MÖRDANDE HUNGER

Barn vid ett torp och en brunn. Foto Hilding Mickelsson

AVSKEDAD SOLDAT

Nils Nilsson föddes i början av april 1782 på Stenhögen i Ornunga, som son till Nils Larsson och Britta Larsdotter.

Han gifte sig 1807 med Maja Carlsdotter, född 1787 på Ljurs Stom, dit de flyttade efter att de gift sig. Nils blev soldat och tog namnet Att. Han tjänade för Tolsgårdens rote nr 302, numera kallad Osdal, i början på 1820-talet.

BARNARIK FAMILJ

Medan de bodde i Stommen fick Nils och Maja barnen:

 • Anna, född 14/5 1807 i Ljurs Stom. Anna fick en oäkta dotter 1834 med namnet Ella (Petronella). Hon föddes 30/12 1833 och Anna uppgav att fadern var Pehr Magnus Åhman. Anna levde kvar på Enebacken till efter 1845 tillsammans med dottern efter att de andra flyttat eller dött. Petronella gifte sig senare i Tolsgårdens Soldattorp med soldaten Anders Herrman, född 1837 och son till soldaten Lars Frisk från Kyrketorpet i Ornunga. Petronella dog 1929 på Östtorp Frälsegården i Ljur 10 år efter maken.
 • Johanna föddes 1810 på Ljurs Stom. Hon flyttade till Långareds Kvarn 1827.
 • Lars föddes 13/12 1813 också på Ljurs Stom. Han dog tre veckor efter födseln den 5/1 1814 på Enebacken.
 • Olaus född 30/7 1816 Ljurs Stom. Han flyttade till Korpås 1831.
 • Catharina, född 29/1 1820 på Ljurs Stom. Hon gifte sig i Molla och flyttade 1836 till Bredared.
 • Christina, född 4/8 1823 på Ljurs Stom. Hon flyttade 1839 till Skattegården.

Soldattorpet nr 302 Osdal. Oskar Blomgren och makan Ada hade 12 barn.

Karin född 1912, näst yngst, har nyss konfirmerats. Foto från 1926.

Ungefär 100 år tidigare tjänade Nils Att som soldat här på soldattorpet

Nils Att blev av någon anledning avskedad i förtid och stod därför på bar backe med hustru och fem hungriga barn utan utkomst.

Familjen, som förutom Nils och Maja, bestod av barnen, Anna, 18 år, Johanna, 15 år, Lars, 12 år, Olaus, 9 år och minstingen Catharina som var 5 år gammal, flyttade 1825 till Enebacken, på utmarken mot Korpås, och tog upp ett torp där.

ENEBACKEN

Enebacken låg på Iglabos mark på gränsen mot Korpås. Klicka på bilden för en förstoring

På Enebacken bodde Anna Andersdotter, född 1751 i Kubbåsen Tämta, dotter till Anders Jonsson-Fastberg. 1781 hade hon flyttat från Kubbåsen till Ljurs kvarn där hon gifte sig med Anders Larsson den 7e januari samma år. Bara några månader senare, den 4 mars 1781, dog Anders när han krossades av kvarnhjulet.

Den 21 oktober samma år fick Anna en dotter som hon även gav namnet Anna. Dottern föddes alltså 7 månader efter att fadern förolyckades så dramatiskt på kvarnen.

Annas faderlösa dotter Anna, född 1881, fick en ”oäkta” dotter som hon gav namnet Johanna och som föddes i Januari 1812.

1824 flyttade modern från Enebacken till Asklanda, men dottern och dotterdottern blev kvar på Enebacken.

NILS OCH MAJA FÅR FLER BARN

Snart fick Nils och Maja Att fler barn:

 • Carl, född 29/1 1827 Enebacken och död 4/3 1830
 • Carl Otto, född 1833 Enebacken. Blev senare soldaten Rapp.

Stugan var liten och låg, men Att hade tydligen gjort sitt bästa, Han hade byggt en ganska bra ladugård med lador och tröskloge, samt plats för en ko. Brunn och potatiskällare fanns även. Han hade planterat en liten vacker trädgård. Där växte stora aplar, en dunge plommonträd och några bärbuskar.

SVÄLTANDE BARN

Om än bostaden var hjälpligt ordnad, var det svårt att kunna försörja den stora familjen under dessa hårda tider.

Då Att inte kunde skaffa mat till de svältande barnen, blev han förtvivlad och beslutade att söka döden och på det sättet hjälpa familjen att få bidrag från fattigvården.

Efter en rådplägning med hustrun gick han och ställde sig på huvudet i brunnen. Detta hände den 9 maj 1845.

FAMILJEN SPLITTRAS

Änkan Maja bodde kvar på Enebacken i sex år tills hon dog den 12 mars 1851. Då hade alla barnen förutom den äldsta dottern, Anna, född 1807, lämnade hemmet.

Anna bodde ensam kvar i den lilla stugan. Karl Eriksson berättade: ”Under mina barnaår var hon vår närmaste granne. Anna berättade om hur svår hungersnöd det varit i hennes barndom. Bland annat talade hon om, att i hennes hem blandades fårspillning i brödet för att göra detta drygare. Här på orten fanns vid denna tid ingen skog, varför man inte kunde tillgripa den beprövade utvägen att baka barkbröd.”

Annas syster Stina född 1823 hade uppfört en egen stuga nära Annas, på Iglabo mark. Här bodde sedan även den oäkta sonen Alexander, född 1855 med familj. Stugan kallades Nordtorp ”Attes” och den lilla åkerlappen bredvid ”Atta-Sanders” åker. Stina dog den 16 januari 1887, varefter sonen med familj emigrerade till Amerika.

Systern Catharina var gift i Molla och brodern Karl blev soldat med namnet Rapp.

Ljurs Kvarn byggd 1888. Foto Gustaf Ewald. Vänersborgs Digitalmuseum

LJUR IGLABO ENEBACKEN

(TIDIGARE GUNDLERED)

ca 1812

 • Anna Andersdotter, piga på Enebacken (detta är troligtvis Anna Andersdotter och Anders Larssons dotter född 21/10 1881 på Enebacken)
 • d Johanna f jan 1812 i Enebacken, ”fader oangiven”

ca 1818

 • Anders Andersson
 • h Sara Larsdotter
 • d Anna f 25/12 1818 i Enebacken

ca 1820

 • Anna Andersdotter f 8/9 1751 i Kubbåsen Tämta, änka 4/3 1751 Ljurs kvarn, t Asklanda 1824

 

 • Nils Nilsson-Att f 3/4 1782 i Ornunga Stenhögen f d soldat son till Nils Larsson o Britta Larsdotter död 9/5 1845 ”Genom våda” (dränkte sig i brunnen/RL)
 • h Maria Karlsdotter f 1787 i Ljurs Stom död änka 12/3 1851 Enebacken
 • d Anna f 1/2 1807 se nedan
  • u ä Petronella f 1/1 1834 Enebacken, ”fadern uppges vara Pehr Magnus Åhman i Hjers…”
 • d Johanna t Långareds Kvarn 27
 • s Olaus f 1816 t Korpås 31
 • d Christina f 1823 till Skattegården 1823
 • d Katarina f 1820 gift i Molla (till Bredared 1836)
 • s Carl f 1827 död 1830
 • s Carl f 1833 blev soldat Rapp

1845-

 • Anna Nilsdotter-Att f 1/2 1807
 • d Petronella f 1/1 1834 (Persdotter) gift Herrman Tolsgårdens Soldattorp

LJUR STOMMEN GÅRD 2

1775–1807

 • Carl Jonsson f 1749 i Ljurs Stom död 1818
 • h76 Maria Jonsdotter f 1748 i Åredstorp död 1815 dotter till Jon Lidström
 • d Anna f 1777 g m Andreas Larsson Kämpagården till Lillegården
 • s Andreas f 1780
 • d Ingegerd f 1782 g05 m Lars Larsson Kämpagården
 • d Maria f 1787 g07 m Nils Att Enebacken se nedan

1807–1815

 • Nils Nilsson-Att f 3/4 1782 i Ornunga Stenhögen d 9/5 1845 Enebacken ”Genom våda” (dränkte sig i brunnen)
 • h 1/2 1807 Maria Karlsdotter f 1787 i Stommen se ovan
 • d Anna f 1/2 1807
 • d Johanna f 1810
 • s Lars f 1813

till torp under Tolsgården ca 1815, senare till Enebacken

Betygsätt berättelsen!

Betyg 4 / 5. Omdömen 4

Ingen som har tyckt till än

Dela med dig till dina vänner

FÖRSLAG BERÄTTELSER

DAGBOK

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Februari D. 19 T.

"D. 19 T. halfklart, starkt töväder, slädföret bortskämt. På morgon gick Rydberg till Wårgårda. På e. m. klart. Högg jag ved åt mig. På afton 2 gr. k. Kl 10 kom Rydberg hem. Emil var i Wårgårda med potatis och fick der 6 kronor per tunna. Fredr. Gustafsson på Iglabo...

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Februari D. 18 M.

"D. 18 M. Mulet, lugnt, 2 gr. blidt. På f. m. voro A. Johansson i Eggvena Håkansg. med 2 hästar och A. Eriksson i Hoberg Postg. med 1 häst här och köpte virke. Rydberg körde hem bräder från Krutg. På e. m. var Rydberg i Norunga Prestg. hvarest förrättades auktion å de...

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Februari D. 17 S.

"D. 17 S. Mulet, nästan lugnt på m. 6 gr. k. På f. m. var jag i Nolhagen, en rätt tröttsam promenad, emedan snön största delen af vägen räckte till knävecken, på återvägen mötte jag kommunalnämndsordföranden Fredrik Andersson i Kättlingabo, som promenerande var på väg...

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Februari D. 16 L.

"D. 16 L. Strömoln, lugnt, på m. 6 g. kallt. På f. m. voro Rydberg och Emil ute och skottade upp vägen från Iglabo förbi Tolsg. till Ljur stom. Jag skottade vägar på gården, samt sågade och högg ved åt mig. Frun och Hulda hade tagit sig bak före (eller rättare)...

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Februari D. 15 F.

"D. 15. Fr. klart, lugnt, på m. 7 gr. kallt. På f. m. var jag i Långaredsboden, vid Ljurs bod mötte jag Ljurs snöplog förspänd med 4 hästar, hvars snöskottningsdistrikt räcker från Öna till Stommen. Strax hitom Långared mötte jag Långareds snöplog, äfven förspänd med...

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Februari D. 14 Th.

"D. 14 Th. Mulet på m. 5 gr. k., blåst och starkt yrväder, På e. m. 3 gr. blidt, starkare blåst och snöyra. Jag har hela dagen arbetat med att sätta skaft på skedar och knifvar. Hulda hjelpte Emil med tröskning. På afton, frun är orolig öfver att Rydberg ej hemkommer...

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Februari D. 13 O.

"D. 13 O. Strömoln på m. 11 gr. kallt. Något blåsigt. Hulda blef hastigt illamående under natten, men är nu på morgon kry igen. På f. m. satte jag skaft på 3-ne afbrutna metallskedar, den ena skänkte jag till frun, den andra till Alma och den 3-dje till Hulda. På e....

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Februari D. 12 T.

"D. 12 T. Klart, på morgon 17 gr. k. På f. m. var jag i Nolhagen med tidningar, samt återtog äldre tidningar. Rydberg körde hem ved från skogen. Vid m. t. 10 gr. kallt. På e. m. gjorde jag blanksmörja, Rydberg sålde sitt lilla gula sto till J. H. Österberg, och reste...

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Februari D. 11 M.

"D. 11 M. Första rättegångsdagen med Gäsene härad. 18 gr. kyla, strömoln, narigt. Voro Rydberg och jag vid tinget i Ljung. Några handlingar emottogs ej från någondera af parterna, utan saken dem emellan kommer att vid detta tinget afslutas. Jag slapp att vittna, men...

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Februari D. 10 S.

"D. 10 S. På m. halfklart nästan lugnt 12 gr. k. vid m. t. 10 gr. På e. m. klart var Petersson uppe hos mig. Karl Andersson i Gundlered var hos Rydberg. Flickorna Hulda och Nanny voro äfven en stund uppe hos mig och sågo i mina böcker." Hulda...

 

BookBeat

Över 200.000 ljudböcker på lager

Prova på GRATIS i två veckor. Klicka här.

ALLA BERÄTTELSERNA

KÄLLOR

Abraham Winka: En Gårds Historia

Linnar Linnarsson: Bygd By och Gård

Karl Eriksson: Gårdsägarn Torparn och Knekten

J. W. A. Yllander: Min dagbok året om 1889

Stig Svenssons memoarer: Bondeminnen

Stefans Hemsida

Svältornas Fornminnesförenings: årskrifter

Kyrkoböcker