DERAS BROTT VAR HUNGER

Straffet blev döden

SOLDATEN ANDERS ALF

Så här berättar Karl Eriksson i ”Godsägaren Torparn och Knekten”:

Vid kanten av Trollö mosse, nära Långared i Ljur, finns en plats, som brukar kallas Alfs grav. Händelsen, till vilken Alfs grav utgör epilogen, berättades av gamla personer som var med vid den tiden det hände.

 

Stora Långared, Stenhögen och Åsen, Trollö mosse. Klicka på bilden för förstoring

Det var år 1847. Året före hade varit missväxtår och den lilla säd som skördats på Alfs små, magra tegar, var längesedan slut. Alf hade gått omkring både i hemsocknen och utsocknes för att komma över något ätbart, men det fanns inget att få för den som inte hade något att betala med. De som hade pengar kunde få köpa säd till högt pris hos personer, som hade köpt upp säd och sedan sålde till tredubbla priset mot vad de själva betalat, men endast mot kontant betalning. Alf hade inga penningar och inget annat heller, som dög att lämna i vederlag. Enda kon hade länsmannen sålt som pant för gammal skuld redan på våren. Att fördraga hungerns kval fick väl gå för Alf och hans hustru, men att höra barnens grät efter mat var värre och gjorde dem förtvivlade.

DERAS BROTT VAR HUNGER

En natt blev Alf ertappad av drängarna på det närbelägna kaptensbostället Åsen i färd med att i en påse gnugga korn ur kärvarna på ett avmejat rågfält.

Gustaf Bogislaus von Segebaden (5/1785 – 5/7 1856)

Major och postmästare i Borås

Han leddes fram till boställsinnehavaren, kaptenen, som vid denna tid var friherren och riddaren vid Svärdsorden Gustaf Bogilaus von Segebaden av en icke introducerad adlig gren. Denne som inte bara var den bestulne, utan därtill soldatens överordnade och förman, gav order om att hämta böstebocken, varefter han själv verkställde bestraffningen med att tjuven pryglades mot bocken.

Böstebock mot vilken säden böstades

Väl uppkommen på benen igen tvingades han att tacka för bestraffningen och lova att aldrig stjäla mer. ”Nu har du fått vad du får här, men i morgon skickar jag bud pil länsman, sedan blir det prygel på galgbacke vid Mörlanda”.

Någon sömn blev det ej för Alf eller hans hustru den natten. Det blev i stället en ångestfylld rådplägning om vad de skulle ta sig till nu, då Alf blivit ertappad som tjuv och ådragit sig sin kaptens onåd, och inför hotet med länsmannen och galgbacken. Vid soluppgången var beslutet fattat. Socknen får ta hand om barnen. Värre svält och elände kan det knappast bli för dem än det varit. För Alf var det bäst att komma ifrån alltihop.

HANS STRAFF BLEV DÖDEN

”Bäst att du går med detsamma”, sa hustrun. ”Det blir bara värre när barnen vaknar och skriker efter mat”. Så följde hon sin man på väg mot Trollö sjö. Väl nere vid stranden tycktes mod och krafter ha svikit Alf, ty enligt fleras berättelser manade hustrun på honom och bad honom skynda sig ”för det blir värre om länsman tar dig”.

När det var över för Alf gick hustrun fram till ett närbeläget ställe och talade om vad som hänt. Då någon av grannarna kom till Församlingens kyrkoherde, Anders Hultberg, för att anmäla den ledsamma händelsen och få besked om var på kyrkogården Alfs grav skulle grävas, sade kyrkoherden: ”Hade han varit endast tjuv eller endast självspilling, då hade ni kunnat gräva ner honom i södra hörnet av kyrkogården, men en sådan, som är både tjuv och självspilling, kan ni gräva ner i en mosse var som helst.”

Stora Långared, Åsen, där kaptenen bodde, Stenhögen, Anders Alfs hem, Trollö sjö, där han dränkte sig och Trollö mosse där han begravdes

Efter detta besked grävdes Alfs grav i Trollö mosse.

Alfs änka överlevde den svåra tiden. Hon skaffade sig en liten inkomst genom att måla möbler o. dyl. samt genom att förfärdiga ”Förningskorgar” av piltelningar. Alfs barn fick, som vanligt på den tiden, söka sin utkomst i Amerika.

När Alfs änka ”Alvesa” var omkring 80 år anträdde hon en resa till Amerika för att bo hos sina barn. Detta blev dock för mycket för den gamla. Hon dog under sjöresan. Det var en särskild tragedi att Alf fick sitt vilorum i Trollö mosse och hans hustru i Atlanten.

I kyrkboken för Nårunga församling, vid ”döde i Ljurs socken 1847” står det om Alf: ”Död liggande ute på marken i Trollö sjö. Fick ej begrafvas”.

ALF GRÄVS UPP

Tack till Bengt Karlsson för fotot. Klicka bilden för förstoring

Nästan 130 år senare bestämdes att Anders Alf skulle få en anständig vila och begravas på kyrkogården. Liket, som var välbevarat tack vare mossen, kremerades och stoftet lades i vigd jord 1976.

Tack till Bengt Karlsson för fotot. Klicka bilden för förstoring

Soldaten Anders Alfs gravvård på Nårunga kyrkogård. Den har inskriptionen: Soldaten vid Kungl, Älvsborgs regemente Gäsene komp. nr 308 Anders Alf född 20.6.1787 död 27.8.1847. Stoftet tagit vigd jord den 11.9.1976. Ljurs samfällighet reste stenen.

ANDERS ALF KRONOLOGI

Anders Nilsson Alf, född den 20 juni 1787 i Borgstena och soldat vid Kungl. Älvsborgs regemente Gäsene Komp. Nr 308.

Anders far hette Nils Andersson och modern Catharina Månsdotter.

Anders begick självmord den 17/8 1847 genom att dränka sig i Trollö sjö.

Anders Alf hade plockat på sig rågkorn som fallit till marken efter höstskörd på kaptensbostället Åsen i Ljurs socken. Kornen skulle ändå inte tas tillvara men han togs på bar gärning och handlingen klassades som stöld.

Följande dag skulle han ställas inför rätta. För att slippa hängning eller spöstraff som kunde leda till invalidisering samt den förnedring det innebar så bestämdes att det skulle vara bäst om han tog sitt eget liv.

På natten gick han ut till Trollö sjö och dränkte sig medan hustrun Katarina såg på. Självmordet innebar att familjen skulle få bygdens medlidande och möjlighet att klara svälten.

Kroppen begravdes i Trollö mosse då självspillare inte fick läggas i vigd jord.

Anders var gift två gånger, först 1812 med Elin Jonsdotter, med vilken han fick två döttrar, Anna Cajsa och Britta Stina.

Efter Elins död gifte han om sig med Katarina Bengtsdotter född 1811 i Ornunga.

Anders och Katarina bodde på Stenhögsbacke, de så kallade Alvatorpen, som tillhörde Lilla Långared.

De fick tre döttrar. Anna Christina föddes 1834 och dog 1841 endast 7 år gammal. Sara Lisa föddes den 29e november 1837 på Stenhögsbacken och Inga Maja föddes 20e augusti 1846.

Dottern Sara Lisa gifte sig 29e december 1871 med Johan August Falej, som var född på nyårsdagen 1841 i Hova. Falej var en liten dvärg. Överkroppen var någorlunda normalt utvecklad, men benen var onaturligt korta. Då kolportör C. O. Engström flyttade från Vadsbo till Lilla Långared hade han med sig Falej, vilken blev anställd som ladugårdsskötare.

De nygifta bodde kvar hos Katarina på Sörbacken. De fick dottern Alma Serafia i november 1874. Familjen flyttade till Amerika 18e juli 1884.

Dottern Inga Maja gifte sig 1865 i Enet i Ornunga. Hon flyttade också till Amerika.

I den andra backstugan på Stenhögsbacke bodde en syster till Katarina som hette Maja. På grund av släktskapet fick hon heta ”Alva-Maja”. Maja var gift några år med en som hette Anders Petter Pettersson. Denne kallades ”Alf Anders Petter”.

De fick fyra barn. Den äldsta, Clara, föddes 1852. Johanna Mathilda föddes 20e februari 1855. Johan Fredrik föddes 1860, men han var antingen dödfödd eller dog samma år. Deras yngsta barn hette Josefina och hon föddes den 11e november 1861,

 • Clara flyttade till Hol.
 • Anders Petter dog 1894.
 • Josefina gifte sig samma år med en soldat i Horla, dit hon flyttade i april.
 • Matilda flyttade med oäkta sonen Henning Sanfrid, född 17/5 1884, till Högelid vid Åsen samma år som fadern dog.

Efter Anders död 1847 gifte Katarina om sig cirka 1855 med Lars Persson, född 1795 i Vedkärrshagen, Åred. Lars dog 1876 på Sörbacken.

Katarina reste den 26/7 1884, en vecka senare än barnen, till USA men dog på överresan.

Nästan 130 år senare bestämdes att Anders Alf skulle få en anständig vila och begravas på kyrkogården. Liket, som var välbevarat tack vare mossen, kremerades och stoftet lades i vigd jord 1976.

LJUR LILLA LÅNGARED STENHÖGSBACKE (ALVATORPEN)

1810-ca 1855

 • Anders Alf f 1787 i Bergstena död 20/6 1847 död 27/8 1847 “dränkte sig”
 • h(1) Elin Jonsdotter
 • d Anna Cajsa
 • d Britta Stina
 • h(2) Katarina Bengtsdotter f 1811 i Ornunga
 • d Sara Lisa f 1837 gift 1871 med Johan August Falej se nedan
 • d Inga Maja f 1846 gift 65 i Enet Ornunga, senare till USA

Katarina gifte om sig cirka 1855 med Lars Persson från Åred och flyttade till torpet Sörbacka under Lilla Långared

ca 1870–1884

 • Johan August Falej f 1841 i Hova “dvärg”
 • h71 Sara Lisa Andersdotter f 1837 i Stenhögsbacke se ovan till Göteborg 1861
 • d Alma Serafia f 1874

familjen till USA 1884

LJUR LILLA LÅNGARED SÖRBACKA

1858–1877

 • Lars Persson f 1795 i Vedkärrshagen Åred död 1876
 • h Catarina Bengtsdotter f 1811 i Ornunga
 • d Sara Lisa f 1837 (dotter till Anders Alf) till Göteborg 1861
 • d Inga Maja f 1846 (dotter till Anders Alf) gift 65 i Enet Ornunga, senare till USA

LJUR STORA LÅNGAREDS GÅRD

1820–1826

 • Gustaf Bogislaus von Segebaden f 5/3 1785 i dåv. Schedekamma nuv. Karl Gustavs Mark d 5/7 1856 Borås major och postmästare i Borås 1839-1856
 • h 20/2 1814 Stackared m Hedvig Charlotta Ulrika Magdalena von Braun f 21/8 1785 i Sjögården Wing d 8/2 1875 Landeriet Asplyckan Borås
 • d Juliana Amanda Maria f 1814 i Örby
 • d Hedvig Augusta Kristina f 1816 i Örby
 • s Ernst Henrik Detlof f 1819 i Örby
 • s Akats Ludvig Bogislaus f 1821
 • s Gustav Jodina Richman f 1822
 • s Hugo Baltzar Fredrik f 1824

familjen hit från Örby och vidare till Åsen Ljur 1826

LJUR ÅSEN

Kaptensboställe, upptaget 1563 som kronotorp, då Långaredsås

ca 1825–1848

 • Gustaf Bogislaus von Segebaden f 5/3 1785 i dåv. Schedekamma nuv. Karl Gustavs Mark d 5/7 1856 Borås major och postmästare i Borås 1839-1856
 • h 20/2 1814 Stackared m Hedvig Charlotta Ulrika Magdalena von Braun f 21/8 1785 i Sjögården Wing d 8/2 1875 Landeriet Asplyckan Borås
 • d Julia Amanda Maria f 1814
 • d Hedvig Augusta Christina f 1816 i Örby
 • s Achates Ludvig Bogislaus f 1821 i Örby
 • s Gustav Joakim Rickman f 1822 i St Långared
 • s Ugo Baltzar Fredrich f 1824 i St Långared

familjen kom hit från Stora Långared och flyttade 1848

-1846

 • Johan Fredrich Mannerfelt f 28/7 1794 i Hede Örby d 4/9 1846 Åsen Ljut, kapten
 • h Charlotta Jacobina Lilliecreutz f 6/8 1804 Ryfors Nykyrka friherrinna d 10/9 1875 Värnamo
 • d Jacobina Eleonora f 1839
 • d Hedvig Charlotta f 1840
 • d Lovisa f 1844

familjen flyttade till Värnamo efter Mannerfelts död

Betygsätt sidan!

Betyg 4.8 / 5. Omdömen 30

Ingen som har tyckt till än

Dela med dig till dina vänner

IGLABO

Iglabo är i en liten vacker by vid kanten av Iglabo sjö strax utanför Vårgårda. På 1600-talet fanns här bara en gård, vilken gjordes till säteri av adelsmannen Nils Nilsson Stiernflycht.

Här "föddes" det unika äpplet "Iglabo Stött" år 1687 och det finns fortfarande kvar på en del gårdar runt omkring och givetvis även i Iglabo.

De viktigaste ägarna till Iglabo har varit adelsfamiljerna Igelström, Stiernflycht, von Schwartzenhoff och Ridderbielke. Läs mer om Iglabos samtliga ägare.

Läs dagens spännande berättelse.

Klicka på bilden nedan så öppnar sig sidan med dagens spännande berättelse.

ROLF BERÄTTAR

Se kortfilmerna där Rolf berättar om adel och torpare, säterier och gårdar, hemskheter och trevliga episoder från förr.

DAGBOK 1889

1889: Februari D. 22 Fr.
"22 Fr. Klart, lugnt, på m. 12 gr. kyla. På f. m. var jag i Nolhagen. Vid 14 m. t. 7 gr. k. i skuggan. På e. m. mulet med något yrväder. Jag arbetade med bokklistring, jag gjorde äfven en virkkrok (eller virknål) åt Hulda. Rydberg stökade med sina redskap. Frun...

ALLA BERÄTTELSER

KÄLLOR

Karl Eriksson “Gårdsägarna Torparn och Knekten”

Abraham Winka: “Iglabo – En gårds historia”

J W A Yllander: “Min dagbok året om 1889”

Svältornas Fornminnesförening: årsskrifter

ArkivDigital: Kyrkoböcker

Linnar Linnarsson: Ett flertal skrifter