ADEL OCH FINT FOLK

LITE ADELSHISTORIA

Magnus Gabriel De la Gardie (1622–86) tillsammans med hustrun Maria Eufrosyne. © Nationalmuseum

På Alsnö möte skrevs år 1279 i Alsnö stadga att den tjänstemannaklass som gjorde vapentjänst till häst skulle åtnjuta frälse, det vill säga skattefrihet. Dessa var föregångare till adeln men hade inte samma privilegier.

För att en släkt ska räknas som svensk adel ska den ha erhållit svensk adelsvärdighet av den svenske regenten genom ett adelsbrev. För att vara representerad vid ståndsriksdagen krävdes att ätten var introducerad på Riddarhuset.

När den siste mannen i en adelsätt dött, kallas den utslocknad. “När den sista medlemmen dör stryks ätten i adelskalendern och i förteckningen över samtliga ätter i registret tar man bort markeringen som tyder på att ätten har levande medlemmar och skriver ett kors + samt årtalet när den dog ut på svärdssidan och något mera sker inte.” (Riddarhusets kommentar)

Sedan riddarhuset under 1600-talet instiftades att organisera och katalogisera Sveriges adel har 2 962 ätter introducerats. Omkring 80% av dessa är utslocknade. Några har också strukits fast de fortlever, till exempel Friherrliga ätter som von Albedyhl, von Segerbaden och Wadenstierna. (Ätten har bott utomlands i över 100 år och har därmed förlorat säte och stämma på riddarhuset. Dock kan den adliga, kommendörs- eller grevliga ätten vara representerad i riddarhuset.)

Observera att alla ätterna först i vår tid har kallats vid “namn”. Natt och Dag till exempel (kanske Sveriges äldsta riddarsläkt) förde redan under tidig medeltid en delad sköld i svart och vitt men de kallade sig inte Natt och Dag för det. I själva verket tvingades sentida ättlingar att börja använda detta familjenamn under slutet av 1800-talet. Medeltida ätter kallas därför efter vad skölden liknar, och inom parentes: till exempel (rosor under stjärna), eller (tillbakaseende ulv). Andra, som ätten Trolle, skrivs Trolle utan parentes men först när de själva börjar kalla sig det i något brev e.d.

Högsta klassen av adelsmän (förutom kungen) under medeltid i Sverige är jarl, en uppenbarligen ärftlig värdighet. Jarlarna kommenderade över riddarna i riksrådet, som stod över de vanliga riddarna. Steget under var sven av vapen, (de förde alltså egen sköld) och sedan svenner, i allmänhet unga adelsmän som ännu inte dubbats till riddare.

Idag finns obetitlad och betitlad adel. De betitlade adelsätterna är grevliga, och friherrliga ätter. Begreppet lågadel och högadel används inte av Riddarhuset men sammanfattningsvis kan sägas att högadeln utgjordes av de grevliga och de friherrliga ätterna jämte riddarklassen från och med 1778 inklusive de 300 äldsta adelsätterna och de så kallade kommendörsätterna (“obetitlad högadel”), medan lågadeln utgjordes av de resterande obetitlade ätterna.

På Sveriges riddarhus har de olika introducerade ätterna ett nummer, där grevar, friherrar och obetitlad adel numreras åtskilt var för sig. I regel gäller att ju lägre numret är, desto tidigare har ätten introducerats i Sverige. Nr 1 bland grevar, Brahe, är dock utslocknad sedan 1930. Det finns dock exempel på att ätter har introducerats på en utslocknad ätts nummer.

ÄTTER SOM ÄGT IGLABO

Klicka på namnet så öppnas släktträdet

IGELSTRÖM

VON SCHWARTZENHOFF

STIERNFLYCH T

RIDDERBIELKE

ADELSÄTTER

Klicka på namnet så öppnas släktträdet

ADELHEIM Nr 1886
ADELSKÖLD Nr 2029
ADELSWÄRD Nr 138
af GEIJERSTAM Nr 2010
af PETERSENS Nr 2071
af ROBSAHM Nr 2281
af ROBSON Nr 2265

AHLEHIELM Nr 1317

ALSTRÖMER Nr 302 (friherrar)
ALSTRÖMER Nr 1938
ANREP Nr 236
APPELBERG Nr 904
APPELBOM Nr 325
BELFRAGE Nr 782
BERG von LINDE Nr 1917
BERGENFELT Nr 298
BERGHMAN Nr 922
BIELKE AF ÅKERÖ Nr 8

BIELKE Nr 6 (friherrar)

BIELKE Nr 29
BILLE Nr 238
BILLE af DYBECK Nr 28
BJÖRNBERG Nr 359
BJÖRNHUFVUD Nr 358
BLOMENSKÖLD Nr 1146
BOCK von LAHMES Nr 1174
BOIJE af GENNÄS Nr 16
BONDE Nr 11
BRAHE Nr 1 (grevar)
BRATT af HÖGLUNDA Nr 49
BREITHOLTZ Nr 484
BRÅKENHIELM Nr 1055
BRUMMER Nr 1772
BURE Nr 126
BÅÅT Nr 3
BÖLLJA Nr 127
CEDERHOLM Nr 1485
CEDERSKIÖLD Nr 1117
CEDERSPARRE Nr 1511
CEDERSTRÅHLE Nr 1563
CEDERSTRÖM Nr 135
CONRADI Nr 2020
CRONSTRÖM Nr 188 (friherrar)
CRONSTRÖM Nr 786
CRUUS af GUDHEM Nr 14 (friherrar)
DANCKWART Nr 1412
DANCKWART Nr 1711
de GEER Nr 291
de la GARDIE Nr 3 (grevar)
de la GARDIE N4 4 (friherrar)
DRAKE af INTORP Nr 82
EHRENBORG Nr 1109

EHRENSTAM Nr 1682

EHRENSVÄRD Nr 113 (grevar)
EHRENSVÄRD Nr 267 (friherrar)
EKEBLAD Nr 35
EKEHIELM Nr 380
EKETRÄ Nr 137
ELFVENCRONA Nr 1211
ELGENSTIERNA Nr 1618
FALCK Nr 156
FITINGHOFF Nr 172 (friherrar)
FITINGHOFF Nr 220
FLEMING Nr 4
FLEMING Nr 26 (grevar)
FLEMING af LAIS Nr 39 (friherrar)
FLEMING af LIEBELITZ Nr 17 och 132 (grevar och friherrar)
FLEETWOOD Nr 49
FLYGGE Nr 621
FOCK Nr 1846 och 354
FOCK Nr 304 (friherrar)
FORSTENA Nr 2
FRÖLICH Nr 49 (grevar)
FRÖLICH Nr 1280
FÄGERSTJÄRNA Nr 887
GRIPENMARCK Nr 920
GRIPENSKÖLD Nr 815
GRIPENSVÄRD Nr 2183
GRUBBE Nr 335
GYLLENCREUTZ Nr 54
GYLLENFLYCHT Nr 1311
GYLLENHAAL Nr 388 (friherrar)
GYLLENHAAL Nr 814
GYLLENRAM Nr 1528
GYLLENSTIERNA af LUNDHOLM Nr 3
GYLLENSTIERNA af SVANEHOLM N 29
GYLLENSTING Nr 393
GYLLENSVAAN Nr 1969
HAMMARHJELM Nr 1033
HIERTA Nr 250
HIERTA Nr 381
HORN af KANCKAS Nr 12
HORN af MARIENBORG Nr 21 Friherrar
HORN af BJÖRNEBORG Nr 9 Grevar
HORN af ÅMINNE Nr 2 Friherrar
HÅRD af SEGERSTAD Nr 17
HÅRD af TORESTORP Nr 60
HÄSTESKO af MÅLAGÅRD Nr 187
IGELSTRÖM Nr 320
JERNFELTZ Nr 1676
JERNSKÖLD Nr 431
KAFLE Nr 70
KJERRULF VON WOLFFEN Nr 2074
KNORRING Nr 809
KRABBE Nr 2149
KRABBE af KRAGEHOLM Nr 21
KRABBE af SVANEBY Nr 46
KRAKENHOFF Nr 403
KURCK Nr 16 Friherrar
KYLE Nr 5
KÅSE Nr 139
LAGERBERG Nr 1112
LAGERBJELKE Nr 1378
LAGERBJELKE Nr 115 (grevar och friherrar)
LAGERHEIM Nr 326 (friherrar)
LAGERHEIM Nr 341 och 2118 (adel och friherrar)

LEIJONFLYCHT Nr 1088

LEIJONFLYCHT Nr 1176

LEIJONHUFVUD Nr 26 (friherrar)
LEIJONHIELM Nr 142 (friherrar)
LEJONHIELM Nr 784
LENCK Nr 448
LEWENHAUPT N2 2 (grevar)

LILLIE Nr 17 (grevar)

LILLIE af ASPENÄS Nr 109
LILLIE af GREGOR MATTSSIONS ÄTT Nr 6

LILLIEHÖÖK Nr 13 (friherrar)

LILLIEHÖÖK af FÅRDALA Nr 1
LILLIEHÖÖK af GÄLARED och KOLSTAD Nr 66
LILLIESTIELKE Nr 120
LILLIESTRÅLENr 1987
LIND af HAGEBY Nr 212
LIND i VÄSTERGÖTLAND Nr 262
LINDERSKÖLD Nr 2176
MANNERFELT NR 775
MEIJENDORFF von YXKULL Nr 74
MORGONSTIERNA Nr 339
MÖRNER Nr 91
NATT OCH DAG Nr 13

NAUCKHOFF Nr 2120

NAUCKHOFF Nr 343 (friherrar)

NIEROTH Nr 372 (och 2274) Friherrar
NORDENHIELM Nr 1110
ODENCRANTZ Nr 1947

OXE Nr 103

OXEHUFVUD Nr 102

OXENSTIERNA af CRONEBORG Nr 10 (grevar)

OXENSTIERNA af EKA och LINDÖ Nr 1 (friherrar)

OXENSTIERNA af SÖDERMÖRE Nr 4 (grevar)

PATKULL Nr 237
PIPER Nr 46 (grevar)
PIPER Nr 1899
PLANTING-BERGLOO Nr 1016
 POSSE af SÄBY Nr 57
POSSE Nr 14
PUKE N2 322 (grevar 2167 friherrar 328)
RAMEL Nr 295 (friherrar)
RIBBING Nr 15
RIDDERBJELKE Nr 1337
RIDDERBORG Nr 1428
ROOS af HJELMSÄTER Nr 51
ROSENBRÖIJER Nr 404
ROSENCRANTZ Nr 1967
ROSENHANE Nr 29 (friherrar)
ROSENSTIERNA Nr 172
ROSENSTIERNA Nr 179 (friherrar)
ROSENSTRÅLE Nr 37

ROSLADIN Nr 45

RUTENSKÖLD Nr 328
RUUTH Nr 108 (friherrar och grevar)
RUUTH Nr 690
RÅLAMB nr 59 (friherrar)
SAHLEFELT Nr 959
SCHEDVIN Nr 1970
SCHÖNSTRÖM Nr 1056
SILFVERHIELM Nr 93
SILFVERLOOD Nr 264
SILFVERSPARRE Nr 99
SILFVERSWÄRD Nr 184
SIÖBLAD Nr 75
SIÖSTIERNA Nr 1303
SJÖCRONA Nr 2273
SKYTTE af DUDERHOF Nr 8
SKYTTE af SÄTRA Nr 154
SLATTE Nr 97
SOOP Nr 10
SPARRE af ROSSVIK Nr 7

SPARRE Nr 11 (friherrar)

STAËL VON HOLSTEIN Nr 834
STACKHELBERG Nr 100
STACKELBERG Nr 113
STACKELBERG Nr 127
STACKELBERG Nr 192
STAKE Nr 47
STAKE Nr 110

STENBOCK Nr 12 (grevar)

STIERNA Nr 77
STIERNFLYCHT Nr 332
STIERNGRANAT Nr 1506
STIERNSTEDT Nr 145
STORCKENFELT Nr 502
STORE Nr 79
STRIJK Nr 177
STRÅLE af EKNA Nr 87
STRÅLE af SJÖARED Nr 223
STRÖMFELT Nr 224
STUART Nr 86
STÅLHAMMAR Nr 496
STÅLMAN Nr 266
STÅRCK Nr 233
SVENSKE Nr 258
SÖLFVERLOOD Nr 692
TAUBE af KARLÖ Nr 34
TAUBE Nr 734
TOTT Nr 26

TRANHIELM Nr 1271

TRANHIELM Nr 1316

TÖRNEFELT Nr 1051
UGGLA Nr 100
ULF af HORSNÄS Nr 56
ULFSAX Nr 107
ULFSPARRE af BROXVIK Nr 9
von AFZELIUS Nr 2240
von BOISMAN Nr 1713
von BRAUN Nr 2347
von DANCKWART Nr 191 (friherrar)
von DELLWIG Nr 176
von DELLWIG Nr 1771
von DÖBELN Nr 1519

von EGGERS Nr 1913

von GEIJER Nr 2256

von GERTTEN Nr 749

von KNORRING Nr 177 (friherrar)
von KOCH Nr 2244
von LIEWEN Nr 45
von LIEWEN Nr 67
von MENGDEN Nr 198
von MENTZER Nr 720
von MOHRENSCHILDT (MORENSKÖLD)
von NIEROTH Nr 564
von OTTER Nr 150 (friherrar)
von OTTER Nr 1575
von ROSEN Nr 85  (friherrar och grevar)
von ROSEN Nr 1905
von SAHLFELT Nr 636
von Schantz Nr 1255
von SCHWARTZENHOFF Nr 1040
von SEGEBADEN Nr 1852
von SEGEBADEN Nr 285 (friherrar)
von TIESENHAUSEN (ej introduceerad)
von UNGE Nr 1465
von WALCKER Nr 1728
von WILLEBRANDT Nr 1834
von WILLEBRANDT NR 344 (friherrar)
von YXKULL Nr 30
WRANGEL af ARDINAL Nr 37
WRANGEL af ARDINAL Nr 199
WRANGEL af FALL Nr 1859
WRANGEL af LINDEBERG Nr 41
WRANGEL af LUDENHOF N 55
WRANGEL af SALMIS Nr 13
WRANGEL af SAUSS Nr 93
WRANGEL af SAUSS Nr 279
WRANGEL af SAUSS Nr 1770
WRANGEL Nr 99
WRANGEL Nr 2092
WRANGEL von BREHMER Nr 268
WREDE Nr 27 (grevar)
WREDE af ELIMÄ Nr 44 (friherrar)
WÄDERURHORN Nr 225
WÄSTFELT Nr 1035
YXKULL Nr 76
YXKULL Nr 203
ZÖGE von MANTEUFFEL Nr 307 och 1909

ÖRN Nr 493

ÖRNFLYCHT Nr 84

IGLABO

Iglabo är i en liten vacker by vid kanten av Iglabo sjö strax utanför Vårgårda. På 1600-talet fanns här bara en gård, vilken gjordes till säteri av adelsmannen Nils Nilsson Stiernflycht.

Här "föddes" det unika äpplet "Iglabo Stött" år 1687 och det finns fortfarande kvar på en del gårdar runt omkring och givetvis även i Iglabo.

De viktigaste ägarna till Iglabo har varit adelsfamiljerna Igelström, Stiernflycht, von Schwartzenhoff och Ridderbielke. Läs mer om Iglabos samtliga ägare.

Läs dagens spännande berättelse.

Klicka på bilden nedan så öppnar sig sidan med dagens spännande berättelse.

ROLF BERÄTTAR

Se kortfilmerna där Rolf berättar om adel och torpare, säterier och gårdar, hemskheter och trevliga episoder från förr.

DAGBOK 1889

1889: Februari D. 22 Fr.
"22 Fr. Klart, lugnt, på m. 12 gr. kyla. På f. m. var jag i Nolhagen. Vid 14 m. t. 7 gr. k. i skuggan. På e. m. mulet med något yrväder. Jag arbetade med bokklistring, jag gjorde äfven en virkkrok (eller virknål) åt Hulda. Rydberg stökade med sina redskap. Frun...

ALLA BERÄTTELSER

KÄLLOR

Karl Eriksson “Gårdsägarna Torparn och Knekten”

Abraham Winka: “Iglabo – En gårds historia”

J W A Yllander: “Min dagbok året om 1889”

Svältornas Fornminnesförening: årsskrifter

ArkivDigital: Kyrkoböcker

Linnar Linnarsson: Ett flertal skrifter