ANNA MARIA ELFMAN

Karta över Iglabos domäner 1687. Klicka på kartan för att se en förstoring

ANNA MARIA ELFMAN OCH MAMSELLERNA von SCHWARTZENHOFF

Efter sin makes, Otto Wilhelm Bengtsson von Schwartzenhoff, död 5/5 1745, kom Anna Maria Arivdsdotter Elfman att flytta till sin svåger och svägerska Ulrik Ludvig Bengtsson von Schwartzenhoff och Margareta Lillie af Aspenäs på Iglabo. Svågern Ulrik Ludvig avled 14/8 1754. Hennes svägerska Margareta hade dött 7 år tidigare. Endast Ulriks systrar Anna Sofia och Maria von Schwartzenhoff levde då fortfarande.

Anna Maria var dotter till Arvid Arvidsson Elfman och Anna Hartvig. Fadern Arvid var en av tre söner till Arvid Elfman. De andra sönerna hette Nils och Christoffer. Nils Arvidsson Elfman adlades 1690 med namnet Elfvencrona och introducerades på Riddarhuset med nummer 1211.

Anna Maria och hennes barn blev ägare till gården eftersom Otto Wilhelm von Schwartzenhoff varit den av bröderna som levt senast. Döttrarna räknades inte i detta sammanhang.

Anna Maria och maken Otto Wilhelm hade sju barn varav åtminstone fem av dem låtit tala om sig.

  • Anna Dorotea (3/6 1721 Dalum – 9/11 1796 Iglabo), gift med löjtnanten Carl Gustaf Timell, född 23 december 1723 i Dalum och död på Iglabo 18 april 1799.
  • Bengt Adolf (24/6 1724 – 8/5 1725)
  • Catarina (24/2 1726 – 2473 1726)
  • Carl Gustaf (12/5 1727 Grytås–23/11 1806 Hov, Hällstad), gift med Charlotta Björnberg (7/5 1722 Hof –22/1 1791 Hof).
  • Christina Juliana (3/6 1730 Grytås – 7/10 1810 Iglabo) Ogift.
  • Chatarina Maria (23/2 1734 Grytås–14/5 1804 Iglabo), gift 19/9 1756 med komministern Anders Bergman (Andreas Haqvini Bergman), Svenstorp, (född 1721 i Hol och död 25/10 1773 Svenstorp). Anders var son till korpral Håkan Bergman, född 1687 och död 1743 i Siene och hans fru Annika Berggren, född 1687 och död 1751.
  • Eric Gustaf (12/1 1739 Grytås – 17/6 1786 Ansered, gift med Johanna Granberg ( – 6/10 1784

Systrarna Anna Dorotea och Anna Sofia skänkte i slutet av 1700-talet en femarmad ljusstake till Ljurs kyrka. Ljusstaken finns nu i bruk i Nårunga kyrka.

Den 10 september 1770, 25 år efter maken, avled Anna Marta Elfman på Iglabo. Hon blev 71 år gammal och ligger troligen begraven på Ljurs kyrkogård.

Äldsta dottern Anna Dorotea och hennes man, Carl Gustaf Timell, bosatte sig nu på gården. Timells namn förekommer ofta i kyrkostämmoprotokoll i slutet av 1700-talet. Bl a var han med om beslutet att restaurera Ljurs gamla kyrka 1784 och lyckades därmed förlänga kyrkans livslängd ytterligare en mansålder.

På Iglabo bodde nu också minst tre av Anna Doroteas systrar, Chatarina Maria Bergman, kallad ”komministerskan”, den yngsta ogifta systern Christina Juliana, som dog i rödsot den 7 oktober 1810, och Anna Sofia. Alla fyra systrarna lämnade återkommande bidrag till Ljurs fattigkassa, och i husförhörslängderna nämnes deras namn med aktning. De titulerades ”högvälborna” eller ”högaktade mamsellerna von Schwartzenhoff”.

Betygsätt berättelsen!

Betyg 0 / 5. Omdömen 0

Ingen som har tyckt till än

Dela med dig till dina vänner

FÖRSLAG BERÄTTELSER

DAGBOK

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Februari D. 19 T.

"D. 19 T. halfklart, starkt töväder, slädföret bortskämt. På morgon gick Rydberg till Wårgårda. På e. m. klart. Högg jag ved åt mig. På afton 2 gr. k. Kl 10 kom Rydberg hem. Emil var i Wårgårda med potatis och fick der 6 kronor per tunna. Fredr. Gustafsson på Iglabo...

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Februari D. 18 M.

"D. 18 M. Mulet, lugnt, 2 gr. blidt. På f. m. voro A. Johansson i Eggvena Håkansg. med 2 hästar och A. Eriksson i Hoberg Postg. med 1 häst här och köpte virke. Rydberg körde hem bräder från Krutg. På e. m. var Rydberg i Norunga Prestg. hvarest förrättades auktion å de...

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Februari D. 17 S.

"D. 17 S. Mulet, nästan lugnt på m. 6 gr. k. På f. m. var jag i Nolhagen, en rätt tröttsam promenad, emedan snön största delen af vägen räckte till knävecken, på återvägen mötte jag kommunalnämndsordföranden Fredrik Andersson i Kättlingabo, som promenerande var på väg...

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Februari D. 16 L.

"D. 16 L. Strömoln, lugnt, på m. 6 g. kallt. På f. m. voro Rydberg och Emil ute och skottade upp vägen från Iglabo förbi Tolsg. till Ljur stom. Jag skottade vägar på gården, samt sågade och högg ved åt mig. Frun och Hulda hade tagit sig bak före (eller rättare)...

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Februari D. 15 F.

"D. 15. Fr. klart, lugnt, på m. 7 gr. kallt. På f. m. var jag i Långaredsboden, vid Ljurs bod mötte jag Ljurs snöplog förspänd med 4 hästar, hvars snöskottningsdistrikt räcker från Öna till Stommen. Strax hitom Långared mötte jag Långareds snöplog, äfven förspänd med...

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Februari D. 14 Th.

"D. 14 Th. Mulet på m. 5 gr. k., blåst och starkt yrväder, På e. m. 3 gr. blidt, starkare blåst och snöyra. Jag har hela dagen arbetat med att sätta skaft på skedar och knifvar. Hulda hjelpte Emil med tröskning. På afton, frun är orolig öfver att Rydberg ej hemkommer...

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Februari D. 13 O.

"D. 13 O. Strömoln på m. 11 gr. kallt. Något blåsigt. Hulda blef hastigt illamående under natten, men är nu på morgon kry igen. På f. m. satte jag skaft på 3-ne afbrutna metallskedar, den ena skänkte jag till frun, den andra till Alma och den 3-dje till Hulda. På e....

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Februari D. 12 T.

"D. 12 T. Klart, på morgon 17 gr. k. På f. m. var jag i Nolhagen med tidningar, samt återtog äldre tidningar. Rydberg körde hem ved från skogen. Vid m. t. 10 gr. kallt. På e. m. gjorde jag blanksmörja, Rydberg sålde sitt lilla gula sto till J. H. Österberg, och reste...

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Februari D. 11 M.

"D. 11 M. Första rättegångsdagen med Gäsene härad. 18 gr. kyla, strömoln, narigt. Voro Rydberg och jag vid tinget i Ljung. Några handlingar emottogs ej från någondera af parterna, utan saken dem emellan kommer att vid detta tinget afslutas. Jag slapp att vittna, men...

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Februari D. 10 S.

"D. 10 S. På m. halfklart nästan lugnt 12 gr. k. vid m. t. 10 gr. På e. m. klart var Petersson uppe hos mig. Karl Andersson i Gundlered var hos Rydberg. Flickorna Hulda och Nanny voro äfven en stund uppe hos mig och sågo i mina böcker." Hulda...

 

BookBeat

Över 200.000 ljudböcker på lager

Prova på GRATIS i två veckor. Klicka här.

ALLA BERÄTTELSERNA

KÄLLOR

Abraham Winka: En Gårds Historia

Linnar Linnarsson: Bygd By och Gård

Karl Eriksson: Gårdsägarn Torparn och Knekten

J. W. A. Yllander: Min dagbok året om 1889

Stig Svenssons memoarer: Bondeminnen

Stefans Hemsida

Svältornas Fornminnesförenings: årskrifter

Kyrkoböcker