BARNAMORDET I KROK

BRASEGÅRDEN I KROK

Bonden Erik Larsson, född 1766 på Brasegården och hans hustru Britta innehade i början på 1800-talet en av de båda gårdarna Krok i Hemsjö.

De hade tre barn, dottern Kerstin, som var född 1798, dottern Karolina, född 1800 och sonen Lars född 1803.

En kväll i slutet av maj 1826 mådde Kerstin illa och gick upp till sitt rum tillsammans med modern Britta. Modern fattade snart misstankar och avslöjade att Kerstin var långt framskriden med barn. Tydligen hade hon blivit gravid med en dräng från närheten.

Redan nästa morgon födde Kerstin en liten pojke. Eftersom Kerstin inte var gift och modern inte vill stå med skammen att ha en dotter med en oäkting, föreslog hon att de skulle göra sig av med barnet, vilket Kerstin gick med på.

De letade fram trasor som de tryckte mot gossens mun tills han slutade att andas.

För att bli av med spädbarnsliket hackade de sönder kroppen med en vass spade. De sju små likdelarna virade de in i trasorna och bar ut dem i skogen där de grävde ner dem.

Samvetskvalen över att inte åtminstone ha kunnat ge barnet en begravning blev för stora och några dagar senare grävde de upp likdelarna och bar dem på natten till kyrkogården där de gjorde en grop och la stumparna i.

Hemsjö kyrka 29/8 1900 Foto Ludwig Ericson

Omgivningen fattade dock snart misstankar om att Kerstin fött ett barn och att det mördats. Kerstin och modern greps och fördes till häktet i Alingsås.

Domstolsförhandlingarna fördes i Kullings Häradsrätt och där erkände de båda ganska snart.

Båda dömdes till halshuggning av häradsrätten.

Domen skulle dock fastställas av Göta Hovrätt, vilket den gjorde den 11 augusti 1826. Kerstin fick emellertid nåd från dödsstraffet och kom undan med endast fängelse på vatten och bröd i 20 dagar. Tjugo dagar på vatten och bröd var maxstraffet för män, kvinnor ca tolv dagar. Detta eftersom ingen överlevde mer än så på kontaminerat vatten och ruttet bröd, de fick magsjuka och blev förgiftade. Ibland när någon dömdes till maxstraffet så fick de en möjlighet att välja mellan att halshuggas eller att sitta på vatten och bröd och en del valde det snabbare sättet att dö.

Modern som ansågs ha varit den pådrivande kom dock inte undan och hennes dödsstraff kvarstod.

Modern Britta flyttades från häktet i Alingsås till Vänersborgs fängelse.

Ett knappt halvt år efter att domen fastställts av Göta Hovrätt avrättades Britta Larsdotter på Härsbergets avrättningsplats i Alingsås. Den 29 januari 1827 fick således Britta sluta sina dagar först genom att halshuggas och sen genom att brännas på bål.

Så här beskrivs avrättningen i kyrkoarkiven:

”För hvilken brott Missgerningsmän lidit dödsstraff: År 1827 d: 29 Januarij halshöggs och brändes Hustru Britta Larsdotter ifrån Köck, 61 år gammal för det hon mördat d: 20 Juni 1826 sin Dotters oägta Barn”

Britta var född den 15 februari i Färjenäs Hemsjö, som dotter till Lars Andersson och Karin Olofsdotter.

Kerstin föddes 1798 på Krok i Hemsjö och dog den 23 november 1871 i Hemsjö. Dessförinnan gifte hon sig år 1833 i Alekärr med Sven Andersson från Nedergården i Kärragärde också i Hemsjö. De båda fick två barn.

Dottern Anna Christina föddes 1833, samma år som Kerstin gifte sig och endast 7 år efter att Kerstin och modern mördat Kerstins oäkta barn.

Två år senare fick de en son som döptes efter sin farfar Erik.

VON SCHWARTZENHOFF OCH HEMSJÖ (Läs mer här)

Ätten von Schwartzenhoff har sitt ursprung från Pålstorp i Hemsjö. De blev även ägare till Iglabo i Ljur, när Bengt von Schwartzenhoff köpte gården 1687.

Pålstorp

1650

 • Nils Andersson

1651-

 • Olof Bengtsson-Svart f 1587 i Essunga död 1670
 • h 40 Anna Plantina f 1619 i Leipzig Tyskland död 1690
 • s Bengt f 1647 se nedan
 • s Johan f 1649 se nedan
 • s Anders f 1652
 • d Anna Maria g m Wilhelm Ahlin

???-???

 • Bengt Olofsson-Schwartzhof f 1647 i Pålstorp död 1721
 • h 76 Katarina Dorothea Orwegen
 • d Anna Plantina f 1677
 • d Jisken Justina f 1678
 • d Christina
 • d Maria
 • d Anna Sofia g m Christer Lood
 • s Carl Gustav
 • s Gustav Adolf
 • s Carl Fredrik
 • s Otto Wilhelm
 • s Ulrik Ludvig f 1681

familjen till Iglabo Ljur

???-???

 • Johan von Roos
 • h Maria Kempenfeldt
 • s Anna Hedvig f 1688

???-???

 • löjtnant Johan Schwartzhof f 1649 i Pålstorp
 • h Agneta Cederholm f 1661 död 1713
 • d Hedvig Eleonora f 1688 se nedan
 • d Maria Dorothea f 1690 se nedan
 • s Carl Gustav f 1692 var fånge i Sibirien

???-???

 • Matthias Björnberg fänrik
 • h Hedvig Eleonora Scwartzhof f 1688 i Pålstorp
 • s Jean Fredrik f 1721
 • d Charlotta f se nedan
 • s Alexander f 1725
 • s Fredrik David

???-???

 • Johan Gabriel Unge rustmästare
 • h 34 Maria Dorothea Schwartzhof f 1690 i Pålstorp död 1765

???-???

 • Johan Grund död 1742
 • h 42 Charlotta Björnberg f i Pålstorp

???-???

 • Charlotta omgift 47 med
 • Peter Unge f 1710 död 1749 sergeant (Anders Olofsson o Rebecka Unge)
 • s Alexander f 1748 se nedan

???-???

 • Charlotta omgift 50 med
 • Carl Gustav Schwartzhof f 1727 i Iglabo Ljur sonson till Bengt Schwartzhof
 • s Otto Wilhelm f 1751 död 1759
 • s Ulrik Christoffer f 1755 se nedan
 • d Hedvig Maria f 1757 död 1783
 • s Carl Mats f 1758 död 1759
 • Stina Hasselroth f 1709 död 1777
 • Alexander Unge f 1748 i Pålstorpstupad 1807 vid Stralsund

1807

UC von Schwartzhof Hof Hällstad

1821

inköpt för 2 966 rd hit från Edsås ca 1807

 • Sven Bengtsson f 1771 i Edsås
 • h Katarina Eriksdotter f 1772 i Ödenäs?
 • s Anders f 1796 gift i Brasegården
 • s Erik f 1798
 • s Carl f 1799
 • d Anna Katarina f 1803
 • d Elin f 1805 gift i Högen
 • d Johanna f 1812
 • s Benjamin f 1814

???-???

 • Erik Svensson f 1798 i Edsås se ovan
 • h Anna Britta Andersdotter f 1803
 • d Johanna f 1827
 • d Britta Christina f 1829
 • d Cajsa f 1831
 • s Anders f 1734
 • s Johannes f 1823

Betygsätt berättelsen!

Betyg 5 / 5. Omdömen 3

Ingen som har tyckt till än

Dela med dig till dina vänner

FÖRSLAG BERÄTTELSER

DAGBOK

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Februari D. 19 T.

"D. 19 T. halfklart, starkt töväder, slädföret bortskämt. På morgon gick Rydberg till Wårgårda. På e. m. klart. Högg jag ved åt mig. På afton 2 gr. k. Kl 10 kom Rydberg hem. Emil var i Wårgårda med potatis och fick der 6 kronor per tunna. Fredr. Gustafsson på Iglabo...

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Februari D. 18 M.

"D. 18 M. Mulet, lugnt, 2 gr. blidt. På f. m. voro A. Johansson i Eggvena Håkansg. med 2 hästar och A. Eriksson i Hoberg Postg. med 1 häst här och köpte virke. Rydberg körde hem bräder från Krutg. På e. m. var Rydberg i Norunga Prestg. hvarest förrättades auktion å de...

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Februari D. 17 S.

"D. 17 S. Mulet, nästan lugnt på m. 6 gr. k. På f. m. var jag i Nolhagen, en rätt tröttsam promenad, emedan snön största delen af vägen räckte till knävecken, på återvägen mötte jag kommunalnämndsordföranden Fredrik Andersson i Kättlingabo, som promenerande var på väg...

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Februari D. 16 L.

"D. 16 L. Strömoln, lugnt, på m. 6 g. kallt. På f. m. voro Rydberg och Emil ute och skottade upp vägen från Iglabo förbi Tolsg. till Ljur stom. Jag skottade vägar på gården, samt sågade och högg ved åt mig. Frun och Hulda hade tagit sig bak före (eller rättare)...

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Februari D. 15 F.

"D. 15. Fr. klart, lugnt, på m. 7 gr. kallt. På f. m. var jag i Långaredsboden, vid Ljurs bod mötte jag Ljurs snöplog förspänd med 4 hästar, hvars snöskottningsdistrikt räcker från Öna till Stommen. Strax hitom Långared mötte jag Långareds snöplog, äfven förspänd med...

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Februari D. 14 Th.

"D. 14 Th. Mulet på m. 5 gr. k., blåst och starkt yrväder, På e. m. 3 gr. blidt, starkare blåst och snöyra. Jag har hela dagen arbetat med att sätta skaft på skedar och knifvar. Hulda hjelpte Emil med tröskning. På afton, frun är orolig öfver att Rydberg ej hemkommer...

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Februari D. 13 O.

"D. 13 O. Strömoln på m. 11 gr. kallt. Något blåsigt. Hulda blef hastigt illamående under natten, men är nu på morgon kry igen. På f. m. satte jag skaft på 3-ne afbrutna metallskedar, den ena skänkte jag till frun, den andra till Alma och den 3-dje till Hulda. På e....

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Februari D. 12 T.

"D. 12 T. Klart, på morgon 17 gr. k. På f. m. var jag i Nolhagen med tidningar, samt återtog äldre tidningar. Rydberg körde hem ved från skogen. Vid m. t. 10 gr. kallt. På e. m. gjorde jag blanksmörja, Rydberg sålde sitt lilla gula sto till J. H. Österberg, och reste...

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Februari D. 11 M.

"D. 11 M. Första rättegångsdagen med Gäsene härad. 18 gr. kyla, strömoln, narigt. Voro Rydberg och jag vid tinget i Ljung. Några handlingar emottogs ej från någondera af parterna, utan saken dem emellan kommer att vid detta tinget afslutas. Jag slapp att vittna, men...

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Februari D. 10 S.

"D. 10 S. På m. halfklart nästan lugnt 12 gr. k. vid m. t. 10 gr. På e. m. klart var Petersson uppe hos mig. Karl Andersson i Gundlered var hos Rydberg. Flickorna Hulda och Nanny voro äfven en stund uppe hos mig och sågo i mina böcker." Hulda...

 

BookBeat

Över 200.000 ljudböcker på lager

Prova på GRATIS i två veckor. Klicka här.

ALLA BERÄTTELSERNA

KÄLLOR

Abraham Winka: En Gårds Historia

Linnar Linnarsson: Bygd By och Gård

Karl Eriksson: Gårdsägarn Torparn och Knekten

J. W. A. Yllander: Min dagbok året om 1889

Stig Svenssons memoarer: Bondeminnen

Stefans Hemsida

Svältornas Fornminnesförenings: årskrifter

Kyrkoböcker