väg och kom sålunda ända till Häradsvad. Jag var i Ljurs bod." (Titelbilden föreställer en byst av Birger Jarl gjord av dockmakaren Oscar Nilsson) ◊◊◊---------------◊◊◊ Iglabo, Ödegärde och Häradsvad på kartan Slaget vid Häradsvad 1251 Birger Jarls släkt, som härstammar från Folke Digre, har från Sverker...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 18 Th.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 18 Th.

"D. 18 Th. Strömoln, nästan lugnt, på m. 13 gr. värme. Kom August i Nolhagen hit och fortsatte arbetet med fönsterramar till nya byggningen. Jag gjorde lådor. På e. m. regn och blåst." (Titelbilden föreställer Marie och Pierre Curie) ◊◊◊---------------◊◊◊ Samma dag i världen Denna kalla sommardag i Sverige, den 18e juli 1889, presenterade Marie och Pierre Curie upptäckten av Polonium, som fick namn efter deras hemland Polen, även om Polen vid denna tid inte var erkänt som ett friständigt land,...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 17 O.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 17 O.

"D. 17 O. Klart, på m. 12 gr. värme. Vid m. t. 18 gr. v. i skuggan. Rydberg var i Wårgårda med timmer åt Herr Jonas Andersson. Jag var ute och plockade blåbär. På afton regn. Kl. 8 på afton höll det upp då jag gick till J. Bengtsson i Norunga Klockareg. med ett bref från Rydberg, och kom hem först kl. 11. " (Titelbilden föreställer stenbro Nårunga) ◊◊◊---------------◊◊◊ Nårunga bron över Säveån vid Häradsvad Bron går över Säveån vid Häradsvad i Nårunga socken, och är numera till för...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 16 T.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 16 T.

"D. 16 T. Lugnt, duggregn hela dagen med små uppehåll. Jag hyflade brädlappar till lådor. Rydberg körde timmer från Skogen. På afton korkade och hartsade saftbuteljer åt fruntimmerna. Jag var äfven i Nolhagen och talade med August Johansson om snickning i nya byggningen." (Titelbilden föreställer KFs reklamblad för konservering anno 1941) ◊◊◊---------------◊◊◊  Ur ett KF blad från 1941 saxar vi hur man konserverar saft: (Hela receptbladet kan fås av mig: rolf@iglabo.se)...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 15 M.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 15 M.

"15 M. Hvarjerade med småregn och uppehåll 13 gr. värme. På f. m. var jag i. Långaredsboden och hemtade tidningar. På e. m. lade jag upp vedkasor på garfvarens vind, sedermera gjorde jag en pisk åt Rydberg," (Titelbilden föreställer Rengmans garveri i Vänersborg. Foto Vänersborgs Museum) ◊◊◊---------------◊◊◊ Garvare vid Mattons läderfabrik i Gävle bearbetar skinn Foto 1905 © Länsmuseet i Gävleborg GARVAREN Garvaren syftar på Johan Segergrens garveriet som låg vid Iglabo sjöns strand strax...

läs mer

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 14 S.

"D. 14 S. Klart, lugnt 14 gr. värme. På f. m. var jag i sällskap med Fr. Gustafsson hos J. H. Österberg i Tolsg., der vi blefvo bjudna på kaffe med småbröd samt en bruning. På e. m. voro herrskapet Rydberg och jag inbjudna till Emil och Alma, dit äfven Herr Fr. Johansson i Långaredsboden, Johan i Trollö, Skollärarinnan Albertina Blomqvist, Henrik, Axel, Eva och Ida i Ljur Vesterg. voro bjudna, och blefvo vi der trakterade med kaffe och 5 sorters småbröd, derefter trakterades med äpplen,...

läs mer

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 13 L.

"D. 13 L. Klart och vackert väder. På f. m. var jag i både Ljurs och Långareds bodar och hemtade post. Sedermera snickrade jag hela dagen. Rydberg och Hulda bröto löf. Fru Rydberg bakade, Alma gjorde sammaledes. Jag var äfven hos Albertina Blomqvist med ett bjudningsbref till morgondagen. På afton var Hulda i Bråthalla." (Titelbilden föreställer Kvinnestad kyrka 1916 Foto Anders Roland Vänersborgs Digitalmuseum) ◊◊◊---------------◊◊◊  Bråthalla var ett annat namn för Kyrketorpet i Kvinnestad....

läs mer

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli Den 12 Fr.

"Den 12 Fr. Mulet. På m. duggregn, sedermera starkare regnskurar då och då. På f. m. var jag hos Carl på Ledsbacken med ett par stönar som Rydberg ville hafva lagade. Rydberg var till Högstorp med ett lass spån, och kom ej hem förrän kl. 11 på afton. På afton var jag åter på Ledsbacken och hemtade Rydbergs stöflar färdiglagade." (Titelbilden föreställer Ledsbacken Gundlered) ◊◊◊---------------◊◊◊ På Ledsbacken i Gundlered bodde syskonen Karl och Kristina. Karl var född 1827 och Kristina 1835....

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 11 Th.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 11 Th.

"D. 11 Th. Mulet och blåst. På m. 12 gr. v. På f. m. starkt regn. Innan regnet kom var jag som hastigast i Ljurs bod och köpte mig litet snus, men under hemvägen råkade jag ut för en riktig öfversköljning. Rydberg var till Skogen i Tämta och lemnade en Rakåsabo virke, samt råkade ut för samma otur. På e. m. gjorde jag garnvinnor åt Hulda Rydberg. På afton 12 gr. v."   (Titelbilden föreställer Ljurs bod) LJURSKABOA Efter liberaliseringen av handeln blev Ljurskaboden den första att starta i vår...

läs mer
J.W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 15 S.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 10 Måndag

"D. 10 Onsdag, strömoln. På m. 15 gr. v. Rydberg var hela dagen i Norunga. Jag gjorde selpinnar m. m. På e. m. 20 gr. v. var Skollärarinnan Albertina Blomqvist här." (Titelbilden föreställer Valdeborg Johansson utanför Nårunga skola 1934) ◊◊◊---------------◊◊◊ Albertina Blomqvist var skollärarinna i Ljurs skola. När hon hjälpte till att servera vid Hulda Rydberg och Emil Johansson gifte sig den 14 september 1888 beskrev Yllander henne så här: "En sak hade jag så när glömt hvilken jag ändock ej...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli d. 9 tT.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli d. 9 tT.

"D. 9 T. Strömoln. På e. m. var jag först i Ljurs bod, der jag sammanträffade med Hulda, sedan var jag i Långared och hemtade tidningar, under hemvägen var jag som hastigast inne hos Skollärarinnan Albertina Blomqvist med tidningen Idun, der äfven Hulda var på visite. Rydberg var i Norunga och eftersåg arbetarne som lade tegel på prestgårdsbyggningen." (Titelbilden föreställer Nårunga Nya Prästgård 1904) ◊◊◊---------------◊◊◊  Idun var en svensk veckotidning "för kvinnan och hemmet" och den...

läs mer

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli d. 8 m.

"Dag 8 M. Mulet något regn. Rydberg körde bräder och läkten från Grefvasågen. Jag snickrade." (Titelbilden föreställer "Knusten" i sitt sågverk i Hudene. Foto Gustaf Ewald Vänersborgs Digitalmuseum) ◊◊◊---------------◊◊◊  

läs mer

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli d. 7 s.

"D. 7 S. På morgon strömoln 12 gr. v. blåsigt. På f. m. var jag ute och promenerade. Vid m. t. regn och åska. På e. m. än litet solsken, än litet regn. Österberg var hos mig en stund. Mellan 16–20 gr. varmt." (Titelbilden är Ljur Västergården som är en typiskt boningshus med det västsvenska dubbelhusets planlösning. Huset byggt runt 1860) ◊◊◊---------------◊◊◊   Med Österberg avser Yllander Jan Henrik Österberg i Ljur Tolsgården (Gård 3), son till Johannes Österberg som ägde Iglabo 27/10 1841...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: July D. 3-6-te

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: July D. 3-6-te

"D. 3-4-5-6-te samma väderlek och värme. Rydberg har bergat in sin höskörd. August i Nolhagen har inlagdt golf i kökskammaren och köket i nya byggningen. Janne Augustssons hustru Mathia i Hökared måste låta August i Nolhagen fila utaf sina ringar emedan fingret hade uppsvulnadt och var blåaktigt. Jag har mästrat ihop en spegellåda." Karta 1828 med gård och torp i Ljurs Socken. Nolhagen finns på den vänstra sidan av kartan. Klicka på kartan för att se en förstoring August Johannesson i Nolhagen...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889 Juli D. 2. T.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889 Juli D. 2. T.

"D. 2 T. Klart och varmt. Vore Rydberg, Hulda och Emil på Wårgårda marknad. Emil sålde gamla potatis der för 3.50 per tunna." (Titelbilden föreställer Vårgårda Marknad) ◊◊◊---------------◊◊◊  

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli d. 1 m.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli d. 1 m.

"D 1 M. Klart och varmt. Rydberg och Emil arbetade med höskörden, hvar och en på sina ägor."   (Titelbilden föreställer Höskörd på dagsverkstorpet Mossen, Gärsbo 1955, foto: Vänersborgs Digitalmuseum)  

läs mer

J. W. A. Yllanders DAGBOK 1889: Juni d. 29 l.

"D. 29 L. Klart, lugnt, på m. 18 gr. v. På f. m. var Rydberg hos A. Gabrielsson i Simonsg. i ändamål att genom honom uppgöra med Ture Frantzich. Jag var i Ljurs bod och hemtade tidningar åt Alma, samt i Långaredsboden och köpte ättika åt fru Rydberg. Rydberg började sin höslott." (Titelbilden föreställer Ljurs bod)   Ljurs bod A. Gabrielsson i Simonsg. avser August Gabrielsson i Ornunga Simonsgården. August var gift med Clara Pettersdotter, dotter till Carla-Petter i Lyckorna på Iglabos...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Januari D. 10 Th.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juni D. 28 Fr.

"D. 28 Fr. Klart, lugnt. På f. m. var Rydberg vid Ornunga qvarn och såg till sina arbetare, som brädfodrade mjölnarens boningshus. Jag var ute och samlade kummin. Mellan 20–30 gr. varmt, på e. m. regnade litet."   Kummin - Kummin (Carum carvi), även kallad brödkummin, är en flerårig växt inom familjen flockblommiga växter. Den har en lång historia som kryddväxt.   Kummin frön De torkade frukterna (ofta felaktigt benämnda frön) används som krydda till exempelvis bröd, orv, ost och soppor. De...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: September D. 26 Th.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juni D. 27 Th, 1889

"D. 27 Th. Klart, eller samma väderlek, kom Gustaf Petersson i Ödegärdet hit för att hjelpa till med inredning i nya byggningen. På e. m. slagtade Rydberg en kalf. Jag var i Långared och köpte tändstickor åt frun."   (Fotot på titelbilden föreställer Petter Smed, som står utanför sin stuga i Ödegärdet, Nårunga socken, omkring år 1905 och blir fotograferad av Gottfrid Benjaminsson.) Vid Hästhagen på lglabo mark var på 1820-talet tre torp med respektive innehavare Anders Andersson och hans...

läs mer

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juni D. 26 O. 1889

"D. 26 0. Klart, lugnt, hela dagen hvarierade termometern mellan 20–30 graders värme. Jag var ute och samlade Millefolium. Rydberg hjelpte August Johansson att hyfla bräder till tak i nya Byggningen." (Titelbilden föreställer det undantagshus som Rydberg byggde till sig och sin hustru 1889)  Millefolium= Achillea millefolium

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juni D, 25 T. 1889

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juni D, 25 T. 1889

"D. 25 T. Klart, lugnt. På f. m. var jag i Lilla Långared med en fullmakt till Herr Kasp. Åhman att af Herr Gust. Odqvist på Röhle för Rydbergs räkning uttaga 25 kronor. Jag var äfven i Långareds handelsbod och hemtade tidningar. På e. m. var jag i Kättlingabo och samlade fläderblommor." Iglabo sett från öster En av gårdarna på Lilla Långared ägdes av Kasper Åhman. Från början av 1890-talet ägdes en annan av gårdarna där av Johan Larsson och Hulda Rydberg, som ju kom från Iglabo, så det var...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juni D. 24 M. 1889

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juni D. 24 M. 1889

"D. 24 M. Midsommardag klart varmt. Var jag, Rydberg och Hulda i Norunga kyrka, der Kyrkoherden Åstrand predikade. Höslåtten började."  Johan August Åstrand var född 1850 och dog i Alingsås den 20e januari 1911. Fotot är taget 1874 av fotograf O. W. Malmström. Det var kyrkoherde Åstrand som vigt Alma Fredrika Rydberg och Johan Emil Johansson i Salen på Iglabo året innan. 

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Oktober D. 23 O.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juni D. 21 Fr. 1889

"D. 21 Fr. Klart, på morgon 15 gr. varmt. På f. m. var jag på Olstorp, der jag träffade fröken Louise Rutensköld, och gjorde i sällskap med henne en liten tripp i trädgården. Patron Rutensköld var i Norrland. Derifrån promenerade jag till Wårgårda, der jag först gjorde en liten visite hos f. d. Fanjunkarn Ternstedt, sedermera var jag hos herr Herman Jonsson, af vilken jag blef bjuden på en (som danske kungen säger) "ganske tör", derefter var jag hos herr jernhandlaren Lake der jag träffade...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: January D. 3 Th.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juni D. 20 Th. 1889

"D. 20 Th. Strömoln på m. 15 gr. v. På e. m. 22 gr. v. Jag var i Ljur Vesterg., der Ordföranden i Norunga brandstodskommitte, Andreas Johansson i Grutlanda hade sammanträde, och lemnade honom Rydbergs brandstodshandling der den nya ladugården äfven intogs. Ladugården är nu uppförd täckt och till en del brädfodrad, men ej ännu inredd."   Grutlanda 1:2 troligen uppfört i mitten av1800-talet och har kvar en stor del av sin ursprungliga karaktär. Ett tidstypiskt drag från mitten av 1800-talet är...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juni D. 19 O. 1889

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juni D. 19 O. 1889

"D. 19 0. På morgon 15 gr. varmt. På f. m. något regn, sedermera klart. På e. m. 21 gr. v. voro Herr patron Langenberg på Torp och Herr Lindberg i Alingsås här i och för hästaffärer, de fortsatte sin resa härifrån till Ljung."  Gäsen tingshus i Ljung byggt år 1776 Det är möjligt att herrarna Langenberg och Lindberg var på väg till Gäsene tingshus i Ljung. TINGEN Enligt vad som framgår av gamla domböcker var tingsplatserna under de första decennierna av 1600 talet ambulerande inom häradet. Vid...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juni D. 18 T. 1889

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juni D. 18 T. 1889

"18 T. På f. m. kom litet välgörande regn. På e. m. var jag i Långared och hemtade tidningar. Rydberg var till Vårgårda. Jag var ute och samlade Millefolium. Sedermera sysselsatte jag mig att taga spik ur gamla bräder. Rydberg körde spån från Krutg." Iglabo rododendron ner mot Iglabo sjö

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juni D. 16 S. 1889

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juni D. 16 S. 1889

"D. 16 S. Nästan klart, på morgon 17 gr. v. På f. m. var jag bjuden på kaffe hos J. H. Österberg i Ljur Tolsg. Emil, Alma och Hulda voro i Asklanda hvarest var missionsmöte. På e. m. 22 grader varmt. Jag var ute och plockade Millefolium (rölleka)."   Johan Henrik Österberg föddes 20/1 1841 och var son till Johannes F Larsson Österberg, född 7/8 1814 i Tubbetorp Siene och Johanna Christina Andersdotter också född 1814 i Siene. Johannes F Österberg, var ägare till Iglabo 1841-1842. Röllikan...

läs mer

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juni D. 15 L. 1889

"D. 15 L. Klart, lugnt och varmt. På f. m. var jag i Ljurs bod och köpte mig litet snus. För öfrigt arbetade jag hela dagen med att taga spik ur gamla bräder. På afton var jag ute och plockade Trifolium aqvaticum . Rydberg körde sågspån från Krutg. Ladugård och stall blefvo färdigtimrade." Ljurskaboa ungefär 1930  Med Trifolium aqvaticum avses troligen vattenklöver (Menyanthes trifoliata)  

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juni D. 13 Th. 1889

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juni D. 13 Th. 1889

"D. 13 Th. Klart, lugnt, med stark värme. Var jag hos Herr Länsman Nilsson i Grude med statistiska uppgiften för Ljurs kommun. Jag var äfven i Ljung, hvarifrån jag fick åka med herr A. Gabrielsson till Orn. Simonsg, derifrån promenerade jag hem till Iglabo. Jag var äfven inne hos skräddaren Andersson på Grude Stom ett ärende åt Rydberg." Iglabo sjö med säteriet vid sjökanten    

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juni D. 12 1889

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juni D. 12 1889

"D. 12 O. Klart, lugnt och varmt. På f. m. kom Aug. Johansson i Nolhagen hit för att inreda Rydbergs nya byggning. Jag var i Långared efter tidningar. Rydberg körde virke från Krutg. " Iglabo ladugården och mangårdsbyggnaden Nolhagen eller Nordhagen låg på Ljur Stommen och Lillegårdens marker. Här nedan kan vi följa Nolhagens innevånare genom åren:  1762-1768 Anders Assmundsson f 1709 i Rävholmen Skogsbygden död 1782 h Marit Ambjörnsdotter f 1697 död 1765 d Ingegerd f 1732 se nedan s Assmund f...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juni D. 11 T. 1889

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juni D. 11 T. 1889

"Klart, lugnt och varmt. På f.m. gick jag till Norunga Vesterg. för att träffa Johannes Andersson, hvilken jag ej förr träffade än på andra sidan Hafrakulle der han hade timmerskrädare på sin skog, han följde mig genast till sitt hem, der han och jag uppgjorde statistiska uppgiften för Ljurs kommun. Jag var äfven hos skomakaren Nils Peter. Under promenaden såg jag en orm, som nära nog höll en meter i längd. Byggkarlarne kommo till Iglabo för att uppsätta Rydbergs ladugård." Iglabo sjö en...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juni. D. 10 M. 1889

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juni. D. 10 M. 1889

"Annandag Pingst, något mulet. På m. 18 gr. v. Rydberg och Hulda voro i Norunga kyrka. På e. m. 20 gr. v. Var jag hos Herman Andersson i Ljurs bod på en liten visite. Herrskapet Rydberg vore i Ljurs bönhus, der en Kolportör från Jönköping höll föredrag. Albertina Blomqvist var här en stund."   Iglabo säteri sett från norr ner mot Iglabo sjö Med Rydberg menas Ernst Johan Rydberg, som var ägare till Iglabo från 1857 till 1889. Han var ägare nummer 2 efter delningen av gården. Läs om honom här....

läs mer

IGLABO

Iglabo är i en liten vacker by vid kanten av Iglabo sjö strax utanför Vårgårda. På 1600-talet fanns här bara en gård, vilken gjordes till säteri av adelsmannen Nils Nilsson Stiernflycht.

Här "föddes" det unika äpplet "Iglabo Stött" år 1687 och det finns fortfarande kvar på en del gårdar runt omkring och givetvis även i Iglabo.

De viktigaste ägarna till Iglabo har varit adelsfamiljerna Igelström, Stiernflycht, von Schwartzenhoff och Ridderbielke. Läs mer om Iglabos samtliga ägare.

Läs dagens spännande berättelse.

Klicka på bilden nedan så öppnar sig sidan med dagens spännande berättelse.

ROLF BERÄTTAR

Se kortfilmerna där Rolf berättar om adel och torpare, säterier och gårdar, hemskheter och trevliga episoder från förr.

DAGBOK 1889

1889: Februari D. 22 Fr.
"22 Fr. Klart, lugnt, på m. 12 gr. kyla. På f. m. var jag i Nolhagen. Vid 14 m. t. 7 gr. k. i skuggan. På e. m. mulet med något yrväder. Jag arbetade med bokklistring, jag gjorde äfven en virkkrok (eller virknål) åt Hulda. Rydberg stökade med sina redskap. Frun...

ALLA BERÄTTELSER

KÄLLOR

Karl Eriksson “Gårdsägarna Torparn och Knekten”

Abraham Winka: “Iglabo – En gårds historia”

J W A Yllander: “Min dagbok året om 1889”

Svältornas Fornminnesförening: årsskrifter

ArkivDigital: Kyrkoböcker

Linnar Linnarsson: Ett flertal skrifter